PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

ŽALOSTNÁ FAKTA O OBŘÍZCE - JEDNÁ SE O RISKANTNÍ, BOLESTIVOU A ZCELA ZBYTEČNOU OPERACI

24.07.2015 23:49

                převzato se souhlasem od Viafin - Atlas    Velká Británie

 

  Tato stránka byla udělána kvůli zobrazení fyzických rozdílů mezi stavem intaktního a obřezaného penisu. Také jsou tu vysvětleny a popsány okamžité a dlouhodobé fyzické a psychologické stavy, které obřízka může způsobit.

 

      Obřízka - žalostná fakta

 
  Obřízka, pro kterou nejsou vůbec žádné zdravotní důvody prováděná na kojencích je mnohými považována za mrzačení pohlavních orgánů. Obřízka dítěte mužského pohlaví je operace, při níž je odstraněna zdravá tkáň z mužského penisu. Nejběžnější obřízkové operace jsou prováděny na novorozencích nebo kojencích, kteří jsou příliš malí na to, aby se mohli vyjádřit k tomu, že takovou nezvratnou operaci chtějí. Každý den, po celém moderním západním světě, malí chlapečci postupují obřízku bez ohledu na jejich vlastní právo na tělesnou integritu. Mnoho z nich skončí se sexuálně disfunkčními genitáliemi, někdy dojde k nechtěné amputaci, ba někdy i k smrti. Tyto případy jsou dobře zdokumentovány, ne však vždy uveřejněny a řádně vysvětleny. Obřízka kojenců je velký byznys pro lékaře, nemocnice, obřezávače a výrobce obřízkových zařízení. Odříznutá předkožka je cennou obchodní komoditou pro kosmetický průmysl.
 
  Existuje mnoho různých typů mužské obřízky, tedy genitálního zmrzačení. Rozsah operace obřízky nebyl nikdy lékařsky ani právně definován. Obřízka může být pouze částečné odstranění předkožky, nebo i odstranění celé předkožky a někdy dokonce i uzdičky. V některých případech je někdy omylem odstraněn i žalud nebo dokonce i celý penis. V Severní Americe a Evropě je obřízka ročně příčinou úmrtí asi 200 chlapců. To je ekvivalent leteckých neštěstí chlapců za rok. Ta fakta jsou nezpochybnitelná, jsou však obecně ignorována. Mnoho chlapců skončí s katastrofickými a život ohrožujícími zraněními.
 
  V některých civilizovaných západních zemích, včetně Velké Británie, není kojenecká obřízka vůbec regulována. Když si to přejí rodiče, může genitálie chlapečka obřezat kdokoliv. Dokonce to může legálně udělat i turista.

 

      Rozsah obřízky

 
  Obřízka je odstranění části nebo celé pleti a specializované slizniční tkáně penisu, včetně odstranění většinou celé předkožky, uzdičky a části pleti hřídele. Každá tato operace chirurgicky narušuje strukturu pleti penisu a jeho fungování. Nejvíce častým typem obřízky v moderním světě je chirurgické odstranění předkožky, popřípadě i uzdičky při níž přijde ke ztrátě mezi 20% - 80% pleti penisu.
 
  Tyto části penisu jsou nejvíce sexuálně citlivé části penisu a ty jsou při obřízce odstraněny.
 
 
 

      Důsledky obřízky - zdraví a duševní pohoda

 
  Obřízka chlapce je operace, která způsobuje škodu pokaždé, kdy je provedena. Omezuje fungování penisu jednotlivce jednou provždy. Krátkodobé a dlouhodobé následky kojenecké obřízky začínají být nyní dobře zdokumentovány. Liší se dle závažnosti operace a obecně se horší s věkem.
 
  Ke krátkodobým následkům patří: těžký šok, krvácení, infekce, kožní mosty, excesivní ztráta kůže penisu, deformace žaludu a ztráta penisu. Jak bylo už uvedeno výše, někdy způsobí až smrt dítěte.
 
  K dlouhodobým následkům obřízky patří: keratinizace, sexuální dysfunkce, ztráta citlivosti a bolesti při masturbaci a sexuálním styku, též bolesti partnerky při sexuálním styku. U nemedicínské obřízky neexistují vůbec žádné skutečně prokazatelné výhody. To je důvod, proč většina mužské světové populace není obřezána a proč si dospělí až na vyjímky obřízku nepřejí.
 
 
 

      Psychosexuální a psychické zdraví

 
  Nemedicínská dětská ořbízka může zanechat celoživotní jizvy na duši a těle mužů, kteří jako kojenci nebo děti tuto proceduru podstoupili. V delším časovém horizontu jsou důsledky obřízky horší. Obřezaní muži mohou a často i trpí pocity hněvu, záště, depresemi, pocitem zmrzačení, postraumatickou stresovou poruchou a někdy i sebevražednými sklony.
 
 
 
 

      Historie obřízky

 
  
 
 
  Mužská a ženská genitální obřízka se provádí už po tisíce let. Genitální obřízky byly prováděné z mnoha různých důvodů. Ve většině případů to bylo prováděno z důvodu, aby byl obřezaný přijatelný ve své skupině. Dva muži na staroegyptském obraze jsou dost staří na to, aby pochopili, co se na nich koná. Miminka a děti to nechápou. Mnoho důvodů a výmluv pro genitální obřezávání se v průběhu let změnilo. Za starých časů obřízka zázračně léčila širokou škálu onemocnění, včetně šílen ství, slepoty, lenosti, hyperaktivity, masturbace a mnoho dalších.
 
  V této irmydobě odborníci, kteří chtějí pokračovat v obřezávání dětí bez jejich souhlasu tvrdí, že obřízka zabraňuje pohlavním onemocněním, HIV/AIDS, a tak způsobí, že člověk žije déle, protože je pak odolnější proti některým nemocem. Obřízka je také velmi lukrativní dolaro/eurový byznys, a to nejen pro obřezávače, ale i pro kosmetické firmy, které oceňují jednu odřízlou předkožku na více než 2 000 dolarů.
 
  V Evropě má 97% dospělých mužů plně funkční předkožku. Kromě vyjímečných případů většina dospělých mužů nemá v úmyslu se nechat obřezat. Proto je podporována obřízka kojenců a dětí, které se nemohou bránit.
  (Ta procenta sedí u součastných mladých etnických Britů. Asi 15% etnických Němců je zcela zbytečně obřezáno kvůli špatné medicínské diagnóze. Aktuální současný stav v ČR není redakci PNVT znám)
 
                               
 
  Právo na svobodu v genitální tělesné integritě je cenější než právo na kulturní a náboženskou svobodu

  STOP genitálnímu kojeneckému a dětskému obřezávání!!!

 
 
      British Journal of Urology (International)
 

      Obřízka je zmrzačení - červenec 2013

 
       Studie znovupotvrzuje, že obřízka je zmrzačení genitálií
 
       (Jako první to prokázal výzkum Johna Taylora a jeho kolektivu na univerzitě v kanadské Manitobě v letech 1996 - 1999.
 I když předtím, to samé už na konci padesátých let objevil západní Němec R. K. Winkelmann. Bylo to však v době, kdy se  americký kulturní imperialismus snažil prosadit (naštěstí zcela neúspěšně, v roce 1970 byl tento pokus jako neúspěšný odpískán, mnoho kojenců však padlo do roku 1970 v americké okupační zóně, tj jihovýchodní část NSR a na severu Svobodné Hanzovní Město Brémy, za oběť) všeobecnou kojeneckou obřízku v západním Německu, a tak Winkelmannův výzkum zapadl zcela nepovšimnut. Redakce PNVT)
  
  Nová studie u veřejněná v časopise British Journal of Urology (International) prokazuje, že muži s normálními intaktními penisy mají v průměru až čtyřikrát vyšší citlivost než ti, kdo mají obřízku. Ty části, které jsou odřezávány mají větší citlivost než se běžně vyskytuje v konečcích všech deseti prstů. V každé testované lokalitě měli intaktní muži stejně nebo více citlivosti na jemný dotyk, než muži, kteří měli průměrnou obřízku. Obřízka odstraňuje nejcitlivější části penisu.
 
  Tato nová studie (červenec 2013) potvrzuje to, na co jsme měli podezření už po celá desetiletí - že obřízka vede k tomu - a to byl původně její záměr - že snižuje sexuální rozkoš u muže. Jako takové je to porušení práva mužů na jejich tělesnou integritu. Ženská obřízka (FGM) způsobuje totéž. U žen jsou však i ty nejmírnější formy odstranění jejich pohlavních orgánů nejen v USA, ale i v jiných západních zemích zakázány zákonem.
 
  Vzhledem k tomu, že obřízka a s ní související rizika při operaci mají takový drastický dopad na sexualitu v pozdějším životě, tak by kojenci nebo děti nikdy neměli prodělat nelékařskou obřízku. Rodičům by nemělo být dovoleno redukovat úroveň citlivosti jejich syna a to ani z osobní zaujatosti a ani z předsudku. Nemělo by jím tedy být dovoleno žádat pro své syny a dcery jakoukoliv operaci, která by redukovala jejich citlivost. Je to to samé, jakoby oční operace redukovala dítěti jeho vidění pouze na černobílé. Pokud chtějí být obřezáni dospělí muži, měli by být upozorněni, že citlivost jejich penisu se může snížit až čtyřikrát a tak by mohli dát ke své obřízce náležitý informovaný souhlas. Dospělí muži by měli být zároveň poučeni, že obřízka nebrání přenosu pohlavních chorob, včetně HIV/AIDS.
 
 
  

   Toto video ukazuje, jak funguje předkožka intaktního penisu.