PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

RIZIKO KOMPLIKACÍ OBŘÍZKY

18.10.2014 03:30

                                    převzato z DOC

 

Riziko komplikací obřízky

  "Nejlepší způsob, jak předcházet komplikacím obřízky je zastavit tuto praxi." Dr. Mith Ryder

  Obřízka se týká bezprostředního ohrožení zdraví a může vést k vážným komplikacím, i když ji provádí zdravotnický pracovník ve specializovaném zdravotnickém zařízení. Míra omplikací je 0,4 - 2%.

  Pokud se však obřízka vykonává mimo lékařské prostředí je míra komplikací mnohem vyšší a může dosáhnout až 35 -48%.

  Ale dalo by se logicky argumentovat, že odstranění předkožky je komplikací samo o sobě.

  Opravdu, pokud není obřízka terapeuticky nutná, tak lékař neodstraňuje nemocnou, ale zdravou funkční tkáň, což je předkožka a tak eliminuje funkci penisu.

  Odstranění funkční tkáně u člověka, který nedá svobodný souhlas je poškození.

  Z tohoto důvodu lze bez nadsázky říci, že míra komplikací u nesouhlasné neteraupetické obřízky je 100%.

J  e nutné mít na paměti, že komplikace z neterapeutické obřízky nejsou nutné, stačilo by ji jednoduše neprovádět.

  Dr. Reiss hovoří o komplikacích obřízky.

  https://www.youtube.com/watch?v=XWq5PQsNhRw&feature=player_embedded

 

      Okamžité komplikace obřízky

 

  KRVÁCENÍ

  Předkožka je velmi prokrvená, to znamená, že obsahuje mnoho cév,

  Odstranění předkožky způsobuje riziko krvácení.

  To je také nejčastější komplikací obřízky.

  Novorozenec je zvláště zranitelný: jeho tělo má velmi málo krve a tak i malá ztráta může způsobit vážné problémy.

  INFEKCE

  Rána způsobená obřízkou se může nakazit.

  Některé zprávy prokazují významné zvýšení infekce močových cest při rituální obřízce.

  Byly hlášeny infekce, dokonce i úmrtí.

I  nfekce může být též šířena nemocničním perzonálem.

  Riziko infekce Staphyloccocus  aureus, který je rezistentní na meticilin je desetkrát vyšší u chlapců po obřízce.

  CHIRURGICKÉ NEHODY

  Obřízka v dětství je nepřesný chirurgický zákrok. Je těžké posoudit, jak velké množství kůže může být odebráno.

  Častým problémem odstranění více kůže je to, že to může vést k bolestivým erekcím v příštím životě, nebo to způsobí vážné komplikace, které musí být napraveny odborníkem.

  URETRÁRNÍ PÍŠTĚL

  Lékař může neúmyslně provést otvor do močové trubice při odstraňování předkožky. Ten otvor též  může vzniknout při uzavření svorek. (nástroje, které se používají při obřízce)

  ODSTRANĚNÍ UZDIČKY

  Při obřízce má být odstraněna pouze předkožka. Ale jsou případy (někdy záměrně), kdy je neúmyslně vyříznuta i uzdička, což má za následek další ztrátu citlivosti.

 

  ZRANĚNÍ NEBO ZTRÁTA ŽALUDU A PENISU

  Obřezávač neúmyslně může zranit nebo odříznout část žaludu nebo dokonce penisu.

 

  Jizva na žaludu po obřízce

  NEKRÓZA ŽALUDU NEBO PENISU

  Nekróza je smrt tělesné tkáně. Obřízka může vést k odumření žaludu nebo penisu.

  SMRT

  I když je to vzácné, obřízka může způsobit smrt, i když ji provádí lékařský pracovník ve zdravotnickém zařízení.

  Studie publikovaná roku 2010 ukazuje, že 117 amerických dětí ročně umírá na komplikace způsobené obřízkou ve zdravotnických zařízení, a to z důvodu krvácení, infekce, zástavy srdce, reakce na anestezii a jiné.

  Někteří odborníci se však domnívají, že tento počet je podhodnocen. Stává se, že v úmrtním listě jsou uvedeny pouze komplikace, které vedly ke smrti a zastírá se, že příčinou komplikací je obřízka.

  Podle dr. Denninstona jakákoliv smrt, která nastane do desíti dní po obřízce by měla být považována za podezřelé úmrtí.

  Vysvětlení Johna Geisheckera, výkonného ředitele Lékaři proti obřízce

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jaWiBzZYG9Y

  OSTATNÍ KOMPLIKACE

  Ostatní bezprostřední komplikace, které byly zaznamenány:

  *plicní embólie

  *apnoe (zástava dechu) a zvracení

  *tachykardie a srdeční selhání

  *pneumotorax

  *prasknutí žaludku

          Pooperační komplikace obřízky

  MEATÁLNÍ ZVŘEDOVATĚNÍ

  Předkožka chrání žalud.

  Po obřízce je žalud holý a v plenách nasáklých močí vznikne infekce, kdy se vytvoří vředy v otvoru močové trubice. Odhaduje se, že přes 8% obřezaných dětí má tyto vředy.

  U intaktních chlapců se tyto vředy nevyskytují.

  STENÓZA MOČOVÉ TRUBICE

  Stenóza močové trubice je charakterizována zúžením močové trubice v její vnější části.

  Jedná se o pozdější komplikaci, která ovlivňuje obřezané muže. Studie ukázaly, že obřízka může mít za následek ono zúžení. Opět se to nevyskytuje u intaktních. Tento vztah mezi obřízkou mezi obřízkou a zúžením je znám už od roku 1921.

  UTI

  Některé studie ukazují, že více než 50% zánětu močových cest se vyskytuje do 12 až 14 dnů po rituální obřízce.

  POSTOBŘÍZKOVÁ FIMÓZA

  Někteří lékaři nesmyslně trvají na léčení přirozené fimózy obřízkou. Pokud se provede jen částečná, je tu nebezpečí, že jizva po obvodu vytvoří skutečnou patologickou fimózu. Studie z roku 2003 to zaznamenala u 3% obřezaných chlapců.

  KOŽNÍ MOSTY

  Někdy to  vede ke srůstům zbytkové předkožky s korunou žaludu a na místě se vytvoří takzvané kožní mosty.

  Ty mohou vésti k bolestivé erekci, k zakřivení penisu a na pohled jsou nepěkné.

  Někdy je potřeba chirurgická korekce.

  SKRYTÝ NEBO POHŘBENÝ PENIS

  CHLUPATÝ PENIS

 

  Dalšími komplikacemi může být gangréna žaludu nebo penisu, nebo cysty na žaludu.