PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

ÚČINKY OBŘÍZKY NA ŽENSKOU SEXUALITU, JAK MŮŽE MUŽSKÁ OBŘÍZKA OVLIVNIT VÁŠ MILOSTNÝ ŽIVOT

26.12.2016 23:11

                                       převzato z BVJ

 

                           

 

     autorka:       Christiane Northrupová MD

 

                         

 

     je gynekoložka a klinická asistentka pro ženskou medicinu a porodnictví na lékařské fakultě University of Vermont v USA. Je autorkou několika hodně prodávaných knih o zdraví a sexualitě žen, které byly přeloženy do mnoha jazyků. Její knihy: "Ženské tělo - ženská moudrost" a "Moudrost přechodu (memopauzy)" se staly standardní literaturou. V roce 1986 založila v Yarmouthu ve státu Maine spolu se třemi dalšími lékařkami středisko "Ženy ženám", které se specializuje na ženské zdraví po celých USA. Christiane Northrupová je vítaným hostem v amerických televizních pořadech i na přednáškách v USA i jinde ve světě. Je mezinárodně uznávanou kapacitou v otázce zdraví žen.

 

               Obsah článku

     Zákrok, který je plný rizika, který je zbytečný a velmi bolestivý.
 
     Být neobřezaný je normální
 
     Radosti přírodního sexu
 
     Sexuální důsledky mužské obřízky
 
     Řešení: restaurování předkožky
 
     A co s náboženskou obřízkou?
 
 
    Obřízka, chirurgické odstranění mužské předkožky v prvních dnech po narození je emociální téma, která většina lidí ( v USA) otevírá jen s odporem, natož aby o něm objektivně diskutovali.
 
    Znám to moc dobře. Jako gynekoložka jsem v prvních letech své lékařské kariéry provedla stovky obřízek novorozenců a už přes 25 let stojím v čele debaty proti novorozenecké obřízce (článek vyšel v roce 2004).
 
    I když už po dlouhá léta podávám nastávajícím rodičům pravé informace obřízce, tak je mi už dlouhý čas jasné, že rozhodnutí, zda má být chlapec po narození obřezán nebo ne, se opírá o emociální a ne o racionální základy. Přesto se však tento list obrací a stále více a více lidí, ať už z vnitřku nebo z vnějšku lékařské profese je ochotno o tomto tématu nově přemýšlet.
 
    Ve jménu vědy a soucitu vás žádám, abyste si tento můj článek nezaujatě přečetli. Je docela možné, že se pak změní celý váš pohled na obřízku.
 
 
 

               Zákrok, který je plný rizika, který je zbytečný a velmi bolestivý

 
     Je smutnou pravdou, že americká lékařská komunita v hlavní části dvacátého stpletí hledala důvody pro odstraňování předkožky novorozených chlapců místo toho, aby respektovala moudrost matky přírody, která vytvořila tuto vysoce citlivou tkáň jako součást penisu. Naštěstí stále více a více lidí začlo zpochybńovat otázku potřeby obřízky a začlo též též rozpoznávat potenciální škody, které jsou spojené s touto operací. Od roku 1980 klesla míra obřízky v USA o  30% a stále rostoucí počet lékařů nachází odvahu odmítnout tento zákrok.
 
     To se také stalo v Anglii - v národě, kde byla obřízka poprvé zavedena. V roce 1940, kdy byly zveřejněny náležité informace, došlo k tomu, že pak byli děti nechávány zcela neporušené a míra obřízky pak klesla téměř přes noc pod 1%. (Bylo to až v roce 1950. Redakce PNVT) Obdobné informace se začínají prosazovat i tu v USA, takže se o tom chci s vámi podělit.
 
     Za prvé, miminka cítí bolest stejně jako dospělí. Po dlouhou dobu převládal na lékařských fakultách názor, že miminka necítí bolest a proto netrpí bolestí, když  jsou obřezávána. Během mého studia na lékařské fakultě jsem to slýchala od profesorů, ačkoliv mi můj zdravý rozum říkal, že to není pravda. Vídala jsem křik novorozenců i to, jak tiše lapali po dechu, když byli svírání velkou bolestí poté, co začala jejich obřízka. Naštěstí to, že je obřízka pro novorozence velmi bolestivá bylo nakonec přijato jako lékařský fakt, tedy to, že jejich schopnost nocicepce (vnímání bolesti) je plně vyvinuta už při narození.
 
    Kromě toho nepřináší rutinní obřízka vůbec žádné zdravotní výhody. Ačkoliv byla obřízce přisuzována celá řada zdravotních výhod, jako například snížení možnosti vzniku rakoviny děložního čípku, AIDSu, pohlavních chorob a infekce močového traktu a tak dále, tak nejnovější vědecké výzkumy všechny tyto argumenty vyvrátily. Ve skutečnosti American Society of Pediatrics vydala v roce 1999 pollitické prohlášení, že je nedostatek vědeckých důvodů pro provádědění novorozenecké obřízky. Vzhledem k tomu prohlášení klesl počet pojišťoven, které jsou ochotny hradit tento zákrok. ( V roce 2012 přišel americký lékařský establishment, který vydělává na obřízkovém průmyslu do protiútoku a tak AAP vydala nové prohlášení, že výhody rutinní obřízky převažují nad jejími nevýhodami. Vše bylo zase mazaně ponecháno na odpovědnosti rodičů, aby se Dr Obřezávači vyhli případným soudním sporům ze strany poškozených obřízkou. Redakce PNVT).
 
     I když se dá obřízka velmi snadno provést, tak má jako každý jiný chirurgický zákrok i svá rizika. Nejčastějším rizikem je nadměrné krvácení a to asi ve dvou procentech ( některé nové studie prokázaly, že je to ještě častější. Redakce BVJ). I když je to vzácné tak mohou nastat katastrofální komplikace jako je úplné stažení penilní kůže, kdy je pak nutná kožní transplantace což vede ke ztrátě sexuálního vnímání, ke ztrátě penisu  a nakonec někdy i k úmrtí v důsledku krvácení nebo infekce.
 
     Vzhledem k tomu, že ten zákrok nemá žádné prokazatelné zdravotní důvody, tak ty následné případné komplikace vyznívají ještě tragičtěji. Vzhledem k tomu respektovaný gynekolog a porodník George Denninston ze Seatlu tvrdí: "Rutinní obřízka poškozuje základní princip lékařské praxe "primum est non nocere - primární je nepoškozovat." Podle moderní lékařské etiky nemají rodiče právo rozhodovat o zákroku, který není v nejlepším zájmu jejich syna. Odstranění normální základní části mužského pohlavního orgánu není v nejlepším zájmu jejich syna."
 
 
 

              Být neobřezaný je normální

 
     Drtivá většina mužů na světě včetně Evropanů a Skandinávců je neobřezaná. A před rokem 1900 obřízka v USA prakticky neexistovala s vyjímkou židovské a muslimské populace, která tu obřízku praktikovala z náboženských důvodů.
 
     Ať tomu budete věřit nebo ne, tak byla ta obřízka zavedena v anglicky mluvících zemích ke konci 19. století kvůli zabránění nebo alespoň kvůli redukci masturbace. Tehdy byla v anglicky mluvících zemích prováděna ze stejného důvodu též ženská obřízka, jak je tomu dodnes v některých afrických nebo muslimských zemích, kde je dodnes ta obřízka obhajována kvůli kontrole ženské sexuality. Vzhledem k tomu, že byla absurdita takového postoje zřejmá, tak byly vymyšleny lékařským establishmentem důvody ohledně prevence rakoviny děložního čípku a rakoviny penisu. Tyto pokusy o oddůvodnění obřízky není možné vědecky obhájit. Také neexistuje žádný vědecký důkaz, že ta obřízka zabraňuje pohlavním nemocem.
 
     Na rozdíl od všeobecného názoru ( v USA - poslední dobou se ty bludy rozšířily i k nám. Redakce PNVT) neobřezaný penis nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Mnozí rodiče mají velké obavy, aby zajistili to, aby byl neobřezaný penis kojence "čistý".Někteří dokonce tvrdí, že ta předkožka by po porodu měla být přetahována násilím. To není vůbec nutné a ke všemu to může způsobit bolest a zjizvení. Předkožku často nelze stáhnout pokud je dítě starší a to mnohdy dokonce i v pubertě. Ale chlapec může svou předkožku postupně protahovat a ta se během několika měsíců uvolní a stane se stažitelnou.
 
 
 

              Radosti přírodního sexu

 
     Vždy jsem  věřila tomu, že mužská předkožka - nejhustěji nervy obsazená a nejelastičtější tkáň mužského těla - nemůže existovat bezdůvodně. Ale až do nedávna jsem nevěděla, proč je tomu tak. Ale dnes, poté co jsem se seznámila s knihou Kristen O´Harové "Sex, tak jak ho příroda zamýšlela" Sex as Nature Intended Ijsem konečně pochopila, takové důvody konstrukce penisu a předkožky a pochopila jsem i  to, jak takové řešení zajišťuje optimální funkci penisu, včetně schopnosti toho orgánu plně uspokojit ženskou sexualitu. Většina amerických žen nemá žádnou osobní zkušenost s neobřezaným mužem, protože drtivá většina mužů v této zemi (USA), která se narodila před rokem 1980 byla obřezána. Ale zkušenost Kristen O´Harové s jedním neobřezaným mužem, kterou měla před dlouhým časem, byla spouštěčem pro provedení několokaletého výzkumu, jehož výsledkem je tato výstižná kniha. Vezměme do úvahy následné skutečnosti:
 
     Nejdůležitější erotogenní zóny přírodního (neobřezaného) penisu jsou na jeho konci. Je to žalud, vnitřní předkožka a uzdička - kožní páska, která spojuje předkožku se žaludem. Je-li chlapec obřezán, jsou mu nenávratně odstraněny  některé velmi citlivé zóny na jeho penisu a to vnitřní předkožka, která za normálních okolností leží na žaludu a někdy též částečně nebo úplně uzdička.
 
     Uzdička obsahuje vysokou koncentraci nervových zakončení, která jsou velmi citlivá na jemné dotyky. Žalud je konstruován tak, aby byl stále přikrytý s vyjímkou doby, kdy probíhá sexuální aktivita. Při erekci se obě vrstvy předkožky srolují za žalud a tak se se obnaží jak ten žalud ale obnaží se též velmi citlivá vnitřní předkožka i uzdička a penis je tak připraven na sexuální aktivitu. To je jeden z důvodů, proč je špička penisu ohniskem sexuálního vzrušení.
 
     Bylo vědecky prokázáno, že vysoce erotogenní tkáň, která odpovídá klitorisu u žen, se nachází ve věnci žaludu a ve špičce předkožky. Ta jemná tkáň se rozkládá po celé délce penisu a přechází do stydké oblasti kde se větví a spojuje s pánevní kostí. Je to analogické se strukturou celého klitorisu ( mnozí se domnívají, že klitoris je velmi malinký, malinký je však pouze jeho žalud, ve skutečnosti je klitoris velký orgán, který se dělí na dvě části které jsou ukryty pod velkými stydkými pysky. Redakce PNVT.
 
                                 
     Klitoris je vyznačen fialově - tmavé barevné struktury jsou vnitřní - klitoris
                                    světlé barevné struktury jsou vnější - stydké pysky a klitoriální kapuce (předkožka)     I když celý penis obsahuje nervy, které jsou  stimulovány, tak obsahuje jeho špička, vnitřní předkožka a uzdička velmi hustá a nejcitlivější erotogenní zakončení a proto je špička penisu po vnitřní předkožce a uzdičce jeho nejcitlivější částí a je srovnatelná  se špičkou klitorisu. A právě tak jako špička klitorisu, tak je i špička penisu stimulována slastnými podněty, které jsou aktivovány masážními pohyby předkožky při pohlavním styku.

     "Při pohlavním styku se tato extrémně citlivá nervová zakončení na vrcholu penisu sexuálně vzruší a tak je přitom kontrolován rytmus a frikční pohyby penisu. Je-li přírodní penis vsunut do pochvy, tak se opírají vaginární stěny o sexuálně citlivá zakončení žaludu, vnirřní předkožky a uzdičky a tím se tyto nervy sexuálně smyslně a dráždivě rozhoří" píše paní O´Harová, "pohyb dovnitř tato slastdarující dráždění přímo, ale potom, co se ty nervy rozhořely, registruje penis úbytek těchto slastných pocitů a tak skončí s pohybem dovnitř a při  hledání silnějších podnětů začne s pohybem ven."

     "Při zpětném pohybu se posune vnější vrstva předkožky dopředu, aby se zakryly citlivé nervy vnitřní předkožky i žaludu i uzdička se přikryje předkožkou" ona pokračuje, "Při zakrytí je těm nervům dovoleno si odpočinout od stimulace do dalšího zasunutí dovnitř. Zatímco se předkožka pohybuje podélně po těle penisu, a tak se srolovává za věnec žaludu a může i někdy plachtit dopředu na žalud, podle toho, jak jsou frikční pohyby dlouhé. Toto pohybování předkožky vykonává tlak na vnitřní tkáň žaludu a na věnec žaludu, kde  jsou nervy skze tento tlak  stimulovány a tak posílá vlnu sexuálního vzrušení skrze celý vršek penisu. Přírodní penis obdrží sexuálně rozkošné pocity od jedné skupiny sexuálních nervů při pohybu dovnitř a od jiné skupiny sexuálních nervů při pohybu ven. Tak může přírodní penis obdržet správný rytmus a zachovávat trvalý  proud slastných pocitů."

     A to fascinujícím způsobem, protože tak je je rozsah sexuálních pocitů lokalizován v horní části penisu a tak penisu  stačí , aby se pohyboval na krátkou vzdálenost, aby tak byla stimulována patřičná skupina nervů. Jinými slovy: penis nesmí být vytažen příliš daleko ven, protože při větším vytažení ven ty slastiplné pocity vymizí. To nutí penis, aby zůstával hluboko v pochvě a tak je ohanbí muže v těsném a častém kontaktu s oblastí klitorisu, čímž je ženě poskytována zvýšená slast a umocňuje se pocit vzájemnosti obou partnerů.

     V rámci výzkumu pro svou knihu studovala paní O´Harová 150 žen, což je dostatečný počet pro statisticky spolehlivé informace pro studii. Následuje popis studované účastnice o sexu s  jejím přírodním partnerem.

     "Sex s přírodním partnerem byl pro mne jako láskyplný rytmus pokojného ale mocného oceánu.......vlny se vzdouvaly, mírnily se a tišily. Bylo to tak přirozeně hebké, jak mne ukájela přirozená touha, ne, nebylo to jako nutnost pro sexuální akt, ale spíše pro ten rytmus mezi mužem a ženou, protože jsme byli stvořeni na sebe harmonicky reagovat"

 

              Sexuální důsledky mužské obřízky

     Poté, co po obřízce zůstane žalud natrvalo odkrytý, tak zhrubne jako mozol a ztratí citlivost. A protože byly nenávratně odstraněny ostatní eroticky citlivé zóny penisu, potřebuje obřezaný penis silnější bušení, aby  mohl dosáhnout  orgasmu. Ve své studii žen, které měly zkušenosti jak s přírodními tak  obřezanými muži,  paní O´Harová zjistila, že se většina účastnic studie shodla na tom, že byl mechanismus soulože u obou skupin mužů odlošný. Na 73% žen uvedlo, že obřezaní muži mají tendenci více bušit a vykonávají dlouhé pohyby při vytahování penisu ven. Zatímco neobřezaní muži spíše vykonávali jemné pohyby s kratším vytahováním a tak byl při tom větší kontakt se stydkou oblastí a klitorisem ženy.
 
 
 

                   VÝZKUM PANÍ O´HAROVÉ POSKYTUJE NÁSLEDNÉ SROVNÁNÍ MEZI PŘÍRODNÍMI A OBŘEZANÝMI PENISY

 
     Přirozený penis je pro vaginu příjemnější než obřezaný penis. Žalud přírodního penisu je pružnější. Paní O´Harová to srovnává s pružností želé. Žalud obřezaného  penisu je podstatně tvrdší, je příliš hrubý a kompaktní jako nezralé rajče. Důvodem je to, že obřízka odstraní 33 - 50% pleti penisu. Následkem toho se tato zbývající pleť penisu pevně napne při erekci, takže se napne i pleť, která pokrývá žalud. Abnormálně ztvrdlý žalud může být pro vaginární tkáň během pohlavního styku velmi nepříjemný.
 
     Ty ženy pak někdy mají pocit drhnutí při tahu penisu ven a hlásí potíže nejen při pohlavním styku ale někdy i dokonce celý den po něm. Mozek vylučuje analgetické endorfiny, které mohou blokovat nepříjemné  pocity při pohlavním styku. Jako gynekoložka mohu potvrdit, že bolestivý pohlavní styk je  častým příznakem u žen obřezaných mužů. Ty ženy pak mylně obvinují samy sebe nebo se domnívají, že je něco špatně s jejich sexuální funkcí. (Jedna aktuální dánská studie aktuelle dänische Studie potvrzuje tato pozorování. Redakce BVJ)
 
      Poddajnost přírodního penisu umožňuje jeho větší zakřivení a ohýbání v pochvě, což přispívá k potěšení a pohodlí ženy. Bohatá kožní zásoba přírodního penisu je uchopena vyvýšeninou vaginární sliznice a ta ji drží na místě. Bohatá kůže přírodního penisu též tlumí sílu tření věnce žaludu. Nahrnování a shrnování kůže na penisu zvyšuje slast muže, ale také to stimuluje ženu. Jedna účastnice studie hlásila paní O´Harové: "Všimla jsem si, že můj přírodní partner mi způsobil záměrným pomalým vsunováním a vytahováním velkou slast, a to, že se přitom  jeho předkožka posouvala dopředu a dozadu mne také stimulovalo"
 
    Sex s obřezaným mužem může vést k abnormálnímu stažení vaginy a ke snížení jejího přírodního mazání. Ženy hlásí více problémů s mazáním při sexu s obřezanými muži, pravděpodobně kvůli podráždění způsobeném tvrdší špičkou (žaludem) a následným nedobrovolným napínáním a také proto, že delší frikční pohyby přispívají k odstranění maziva z  pochvy. Často je pak nutné použití umělých maziv.
 
     Pohlavní styk může být také bolestivý pro obřezané muže, protože se jeho velmi naplá kůže na penisu dře o vaginární stěnu a je stimulována nadněrným a neustálým tlakem. Stupeň bolesti, pokud k ní dojde, závisí na těsnosti kůže na těle penisu, na době trvání pohlavního styku a na množství maziva ženy.
 
     Obřízka může mít ten následek, že muž musí více bušit, aby dosáhl orgasmu, což může mít za následek emociální a fyzické odcizení mezi partnery. Pokud má obřezaný muž sex, možná se bude muset intenzivněji zaměřit na své sexuální pocity, aby se  mu jich dostalo a zároveň se musí zaměřovat na to,  aby potlačil pocity nepříjemné. Účastnice studie tvrdily, že měly pocit , že jejich obřezaní partneři musí velmi tvrdě pracovat k dosažení orgasmu. A vzhledem k erotickým tkáním, které jim byly nenávratně amputovány se musí  více soustředit na své pocity, které vedou k jejich orgasmu a už  se nedokáží soustředit na pocity a na vychutnání reakcí své partnerky.
 
     Paní O´Harová poskytla přesvědčivý argument, že styk s obřezaným mužem může pokřivit základní povědomí o tom, jaký má být sex a vést k frustraci, že "skutečný sex nemůže být takovýmto způsobem". Také naznačuje, že taková negativní zkušenost s obřezaným partnerem vytváří negativní paměťové otisky, takže v průběhu doby opakované negativní pocity  při sexuálním styku se stejným partnerem může vést k dalším negativním pocitům mezi oboumi partnery, které se pak promítají do každodenního života.  Pokud na tom něco je, pak je třeba zvážit otázku, kterou paní O´Harová ve své knize nastiňuje: "Pokud jsou ostatní věci v životě mezi partnery naprosto stejné, tak která dvojice spolu pravděpodbně nadále vydrží - ta, která prožívá uspokující rozkoš při sexu - nebo ta, jejíž sexuální rozkoš je v mnoha ohledech ohrožena?"
 
 
 

                Řešení: restaurování předkožky

 
     Naštěstí už dnes existují alternativy pro muže a zvláště pro jejich partnerky, které chtějí poznat přírodní sex. Tato tichá revoluce, která se nazývá restaurování předkožky. Může toho být dosaženo buď plastickou chirurgií nebo nechirurgickou metodou. Ta je založena na principu, že pleť, která je povytahována, postupně narůstá. Je to obdobné jako u břišní pleti, která se v době těhotenství rozšíří. Podle paní O´Harové, jejíž manžel si v průběhu několika let takto obnovil svou předkožku, se pak jejich sexuální život velmi zlepšil a je nesrovnatelně lepší než předtím a žádný z nich pomalu nemůže uvěřit tomu rozdílu, který byl tím obnovením předkožky vyvolán. Mnoho mužů a žen potvrzuje po obnovení předkožky to zlepšení sexuálních pocitů. Proto vám mohou být užitečné tyto informace a odkazy:
 
     National Organization of Restoring Men (NORM) Website: https://www.norm.org

Für ein Informationspacket für Beginner [auf Englisch], senden sie $5* um die Druckkosten und Zustellungskosten zu begleichen. [Preis innerhalb der USA] 

The Joy of Uncircumcising! Ein Handbuch zur Vorhautwiederherstellung und mehr, von Jim Bigelow, Ph.D. (Contact UNCIRC, POB 52138, Pacific Grove, CA 93950). 

Restore Yourself! Ein Handliches Set für beschnittene Männer von NOCIRC of Michigan. Webseite: www.RestoreYourself.com. Adresse: P.O. Box 333, Birmingham, MI, USA 48012Tel: (248) 642-5703 

[Hier finden Sie ausführliche Informationen zur Vorhautwiederherstellung auf Deutsch: www.circumstitions.com/restoration-deutsch.html]

 

              

                A co náboženská obřízka?

 
     Nejsem židovka ani muslimka, ale mohu vás ujistit, že je mnoho židů, kteří přehodnotili obřízku. Žel nemám žádné takové informace o muslimech. Ve skutečnosti jsou nejfundovanější a nejvýznamější knihy o škodlivosti obřízky od židovských autorů. Je to "Skryté trauma" od Ronalda Goldmana (Vanguard; 1997) a "Obřízka, americký zdravotnický blud" od Edwarda Wallersteina (Springer Publishing; 1980)
 
     Doufám, že vám tento můj článek otevřel oči. Chápu, že obřízka není nejdůležitějším tématem, které zaměstnávalo vaše myšlení, než jste tento měsíc do toho problému nahlédli. To je však mé poslání, abyste včas dostali informace, které vám zlepší život. Chovám naději, že si mých informací budete vážit a tak se dokážete rozhodnout pro to, co je nejlepší pro vás a pro vaši rodinu.