PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

SEXUÁLNÍ FUNKCE PŘEDKOŽKY A SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE ZPŮSOBENÉ OBŘÍZKOU

10.10.2017 16:36

                                                

               Úvod

 
     Lidská předkožka je vysoce inervovaná vaskularizovaná a citlivá erotogenní tkáň. Ta předkožka hraje důležitou roli v normálním sexuálním životě a je nezbytná pro normální sexuální chování. Odstranění té předkožky cirkumcise/obřízka narušuje normální sexuální funkci.
 
     Tento článek shromažďuje na jednom místě rozptýlený materiál, který je důležitý pro studium role předkožky v lidské sexualitě a sexuální disfunkci v případě její amputace.
 

            Ochrana

 
     Předkožka dospělého muže pokrývá buď úplně nebo jen částečně žalud penisu. Předkožka ten žalud chrání před třením a dehydratací. Ta předkožka pomocí z prostaty pocházející vaskkulární látky uchovává vlhký podpředkožkový prostor. Žalud penisu je pokrytý sliznicí a ne normální pokožkou, takže ta vhkost je nezbytná pro jeho optimální zdraví. Existuje kolerace mezi tou vlhkostí a citlivostí žaludu. Odstranění předkožky obřízkou mění vzhled žaludu penisu. Jeho barva pak má tendenci se změnit z tmavě červené na světle růžovou a jeho lesklá textura se postupně stává matnou. Epitel žaludu po odstranění předkožky časem zesiluje a tak vzniká silnější vrstva a následná keratinizace tak časem oslabí jeho citlivost. Morgan (1965) vysvětlil: "Odstranění předkožky vystavuje žalud cizím předmětům." Bigelow (1994) poznamenal, že zvýšení citlivosti žaludu je z nejčastěji uváděných důvodů provádění restaurace předkožky. Pertot (1994) uvedl, že žalud po rekonstrukci předkožky časem zjemňuje.
 
     Někteří lékaři na Fakultě  Einsteina na Univerzitě Yeshiva provedli měření citlivosti žaludu obřezaných a intaktních mužů. Bleustein s kolektivem (2003), že měřili celkovou citlivost penisu, a to však jejich metodologie neumožnila. Přestože už dříve byla u té předkožky popsána vysoká inervace nervovými buňkami a tím její citlivost a její erotogenní povaha, tak při té studii ta předkožka nebyla zcela nepochopitelně testována. Předkožka byla v té studii zcela ignorována a k jejímu přispění k celkové citlivosti penisu nebylo vůbec přihlíženo. Pokud by tomu tak bylo, tak snížení citlivosti penisu po obřízce a její nárůst po obnově předkožky by muselo mít původ jinde. Tím nejpravděpodobnějším místem, které to ovlivnuje, je právě předkožka. Denninston pozoroval ztrátu sexuálního potěšení u mužů, kteří byli obřezáni až v dospělosti. Nejnovější studie o citlivosti penisu zjistila, že neporušený penis je čtyřikrát citlivější než  obřezaný penis .
 
 
 

               Mechanická funkce

 
    Ta předkožka má mechanické funkce, které usnadňují vnikání a vysouvání penisu. Několik autorů poznamenalo, že neporušený penis vniká do pochvy téměř bez tření, protože se při tom ta předkožka vztahuje zpět. Taves (2002) prokázal, že pokud je ta předkožka odstraněna obřízkou, je síla, která je potřebná jen k jeho proniknutí desetkrát vyšší. Shen s kolektivem prokázal, že 43,1% mužů, kteří byli obřezáni jako dospělí zjistilo, že je jejich penetrace obtížná. Při pronikání ta předkožka díky svému kluzkému působení zeslabí silné tření a tak zabrání vzniku vaginální suchosti.
 
 
 

               Elasticita

 
     Ta předkožka má vrstvu měkké svalové tkáně, která se nazývá peripenický sval, který je součástí dartózních svalů. Smršťování a roztahování svalových vláken v této vrstvě dává té předkožce velkou elasticitu a to je důležité pro erotogenní pocity. Lakshmanan&Prakash popisují "mozaiku svalové tkáně a elasticitu vláken", které se nacházejí mezi oběma vrstvami předkožky a drží tu předkožku přesně na žaludu. Ta svalová vlákna, aby umožnila stažení té předkožky zpět za žalud, se musí napřed roztáhnout a když se předkožka vrátí zpět do své přední polohy se zase smrští. Roztahování a smršťování těch svalových vláken během soulože umožňuje rozpínání předkožky. To protahování předkožky stimuluje Meissnerova tělíska a to vytváří specifické pocity. Podél těch dartózních svalů se vinou nervové svazky. To roztahování působí na ta nervová zakončení. Ta nervová zakončení jsou tak stimulována a to způsobuje příjemmné erotické pocity v centrální nervové soustavě a zároveň je tím také stimulován autonomní nervový systém, který hraje roli při kontrole erekce a ejakulace. Taylor (2003) poskytl počáteční důkaz, že stimulování předkožky způsobuje kontrakce, které souvisejí s ejakulací. Taylor dále popsal, že je ten rýhovaný pás reflexní a že je spoštěčem ejakulace.
 
 
 

               Erotogenní tkáň

 
     Ta předkožka je silně inervovaná. To znamená, že má vysokou hustotu nervových zakončení a vláken už při narození a dokonce i před ním. Ta předkožka (vnitřní) je specifická erotogenní zóna, která má nervová zakončení blízko povrchu. Existence té předkožky má význam pro sexuální rozkoš. Obřízka tak zákonitě snižuje sexuální citlivost penisu.
 
 
 

               Impotence a sexuální dysfunkce

 
     U nervů v té předkožce vše napovídá tomu, že poskytují impuls, který pomáhá spustit erekci. Obřízka je už dávno spojena se zvýšeným výskytem impotence. Už Glover (1929) popsal takové případy. Winkelmann (1959 připustil impotenci jako možný následek obřízky stejně tak jako Foley (1966), který popsal dva takové případy. Nedávno byly zveřejněny důkazy o sexuální dysfunkci po obřízce. Loursey s kolektivem uvedl, že snížená sexuální funkce po obřízce je podobná redukci po plastické chirurgii uretry. Studie z Jižní Koree prokázala, že si obřezaní muži stěžovali na bolestivé erekce, na sníženou sexuální touhu a někteří hlásili zakřivení penisu při erekci. Další studie v roce 2004 zjistila, že 28,4% účastníků studie mělo v důsledku obřízky sexuální dysfunkce a při studii provedené v Číně se zjistilo, že 34% obřezaných mužů má sníženou erektilní schopnost.
 
 
 

               Předčasná ejakulace

 
     Lakshmanan&Prakash (1980) popsali, že během soulože se ta předkožka posouvá přes věnec žaludu. Ta předkožka tak chrání žalud před přímou stimulací o vaginu partnerky během soulože. Loercion tvrdí, že odstranění předkožky způsobuje přímou stimulaci žaludu, což může u některých mužů vést k předčasné ejakulaci. O´Harová&O´Hara (1999) popisují předčasnou ejakulaci u obřezaných partnerů. Masood s kolektivem prokázal, že ta obřízka spíše zhoršuje než zlepšuje problém předčasné ejakulace. Kim&Pang hlásili u obřezaných mužů sníženou dobu reakce na ejakulaci, ale to snížení nebylo statisticky významné.
 
 
 

               Neschopnost ejakulace nebo její snížená schopnost

 

     Zatímco někteří obřezaní muži mohou trpět předčasnou ejakulací, tak pro jiné obřezané muže je velmi obtížné vůbec ejakulovat. Nervy v předkožce a rýhovaném pásu jsou mimo jiné stimulovány i protahováním. V roce 1983 došli vědci k závěru, že odstranění těchto receptorů obřízkou zpomaluje nástup ejakulace. Někteří obřezaní muži se musí uchýlit k delším a agresivnějším tažným pohybům, aby dosáhli orgasmu. Shen s kolektivem (2004) prokázal, že 32 obřezaných mužů v jeho studii hlásilo po obřízce prodloužený pohlavní styk. Senkul s kolektivem (2004) prokázal výrazný nárůst prodloužení doby k dosažení ejakulace. Thorwaldsen&Mayhoff  též zjistili, že obřezaní muži obtížněji dosahují ejakulace a orgasmu. V roce 2006 též zjistili, že obřezaní muži mají též větší obtíže s ejakulací. Solinis&Yannaki publikovali, že 65% mužů v jejich studii uvedlo, že mají delší čas k dosažení ejakulace v důsledku obřízky.

 

               Ztráta sexuálního potěšení  

     Denninston uvedl, že kvůli ztrátě sexuální touhy by někteří obřezaní muži ten zákrok znovu nepodstoupili. Kim&Pang (2006) uvedli, že 48% korejských mužů v jejich studii hlásilo snížení sexuálního potěšení během masturbace ve srovnání s 8%, kteří hlásili zvýšené potěšení. Na 8% hlásilo též zlepšení sexuálního života, kdežto 20% hlásilo jeho zhoršení. Solinis&Yannaki ve své studii uvedli, že 16% mužů hlásilo po obřízce lepší sexuální život, zatímco  35% mužů po ní hlásilo snížení kvality sexuálního života.

 

               Sexuální chování   

     Změna na jejich pohlavních orgánech způsobí, že mnoho obřezaných mužů zméní své sexuální chování. Foley tvrdil, že obřezaní muži častěji masturbovali. Hooykaas s kolektivem (1991) zjistil, že většinou obřezaní přistěhovalci jsou náchylnější k rizikovému sexuálnímu chování s prostitutkami než neobřezaní holandští muži. Podle studie národního zdravotního a sexuálního života  obřezaní muži v USA provádějí více vedlejší sexuální praktiky jako je masturbace a hetrosexuální orální sex. Britský národní průzkum sexuálních postojů  a životního stylu prokázal (2000), že obřezaní muži mají větší šanci mít homosexuálního partnera nebo partnera cizince ve srovnání s normálními intaktními muži a zvláště to, že obřezaní muži méně častěji používají kondomy. Mnoho mužů ve studii Solinise&Yannakiho uvedlo, že se jejich sexuální život po obřízce zhoršil.

 

               Hodnota předkožky pro partnerku

     Hodnota  mužské předkožky pro ženskou partnerku je už dlouhou dobu známá. Ženy mají s intaktními muži větší pravděpodobnost, že dosáhnou orgasmu. Nepřirozená suchost  v důsledku obřízky může u ženy způsobit bolest při pohlavním styku a též oděry pleti. Ta suchá vagina může být falešně přisuzována ženě. O´Harová&O´Hara prokazují , že žena méně pravděpodobněji dosáhne orgasmu, pokud u jejího partnera ta předkožka chybí a více pravděpodobněji dosáhne orgasmu nebo i více orgasmů, pokud je ta předkožka u něho přítomná.

 

               Nedávno publikované studie 

 
     Solinis&Yannaki (2007) zjistili, že 46% mužů uvedlo, že se sexuální život jejich partnerek zlepšil, ale 30% uvedlo, že se sexuální život jejich partnerek nezlepšil.
 
     Frisch s kolektivem (2011) zkoumal účinky té obřízky u dánského obyvatelstva uvedl:
 
     "Obřízka byla u dánských mužů často spojena s orgastickými potížemi a zejména jejich ženám přinášela řadu sexuálních problémů s orgasmem. s dyspareunií - bolestí při pohlavním styku a pocit neúplného uspokojení sexuálních potřeb."
 
     Podnar porovnával schopnost vyvolat kontrakci bulbospongiosového svalu, který podporuje ejakulaci mezi obřezanými a neobřezanými muži. Zatímco tyto kontrakce nebyly spuštěny pouze u 8% neobřezaných mužů, u obřezaných to bylo 73% mužů. U mužů s trvale staženou předkožkou to bylo 64% mužů.
 
     Bonselear s kolektivem (2013) provedl v Belgii rozsáhlou studii, aby porovnal účinky obřízky na citlivost penisu. V porovnání s neobřezanými muži ti obřezaní hlásili nižší sexuální rozkoš a nižší sexuální intenzitu. Obřezaní muži též hlásili více bolestí, nepohodlí, necitlivost a neobvyklé pocity během sexuální aktivity.