PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

PŘEDKOŽKA - CO TO VLASTNĚ JE?

13.10.2014 03:02

 

                                               převzato z DOC

 

Le prépuce, qu'est-ce que c'est au juste ?

 

  Předkožka je normální zdravá funkční tkáň, jak muže tak ženy, i všech ostatních savců. V tomto článku se seznámíme s mužskou předkožkou, která je natrvalo ztracena při obřízce.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          OBSAH

 

  1. Obecný popis

  2. Velikost předkožky

  3. Ochranné a imunologické funkce

  4. Smyslové funkce

  5. Sexuální a mechanické funkce

  6. Přirozený vývoj předkožky

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Obecný popis

  Předkožka je přídatný orgán penisu - je to specializovaná tkáň složená z kůže, sliznice, nervů, cév a svalových vláke.

  Je konstruovánaa jako dvojitá vrstva: vnější vrstvu tvoří normální dvojitá kůže, zatímco vnitřní vrstva je sliznice (jako například v oku nebo v ústech)

  V raném dětství je slepena se žaludem, nejpozději kolem puberty je stažitelná a může klouzat jako po tyči, to se nazývá posuvný mechanismus.

  Uzdička neboli frenulum je na spodní části penisu. Uzdička je tenký proužek tkáně, který omezuje pohyb pohyblivého tělesa (uzdička se vyskytuje také pod jazykem)

  Uzdička spojuje žalud penisu s předkožkou, a pomáhá ji vrátit do původní polohy, a pomáhá v klidu předkožku vrátit do původní polohy, aby chránila žalud. Mnoho lidí udává, že uzdička je vysoce erotogenní tkáň.

  I když obřízka spočívá  v odstranění předkožky, mnohým mužům při tom také byla odstraněna uzdička nebo její část; je to jedna z komplikací obřízky.

 

         Velikost předkožky

  Předkožka je je velká plocha plocha pleti, která měří asi 80 cm čtverečních. (Mc Grath). Je velká jako běžná pohlednice.

  Pro znázornění následující obrázek

Pénis intact

  Ilustrace intaktního penisu u dospělých. Téměř celý žalud je pokryt, pouze špička žaludu vykukuje. To je u dospělých časté, není to však u každého.

  Obrázky dole ukazují předkožku při obřezání.

Pénis circoncis

  Musíme počítat délku předkožky od jeho základny (označené kružnicí) do konce (například 4cm) a její obvod (například 10 cm)

Peau coupée lors de la circoncision

  Jak bylo uvedeno výše, předkožka se skládá ze dvou vrstev, jemné pokožky jako normální kůže na vnější straně a sliznice na vnitřní straně.

Peau du prépuce mise à plat

 

  Když se to celé rozvine, tak předkožka u dospělého měří asi 80 cm čtverečních. (4x2x10cm)

  !! Výzkumy dr. Taylora naznačují, že poté, co byl v dětství obřezán, dospělý má pryč 50% pleti svého penisu.!!

          Ochranné a imunologické funkce

  Předkožka pokrývá a chrání žalud a v dětství i močovou trubici. U většiny lidí udržuje v dětství sterilní prostředí mpčových cest a udržuje sliznici žaludu vlhkou po celý život. Žalud by měl být vlhký a mazaný.

  Předkožka má imunologické funkce, které chrání tělo před patogeny.

  1) Kontrakce svěrače předkožky působí v dětství jako zpětný ventil: umožňuje odtok moči, ale zabraňuje přístupu infekčních znečišťujících látek dovnitř. To je důležíté zejména v době, kdy děti nosí pleny.

  2) apokrynní žlázy vnitřní předkožky vylučují lyzozym, což je enzym, které ničí bakteriální buněčné stěny, a také působí proti viru HIV

  3) vlhkost předkožky maže a chrání sliznici žaludu, velmi citlivou erotogenní zónu

  4) vysoká síť cév uvolňuje fagocity v boji proti infekcím.

  Vnitřní předkožka oobsahuje Langarhansenovi buňky, které vylučují citokiny, které regulují intenzitu a trvání imunologických odpovědí.

  Studie (holandská) z roku 2007 uvádí, že Langarhansenovy buňky produkují langerin. To je látka, která tvoří bariéru proti infekci HIV.

          Smyslové funkce

  Předkožka mužského novorozence je výrazně inervována.

  Předkožka dospělého muže je ještě více inervována. Winkelmann (1959) popsal vnitřní předkožku jako významně inervovanou s erotogenníma zónama.

  Taylor (1999) také popsal koncentraci nervových zakončení v kruhu pruhované tkáně přímo uvnitř špičky předkožky, která se nazývá vroubkovaná tkáň, což je nejcitlivější část penisu, která je nenávratně ztracena i při té nejšetrnější částečné obřízce. Vyvýšený pás při stažené předkožce na fotografii:

  Jedna nervová zakončení vyvýšeného pásu se jmenují Meissnerova tělíska, která se vyskytují také na rtech a bříškách prstů. Vroubkovaná tkáň  má však i jiná tělíska citlivá na velmi jemný dotyk, která se nikde jinde na penisu nevyskytují.

  Předkožka je tedy velmi významná senzorická a erotogenní zóna.

  V roce 2007 provedl Sollerrs studii, že nejcitlivější oblasti penisu jsou na vnitřní předkožce.

  Sexuální a mechanické funkce

  Předkožka je erotogenní tkáň nutná pro normální sexuální funkce.

  V dospělosti posuvný mechanismus usnadňuje penetraci a snižuje tření při pohlavním styku.

  Pohyb a napínání předkožky stimulují její nervová zakončení - erotogenní zóny a to vede k ejakulaci.

  Přítomnost předkožky chrání korunu žaludu před přímou stimulací a tak pomáhá předcházet předčasné ejakulaci a přispívá ke spokojenosti partnerky.

Action de glissement durant la pénétration vaginale

  Dr. Kenneth McGrath hovoří o anatomii předkožky:

  https://www.youtube.com/watch?v=DD2yW7AaZFw&feature=player_embedded

          Přirozený vývoj předkožky

  Drtivá většina chlapců se rodí s předkožkou fyziologicky přilepenou k žaludu.

  Konec předkožky je při narození velmi úzký a není přetažitelný.

  Z toho důvodu nestažitelná předkožka  není během dětství a dospívání nijak neobvyklá, není to stav, který by vyžadoval lékařský zásah.

  Násilné přetahování předkožky dítěte je nejen zbytečné, ale je dokonce škodlivé.

Pénis d'enfant intact

          Proč doktoří ignorují tyto zkutečnosti?

  První informace o vývoji dětské předkožky poskytl britský pediatr dr. Douglas Gairdner.

Gairdner tvrdil, že má ve dvou letech stažitelnou předkožku 80% chlapců a ve třech letech 90% chlapců. Pozdější výzkumy prokázaly, že Gaidnerovy výzkumy jsou mylné, jenže se podle nich vyučovalo a to přispělo k mnoha nesprávným diagnózám fimózy u dětí což vedlo k mnohým zbytečným obřízkám.

(Jak bylo zjištěno, dnes se u nás zbytečně obřezává poměrně často.Redakce PNVT)

( Je třeba se dr. Gaidnera zastat. Jeho omyl byl pochopitelný. Prováděl je v době, kdy bylo přes 90% Britů po narození obřezáno, takže proto došlo ke zkreslení. Jinak jsou zásluhy dr. Gaidnera nezpochybnitelné. Právě on se zasloužil o to, že barbarská novorozenecká obřízka v Británii a později v ostatních anglofonních zemích kromě USA vymizela.Redakce PNVT)

  Ve skutečnosti je plně stažitelná předkožka mnohem pozdějí. 45% chlapců má plně stažitelnou předkožku v 10 až 11 letech a 95% ji má plně stažitelnou až v 18 letech.

  Dle studie z roku 2005 je průměrný věk, kdy je předkožka plně zatažitelná až v 10, 4 letech.

  Faktem zůstává, že nestažitelná předkožka v dětství nebo dospívání by neměla být považována za příznak nemoci a věst k lékařskému ošetření nebo chirurgickému zákroku.

  Ballooning - nafouknutí předkožky při močení je u malého dítěte přirozený stav. Nezpůsobuje obstrukci močových cest a není ho třeba léčit.