PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

DÉLKY PŘEDKOŽKY INTAKTNÍHO PENISU A RŮZNÉ STYLY OBŘÍZKY

14.04.2015 16:39

       INTAKTNÍ PENIS

   (Tento článek měl původně název Různé styly obřízky, byl však rozšířen, proto má název delší. Redakce PNVT
 
   Penis je tvořen tělem s erektilními tělesy, na jeho konci se nalézá žalud. Tělo penisu je obklopeno kůží , která však není na rozdíl od ostatní kůže na těle s penisem srostlá. Tato posuvnost kůže penisu spolu s její roztažitelností umožňuje zvětšení penisu při erekci. Při ní se naplní erektilní tělesa krví a to umožní zvětšení a vztyčení penisu.
 
   Kůže penisu přechází v oblasti žaludu plynule a neznatelně ve vnější list předkožky, která zvenčí překrývá žalud. Paralerně k ní leží vnitřní list předkožky, která je zespodu přirostlá pod věncem žaludu a leží mezi žaludem a vnějším listem předkožky a obepíná žalud zevnitř. Na konci jsou vnější a vnitřní list srostlé.
 
   Toto místo spojení je vidět při stažené předkožce jako zvláštní vroubkovanou tkáň, která vypadá jako vroubkované pásmo okolo celého penisu, které na spodní straně z obou stran přechází do uzdičky. Vroubkovaná tkáň je nejcitlivějším místem penisu. Uzdička spojuje vnitřní list předkožky se žaludem.
 
   Stejně jako kůže hřídele nejsou listy předkožky s penisem srostlé ale jsou mezi sebou vzájemně posunutelné. To umožňuje předkožku zcela stáhnout za žalud.

 

          Tvary předkožky intaktních mužů  v klidovém stavu

  U některých mužů vytváří dlouhá předkožka chobůtek, nahoře výrazný, dole menší. To je typické u malých chlapců, u dospělých mužů to bývá vyjímečné.

 Většinou je předkožka akorát, to bývá u dospělých mužů nejčastější.

 U dospělých mužů je poměrně běžné, že u nich bývá v klidovém stavu do různé míry odkrytý.

 U některých mužů je předkožka kratší, většina žaludu je však v klidu zakryta.

 Někdy je odkryta ještě větší část žaludu, někdy to bývá i polovina nebo i více než polovina. Takto může vypadat přirozený intaktní penis nebo též penis po částečné obřízce.

 Někdy je předkožka, pokrývá žalud jen minimálně.

  Mnoho intaktních mužů má předkožku trvale staženou za žaludem. Buď proto, že jim v pubertě kůže na penisu vyroste méně než penis a to způsobí, že se předkožka stáhne za žalud a trvale za ním zůstane,  což se stane až u 15% kluků nebo proto, že jim to tak nosit připadá z hygienického nebo estetického hlediska lepší..

          Vroubkovaná tkáň

  Taylor (1999) také popsal koncentraci nervových zakončení v kruhu pruhované tkáně přímo uvnitř špičky předkožky, která se nazývá vroubkovaná tkáň, což je nejcitlivější část penisu, která je nenávratně ztracena i při té nejšetrnější částečné obřízce. 

 

 

             RŮZNÉ STYLY OBŘÍZKY

 

             Styly  úplné  obřízky

  NE VŠECHNY OBŘÍZKY JSOU STEJNÉ

           Anatomie a obřízková terminologie

   Níže uvedený obrázek zobrazuje podélný řez intaktním penisem. Jak už bylo uvedeno, vnější a vnitřní předkožka jsou plochou oddělené listy, nejsou to opačné strany jedné vrstvy tkáně. Nejsou spolu plošně spojeny a v důsledku toho jsou posunlivé vůči sobě navzájem. Při obřízce je možné odstranit různé množství z obou listů. To je klíčové k pochopení rozdílu různých obřízkových stylů.

 

Podélný řez neobřezaných penis (14121 bytes)

  Barevné vyznačení na nákresu:

  Tmavě červená - žalud

   jasně červená - koruna (věnec) žaludu

   fialová - žlábek

   růžová - uzdička

   zelená - vnitřní předkožka

   limetková - vroubkovaná tkáň

   tyrkysová - vnější  předkožka

   modrá - kúže hřídele

   hnědá - ostatní kůže těla

   žlutá - močová trubice

   šedá - ostatní tkáň těla

   oranžová (pouze na obrázcích níže) - tkáň, která je při různých stylech obřízky odstraněna.

  Jsou dvě proměnné hodnoty v souvislosti s obřízkovými styly a to vysoká a nízká x volná a těsná.

  Jejich kombinaci vzniknou čtyři extrémy:

  high&tight - vysoká a těsná

  low&tight - nízká a těsná

  high&loose - vysoká a volná

  low&loose - nízká a volná

  a nekonečný počet variant mezi nimi.

  Čtyři extrémy jsou zobrazeny na obrázcích níže. To zobrazení je poněkud přehnané, aby bylo možné lépe vystihnout rozdíly.

 

           High&tight - vysoká a těsná

  Tento styl je nejvíce rozšířený v USA. Je při něm zcela odstraněn vnější předkožkový list a částečně je odstraněn vnitřní předkožkový list a také část kůže na těle penisu.

 Zbytek vnitřního předkožkového listu je natažen dozadu a sešit se zbytkem kůže těla penisu. Jizva se nachází ve směru k tělu a proto se tato obřízka nazývá high - vysoká.

 Plocha, která dříve v klidu ležela uvnitř na žaludu leží nyní venku a tak je při tomto stylu  vidět charakteristický barevný rozdíl na přechodovém pásu mezi žaludem a kůží těla penisu.

 U těsných stylů je značná část kůže odstraněna. To omezuje pohyblivost kůže na penisu v klidovém stavu a při erekci je kůže úplně napnutá a nepohyblivá. Nedostatečné množství zbytkové kůže může vést k bolestem způsobeným jejím nadměrným napnutím. Je také možné, že kvůli nerovnoměrnému rozložení zbytkové kůže může být penis ohnutý. Kvůli někdy velkému zkrácení vnitřního listu předkožky je odstraněno značné množství senzitivní tkáně.

 STAV PŘED OBŘÍZKOU - TKÁŇ, KTERÁ BUDE ODSTRANĚNA JE VYZNAČENA ORANŽOVĚ

Vysoká a Tight, před

 STAV PO OBŘÍZCE

Artwork očekávaný

  Obrázky ukazují, že hodně vnitřní předkožky bylo zachováno. Ta byla natažena dozadu a převzala roli kůže těla penisu. Bylo odstraněno značné množství kůže těla penisu a celá vnější předkožka. Tak je kůže napnuta a žlábek je zcela volný. V extrémních případech dojde ke zkrácení penisu v klidu a penis je v klidu mírně vztyčený. Uzdička bývá při tomto stylu zpravidla zachována.

 

     Low&tight - nízká a těsná

  U tohoto stylu bývá jak vnější, tak vnitřní list předkožky úplně odstraněn - kůže těla penisu bývá přišita hned za věncem žaludu. Jizva leží těsně za žaludem, proto se tato obřízka nazývá nízká a těsná.

  Tento styl je nejradikálnější, protože je odstraněna téměř veškerá senzitivní tkáň vnitřní předkožky. U toho stylu je nutno odstranit uzdičku. Stejně jako u stylu hight&tight je tu odstraněno velmi mnoho kůže. V klidovém stavu se dá s kůží penisu stěží pohybovat a při erekci je kůže penisu úplně nepohyblivá. Také tu může nedostatečné množství kůže vést k bolestivým stavům při erekci nebo k ohnutí penisu.

  STAV PŘED OBŘÍZKOU -  TKÁŇ, KTERÁ BUDE ODSTRANĚNA JE VYZNAČENA ORANŽOVĚ

Nízké a Tight, před

  STAV PO OBŘÍZCE

 Nízké a Tight, po

  Při tomto stylu je odstraněno maximální množství vnitřní předkožky spolu s celou vnější předkožkou a mnohdy i s částí kůže na těle penisu, aby byl žlábek úplně odkrytý. V extrémních případech je penis v klidu zkrácený a je i v klidu částečně vztyčený.

 

     High&loose - vysoká a volná

  Vnější předkožkový list je úplně odstraněn, stejně tak jako část kůže na těle  penisu. Vnitřní list je natažen dozadu a přišit ke kůži těla penisu. Jizva se nachází blíže k tělu, proto se tato obřízka nazývá hight - vysoká. Oproti stylu high&tight není vnitřní list tolik zkrácen a v klidu je zhrnutý za žaludem. Zbývá dostatek kůže k dispozici, která zaručuje bezproblémovou erekci. Ze všech variant bývá při tomto stylu odstraněno nejméně senzitivní tkáně. Pokud zbyde velké množství předkožky, tak se tento styl nedá na první pohled v klidovém stavu rozeznat od intaktního penisu s trvale staženou předkožkou.

  STAV PŘED OBŘÍZKOU - TKÁŇ, KTERÁ BUDE ODSTRANĚNA JE VYZNAČENA ORANŽOVĚ

Vysoká a Loose, před

  STAV PO OBŘÍZCE

High-volně po

  Hodně z vnitřní předkožky bylo zachováno. Ta byla natažena ven a částečně nahrazuje kůži těla penisu. Vnější předkožka byla zcela odstraněna spolu s částí kůže těla penisu. Kůže však není napnutá, je shrnutá za žaludem a zakrývá žlábek. Uzdička se při volných stylech neodstraňuje.

 

    Low&loose - nízká a volná

   Vnitřní předkožkový list je odstraněn a vnější je přišit hned za žaludem. Jizva se nachází hned za věncem žaludu. Proto se tato obřízka nazývá nízká a volná. Zbytek vnějšího předkožkového listu je shrnut za žaludem, někdy dokonce zakrývá věnec žaludu. Zbývá dostatek kůže, která zajišťuje plnou bezproblémovou erekci. Oproti stylu high&loose je odstraněn celý vnitřní list a ne vnější a proto je při této variantě ztracena téměř veškerá senzitivní tkáň. Také u tohoto stylu nelze tento typ obřízky v klidovém stavu na první pohled rozeznat od intaktního penisu s trvale staženou předkožkou.

   STAV PŘED OBŘÍZKOU - TKÁŇ, KTERÁ BUDE ODSTRANĚNA JE OZNAČENA ORANŽOVĚ

Nízké a Loose, před.

STAV PO OBŘÍZCE

Nízké a Loose, po

  Téměř veškerá vnitřní předkožka byla odstraněna spolu s velkým množstvím vnější předkožky. Kůže není napnuta ale zbytek vnější předkožky je shrnut za žaludem a zakrývá žlábek a někdy dokonce i věnec žaludu.

 

     částečná obřízka

  Při částečné obřízce je v klidu žalud do různé míry v klidovém stavu zakrytý. Někdy mnohem více, než u intaktních mužů s krátkou předkožkou, kteří dokonce mohou mít žalud v klidu žalud trvale okrytý. Na rozdíl od intaktních mužů částečně obřezaným vždy chybí vroubkovaná tkáň na přechodu vnější a vnitřní předkožky, který je nejcitlivějším místem penisu. Ta je nenávratně ztracena i při té nejšetrnější částečné obřízce.

 

     japonská  kvaziobřízka

     (Už je prováděna i v Evropě pod názvem Kosmetická obřízka. Ten název máme za nevhodný ze dvou důvodů, za prvé nejde o pravou obřízku, za druhé i pravá obřízka se mnohdy dělá z kosmetických důvodů. Redakce PNVT)
 
 
Cosmetic circumcision - preop    Cosmetic circumcision - removal of skin at the base of the penis    Cosmetic circumcision - suturing at the base

  Tato specifická operace prováděná pouze v Japonsku způsobí to samé jako obřízka - žalud je po ní trvale obnažený. Nejedná se však o amputaci předkožky, takže se nejedná o pravou obřízku. Nejprve se provede řez těsně u kořenu penisu a kůže se těsně u kořenu odřízne, pak se odebere velký kus kůže z těla penisu penisu a zbytek se příšije zpátky ke kořeni. Vnější předkožka tak zaujme prakticky místo kůže na těle penisu, a to způsobí, že žalud zůstane trvale odkrytý. Není však vidět žádná jizva a na místě jizvy je zachovalý vroubkovaná tkáň, která odděluje vnější a vnitřní předkožku a dole z obou stran přechází do uzdičky. Pokud je to uděláno hodně na těsno, tak předkožkou, i když je celá zachovalá, nelze ani v klidu žalud zakrýt. Při této operaci není ztraceno vůbec žádné z citlivých erotogeních zakončení, která jsou nenávratně ztracena při obřízce.

  Když si představíme nákres, tak před operací oranžová barva, která znázorňuje co bude odebráno, je pouze na těle penisu. Po obou stranách zůstane pouze malý kousek tmavě modré. Po operaci bude jen malý kousek tmavě modré u kořene penisu a na většině těla penisu bude tyrkysová, která označuje vnější předkožku, pak tam bude limetkový proužek znázorňující vroubkovanou tkáň, který odděluje vnější a vnitřní předkožku a nejblíže k žaludu zelená, znázorňující vnitřní předkožku.