PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

PSYCHOLOGICKÉ DŮSLEDKY OBŘÍZKY - II

22.06.2016 00:35

                                                             převzato z BVJ

 

     Tento článek je vlastně souhrnný úvod ke všem ostatním článkům v této rubrice, je v plánu, že při reorganizaci stránek bude nahoře, kam patří. Redakce PNVT.

 

     V některých lékařských kruzích je obřízka novorozenců a velmi malých chlapců považována za psychicky a emociálně neškodnou. Předpokládalo se, že novorozenci mají "nedostatečně vyvinutý" neurologický systém a tak necítí žádnou bolest anebo pokud ji cítí, tak si ji později nepamatují. Podle této lékařské doktriny nemůže mít zkušenost z obřízky žádný trvalý dopad  na dítě a tak nemůže dítě traumatizovat. Toto dobrodružné stanovisko nebylo v žádné době založeno na důkazech. Ve skutečnosti už v roce 1920 byly zveřejněny důkazy, že i novorozenci a velmi malí chlapci mohou být jejich obřízkou traumatizováni a už v roce 1890 bylo poukázáno na to, že většina chlapců by nechtěla být obřezána a že jsou naštvaní a nešťastní z toho, že byli obřezání.

     Jak mohou velmi malí chlapci velmi citlivě reagovat na zásahy na jejich penisu bylo odhaleno v práci publikované Davidem Levim v roce 1945. Levi byl psychiatr, který ošetřoval děti s pssychickými problémy a poruchami chování. V mnoha případech zjistil, že jsou jejich potíže v důsledku operace v raném dětství nebo kojeneckém věku a zjistil též, že operace na penisu bude mít velmi pravděpodobně následky jak psychické, emotivní i fyzické.

    Dále bude následovat přehled článků s velmi stručným obsahem (ty články jsou v rubrice přeházené, ne v tom pořadí, jak jsou uvedeny zde. Redakce PNVT.)

 

      TRAUMA Z OBŘÍZKY, HLÁŠENÍ O PŘÍPADECH Z ROKU 1930

       Podrobnosti o Leviho případech
 

      PSYCHOLOGICKÉ ÚČINKY OBŘÍZKY

      Konkrétní přehled, který vysvětluje různé přichologické účinky obřízky a je úvodem do vědecké literatury o tento tématu.
 

      OBŘÍZKA A PSYCHOLOGICKÉ ŠKODY

      Článek britské dětské psycholožky Jane Menageové o traumatizujícím vlivu obřízky na psychiku dítěte.
 

      PSYCHOLOGICKÉ NÁSLEDKY OBŘÍZKY

      Přehledný článek amerického psychologa Ronalda Goldmana o psychologických následcích obřízky kojenců a malých dětí,           který byl publikován v magazinu British Journal of Urology International. Ronald Goldman je jeden z předních odborníků v             oblasti psychologických následků obřízky.
 

      MUŽSKÁ OBŘÍZKA, TRAUMA A PSYCHOSEXUÁLNÍ DŮSLEDKY 

      Tento rozsáhlý článek vysvětluje sexuální důsledky obřízky a též psychologické a neurologické následky této operace. Tento         článek shrnuje poznatky o různých, neurologických, fyzických, a sexuálních účincích obřízky  a prezentuje je všechny v                 kontextu.
 

      OBŘÍZKA A LIDSKÉ CHOVÁNÍ: ÚČINKY OBŘÍZKY NA LIDSKÉ CHOVÁNÍ

      Bioetik George Hill vysvětluje v tomto podrobném článku vliv psychologických následků obřízky na chování obřezaných lidí.

 

      OBŘÍZKA V DĚTSTVÍ: DLOUHODOBÉ PSYCHICKÉ NÁSLEDKY

      Stručná studie Jamese R. Robertsona o dlouhodobých a psychologických následcích mrzačení pohlavních orgánů v dětství.         Studie byla prezentována během prvního mezinárodního sympozia o obřízce v Anaheimu v Kalifornii v roce 1989. 

 

     Starý názor, že operaci jako je obřízka je nejlépe provést u nejmenších chlapců, protože si pak na něho nebudou pamatovat a protože při něm necítí bolest je považován nejen za nejistý ale dokonce je považován za vyvrácený.

     Také je vyvrácena dříve rozšířená víra, že předkožka nemá žádnou zvláštní strukturu ani žádnou užitečnou funkci; a že  by tedy pacient neměl nikdy později litovat její ztráty.

     * Myšlenka, že je předkožka jenom "přebytečný kožní hadr" je v rozporu s novými poznatky o anatomii. (viz rubriku o překožce)

     * Představa, že žádný pacient nebude nikdy litovat ztráty své předkožky nebyla zdůvodnitelná nikdy.

     V současné době existují dostatečné důkazy z lékařské vědy, takže můžeme s jistotou říci, že mužská obřízka způsobuje psychologické změny. Trauma z této zkušenosti může velké duševní utrpení a vážnou fyzickou újmu. Obřízka může mít dlouhodobě škodlivé psychologické účinky v pozdějším věku. Nicméně konkrétní neurologické, psychologické a behaviorální změny,, které nastávají při předčasném genitálním traumatu nebyly studovány.  Je potřeba dalšího výzkumu, aby se ty změny daly podrobněji realizovat v celém svém rozsahu.