PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

OBŘÍZKA - LÉČEBNÉ OPATŘENÍ NEBO UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ

12.10.2014 20:02

 

     Text:                                                       Mario Lichtenheldt

  •                                         

 

    Holky jsou v Německu před obřízkou chráněny §223 Občanského zákoníku.

 

 

  •                                           

 

  Kluci do 12 let nejsou vůbec chráněni. Přes 1000 kluků je každý týden obřezáno.

      OBSAH

  Penis není jabloň.

  Obřízka je ublížení na zdraví.

  Obřízka je tradice.

  Obřízka je léčbou jen zřídka.

  Obřízka je vrahem rozkoše.

  Obřízka jako trest.

  Obřízka jako prevence proti nemocem.

  Obřízka je ledově studený kšeft

  Obřízka je krutý kmenový rituál.

 

          Ahoj kluci!

  Co je to vlastně obřízka?

  " Tak ahoj! Co je to za otázku" , budete teď snad odpovídat a vysvětlovat, že při obřízce je odstraněna předkožka penisu. 


 

 


 

 

  Obřízka chlapců je tedy přesně vzato amputace, česky - oddělení části těla, předkožky penisu.

  A to je všechno? Odkud pochází vůbec pojem obřízka? Proč se neříká amputace, ale obřízka?

          Penis není jabloň

Pro vysvětlení, tento odstavec nedává v češtině náležitý smysl. Německé slovo Beschneidung znamená jak obřízku penisu, tak prořezání stromů, sloveso beschneiden pak též obřezat (penis) nebo prořezat strom. Jde o to, že stromu větve dorostou, ale předkožka, sexuálně nejcitlivější část penisu je obřízkou ztracena nenávratně! Redakce PNVT)

  Slovo obřízka pochází z jazyka zahradníků a znamená něco jako vylepšení nebo zkrášlení. Často jsou prořezané stromy připevněny ke kůlu, aby rostly správným směrem. Mladé rostliny jsou skze prořezání a připevnění ke kůlu vytaženy a zušlechtěny.

  Váš penis přece není jabloň, aby musel být obřízkou vytažen, vylepšen a zkrášlen, aby mohl růst správným směrem. Kde se vzala tato koncepce?

  V minulosti a bohužel ještě nyní mnozí dospělí stále kombinují několik záměrů pro obřízku kluků. Pro některé je to znamení jejich náboženství nebo tradice (židé, muslimové), jiní si zase myslí, že obřezaný penis je krásnější a hygienčtější. Často bývají obřízky lékařsky zdůvodněné z důvodu fimózy.

  Nejhloupější věc, kterou jsem vždy četl o důvodu pro obřízku, že předkožka evoluční pozůstatek je evoluční pozůstatek z prehistorických dob, kdy se nazí lidé prodírali křovím a proto musel být jejich žalud chráněn. V současnosti je prý předkožka zbytečná a proto má být odříznuta.

  Že je to nesmysl víte z odstavce Trio pro neskutečně báječné pocity.

  Dennodenně jsou kluci z těchto "důvodů" obřezáváni. Jestli to skutečně chtějí, na to se jich vůbec nikdo neptá!

  Mysleme, prosím, chvíli zpátky na jabloň. Přořezání, to zní dobře. Jabloň správně prořezaná podle vůle zahradníka je prořezaná. Strom nemá svou vůli.

  Smíte to také dělat s dětma, klukama nebo holkama?

  A kdo je ten zahradník?

  Takže se pokusíme přijít na to, co obřízka skutečně je,

          Obřízka je ublížení na zdraví!

  Při obřízce je tělo kluka, speciálně jeho penis poškozené, a to poškozené nezvratně, protože pro přirozený touhyplný sex tak důležitá předkožka je ztracena a už nikdy zpátky nenaroste. Žalud vysychá a časem otupuje. Někteří kluci jsou po obřízce velmi nešťastní, stydí se a někdy jako muži trpí následkem operace. Je to tedy opravdu vážné poškození!

  Potud je to jasné, že?

  Zranění někoho je trestné. Jsou však vyjímky. Pokud někdo jedná v sebeobraně a útočníka zraní nebo usmrtí zůstává bez trestu, protože v nouzi nemohl jednat jinak.

  Máte-li být v nemocnici operován se slepým střevem, je to také poškození. Lékař však zůstává nepotrestán, pokud jste vy, nebo vaši rodiče dali s operací předem souhlas a lékař vás informoval o všech rizicích a důsledcích.

  Předpokládejme, že máte 13 let a máte být obřezán kvůli fimóze a víte, že to pravděpodobně není nutné  a tak odmítnete operaci a řeknete hlasité a jasné NE! Jasně, který kluk by byl rád zbytečně obřezán.

  Vy jste strom, lékař je zahradník.

  Rodiče řekli: "Větev musí pryč". A zahradník činil.

  A co dělá ten strom? Nic! Je to přece jen strom.

  Vy jste strom?

  Ne!  Potom je to jasné!  Smíte vždycky říci, NE!

  Lékař vás nebude smět operovat, a to i kdyby vaši rodiče souhlasili. Kluk, který je tolik starý na to, aby chápal, o co v té operaci jde, nesmí být proti jeho vůli operován, v tomto případě obřezán.

  Vlastně je úplně jedno, proč máte být obřezán; vždy můžete říci NE! Jedná se přece o vaše tělo!

  (Takto je to uzákoněno v Německu, u nás kluci pokud mají nerozumné nebo určitou propagandou zpracované rodiče, tam mají smůlu až do 18 let. Redakce PNVT)

  Kluci jako jsou miminka, batolata, co chodí do školky nebo do nižších ročníků školy nemají však žádnou šanci ohledně svého těla sami rozhodnout a uniknout tak nesmyslné operaci. Proto je třeba, aby rodiče byli velmi dobře informováni, aby mohli správně rozhodnout za své děti.

  Někdy je hodně těžké pro starší kluky říci  ne, když rodiče chtějí jejich obřízku z tradičních nebo náboženských důvodů.

  Jaký je váš názor?

          Obřízka jako tradice

  Představte si starého muže, tak kolem 100 let, jak přichází k vašim rodičům a řekne jim, že slyšel Boží hlas. Rodiče jsou z toho zmatení, přesto jsou však zvědavi, co Bůh řekl. Starý muž řekne, že mu Bůh přikázal, aby sám sobě a klukům a mužům odřízl předkožky - jako  znamení smlouvy, kterou Bůh uzavřel s lidmi. Starý muž vytáhne nůž, a začne všem okamžitě odřezávat jejich předkožky.

  To je poněkud extrémní scéna, nezdá se vám?

  Tak to však stojí v Bibli, knize, která je posvátná pro mnoho lidí. Jméno toho muže je Abrahám a byl starý 99 let, když zaslechl takový hlas. Takový je původ židovského obřízkového rituálu.

  Měli bychom vědět, že Židé byli často vystaveni pronásledování a po vyhnání ze své vlastní země Římany, žili rozptýleni po celém světě. Je pochopitelné, že hledali něco, co by je všechny spojovalo, nějaké znamení, něco, co mají všichni společného v dobrých a špatných dobách, tedy alespoň všichni kluci a muži. A tímto znamením byl a je obřezaný penis. Židovští kluci jsou obřezáni osmý den po narození.

  U muslimů ta věc vypadá poněkud jinak. Tvrdí, že se prorok Mohamed narodil bez předkožky, nebo jen s velmi krátkou předkožkou a to je důvod, aby všichni kluci a muži měli odstraněnou předkožku. Tvrdí, že odstraněním předkožky se z kluků stávají muži....

  A jste zase strom. Ten starý muž je zahradník.

  Zahradník říká: "Bůh to tak chce!" A rodiče říkají: "Tak to přece musí být dobré!"

  A ten strom?

  Strom je strom. Strom nemůže říci nic.

  Strom se cítí provinile a ošklivě, protože on je takový jediný. Kolem něj jsou stromy, které rostou divoce, jak to příroda chtěla.

  Zahradník však říká: " Takto vypadá strom mnohem krásnější." Myslí si to vážně? Nebo jen papouškuje? Víte přece: Ten hlas..

  Nezdá se vám to všechno nějaké velmi zvláštní? Mně také!

  Ale když nám to připadá být zvláštní...

  Pokud dospělí takovému příběhu věří a sami sobě takové znamení v rámci tradice nebo náboženství udělají,  tak je to v pořádku. Pokud však dětem vnucují svou víru nožem a ve jménu Božím jim pak způsobí bolest a poškození těla - tak to prostě není správné. To není jen porušení těla dítěte - je to také porušení jeho práv a ukazuje to, že dítě není respektováno jako samostatná osoba, ale je bráno pouze jako majetek, s kterým si mohu disponovat jak chci. - nebo je bráno jako strom.

  Jaký je váš názor? Je možné zmrzačit dítě pro Boha? Jsou děti majetkem jejich rodičů?

          Obřízka je léčbou jen zřídka

  Zamyslete se: při obřízce je z penisu odstraněna předkožka. Ale ona obvykle není nemocná. Jenom je užší, nebo je dokoncel ještě přilepena k žaludu.

  Ale i v případě, že má předkožka zánět, bolí, nebo způsobuje potíže při pohlavním styku či masturbaci, pak není mnohdy předkožka léčena, ale je místo toho amputována.!

  Úkolem dobrého lékaře ale není to, aby amputoval části těla, ale aby udržel tělo a jeho části zdravé nebo aby je léčil. Jeho úkolem je tedy předkožku léčit a napomoci jí, aby fungovala tak, jak si to představuje příroda.

  Zahradník prořezává strom tak, že odřezává vedlejší haluze, které jsou podle jeho názoru přebytečné. Vy však nejste žádné stromy a proto nepotřebujete zahradníka, ale potřebujete lékaře, nejlépe takového, aby reagoval na vaše požadavky a ne takového, aby vás místo toho řezal.

  Samozřejmě, že je někdy nutné amputovat části těla, například když jsou tak těžce zraněné, že už se nedají léčit, nebo když už jsou odumřelé a hrozí, že by jejich zachování ohrozilo váš život.

  Toto je však u problémů s předkožkou velice zvláštní případ.

  Obřízka je léčbou pouze v těch případech, že kluk trpí velice vzácným onemocněním pleti, jako je naříklad sklerotický lišej.

  Ve všech ostatních případech se nechá předožka léčit mastí nebo operací se zachováním předkožky.

 

        Obřízka je vrahem rozkoše

  Obřízka opravdu může být vrahem rozkoše, jak opakovaně hlásí kluci nebo muži, kteří před obřízkou už masturbovali nebo měli pohlavní styk: A ti to přeci musí vědět!

  Někteří obřezaní kluci nebo muži mi říkají, že s kondomem už vůbec nic necítí, protože jejich žalud je tak vyschlý a znecitlivělý, že jim gumový plášť bere poslední potěšení.

  Na druhou stranu jsou i hlášení, že je sex po obřízce krásnější.

  Co tedy s těmito protikladnými výroky?

  Je to jednoduché. Každý kluk a každý muž je jedinečný a cítí zcela individuálně. Z toho důvodu je možné, že jeden svou obřízku hodnotí kladně ( zvláště když měl s předkožkou dříve potíže a bolesti při pohlavním styku), zatímco druhý kvůli obřízce velmi trpí - ať už tělesně, protože při pohlavním styku nebo maturbaci to není takový pocit jako dříve, nebo psychicky, protože se před ostatními kluky stydí, že jeho penis je ošklivý nebo také proto, že mu to s ním udělali, aniž by se ho na to ptali.

  Toto jsou fakta:

  Při obřízce je předkožka, jedna z nejdůležitějších erotogenních zón, zcela odstraněna a druhá erotogenní žalud je dlouhodobě poškozena. Nervy v předkožce, které jsou odpovědné za krásné pocity při pohlavním styku nebo onanii jsou při obřízce navždy ztraceny. Žalud pak vysychá a časem znecitlivuje. Jeho jemná, vlhká povrchová slizniční pokožka zmizí a změní se v tenkou a prachově suchou rohovku.


To je na obřezaných klucích na první pohled vidět a je jasné, že je nemožné, aby měl obřezaný penis stejnou citlivost jako intaktní.

  Pocitové schopnosti jsou však u každého kluka nebo muže jiné. Nikdo neví, zda dnes 6- nebo 12 letý kluk nebude později trpět sexuálními problémy kvůli tomu, že je obřezán.

  Kromě toho obřízka může být jako kterákoliv jiná operace zfušovaná.

  Mnozí lékaři nebo rodiče si myslí, že obřízkou klukovi prospěli, ale vůbec nemohou odhadnout jeho možné těžké sexuální problémy kvůli obřízce v pozdějším životě.

  vůbec není malá neškodná operace. Je riziková. Může být vrahem sexuální touhy a kluk může být kvůli ní později velmi nešťastný.

  Dnes jsme došli k závěru, že každý by se měl vyhnout obřízce kdykoliv a jak to jen jde.

  Vždycky tomu tak nebylo.

          Obřízka jako trest

  Asi tak 40% všech 11 - 13 letých kluků pravidelně masturbuje. V 16 letech je to už  přes 80% a asi mi to sotva budete věřit, u dospělých mužů je ten počet ještě vyšší.

  Nyní víme, že masturbace je naprosto normální, zdravé a naprosto bezpečné sexuální chování. Ve středověku však byli kluci, kteří byli lapeni při masturbaci strašeni peklem. Masturbace byla brána jako těžký hřích, jako "sebeposkvrňování" a jako plýtvání cenným semenem a proto byla přísně pronásledovaná.

  Sex povolovala církev jen v manželství a měl sloužit pouze k plození dětí a ne k potěšení. Masturbace není samozřejmě k plození, ale je to jen zábava. Z Božího pohledu (který nezná legraci) je masturbace zbytené, škodlivé chování, které má být potrestáno nebo mu musí být v nutném případě zabráněno silou.

  Jedna z nejhorších a nejodpornějších metod, jak potrestat kluky, kteří byli lapeni při masturbaci, bylo odříznutí jejich předkožky při plném vědomí.

  Již před 800 lety židovský učenec Maimonides přišel na to, že předkožka a žalud jsou ta místa, která zprostředkovávají ty nejkrásnější a nejsilnější pocity při masturbaci a pohlavním styku.

  Maimonidovi bylo naprosto jasné, že aby byla tato "slabost" pro tělo odstraněna, je nutná obřízka, aby zabránila klukům a mužům legraci, když si hrajou s nejlepším kusem jejich těla. Výsledná bolest měla sloužit přistiženému klukovi jako trest a pro ostatní kluky měla být varováním.

  Hnusné, že?

  Vy jste strom a Maimonides je zahradník - a je úplně naštvaný, protože strom nedělá to, co by podle jeho představ měl dělat. Strom neroste podle Božího plánu a podle jeho přikázání. Jeho větve, jeho pocity a vše, z čeho se strom raduje, si roste divoce podle přírody! Není to tak krásné, že?

"Ty větve musí pryč!" říká zahradník hořce rozlobeným hlasem. Bůh k tomu mlčí a rodiče přikyvují.

  Nechme Maimonidovi jeho bystré myšlenky. Jde o to, že si v 18. století někteří všimli jeho chorého učení a tak v některých zemích nastal pro nás dnes těžko představitelný hon na předkožky kluků.

  (K tomu je nutno podat vysvětlení, Maimonides byl židovský učenec, který žil v tehdy muslimy okupovaném Španělsku. Tam byli všichni kluci odmalinka z náboženských důvodů obřezaní tak jako tak. Maimonides jenom teoreticky filozofoval, aby našel nějaké další zdůvodnění pro obřízku. Středověkou Evropu jeho myšlenky nemohly ovlivnit, poněvadž v ní dominovala katolická církev, která sice také tvrdě odsuzovala masturbaci, zároveň však tvrdě vystupovala až do nedávné doby proti obřízce. Z toho důvodu nikdy nebyly klukům, tam kde měla katolická církev vliv, kvůli masturbaci nikdy mrzačeny jejich pohlavní orgány, ale kluci tam za ni byli pouze strašeni peklem. Proto se Maimonidovy myšlenky ujaly pouze v zemích, kde byl vliv katolické církve minimální, to je v anglicky mluvících zemích. Neujaly se ani v Německu ani ve Skandinávii, kde je jiný druh protestantismu - luterství, známé své uvolněnou morálkou. Jejich guru, poživačný reformátor Martin Luther, totiž v morálce vůbec nevynikal. Redakce PNVT)

          Obřízka jako prevence proti nemocem

  Od roku 1712 se začlo objevovat stále více knih a článků, kde bylo uvedeno mnoho nemocí, u kterých bylo zjištěno, že za ně může masturbace, jako například neštovice, tuberkulóza, epilepsie, šilhání, chlupy na dlaních, šílenství, duševní nemoci, malomocenství, měknutí mozku, vysychání míchy, křivice, koňská noha, pomočování, impotence atd.

  Tedy: Kluci

  Ruku pryč od střelné zbraně! Přeci nechcete mít chlupy na dlaních, 25 prstů, chodit po světě jako hloupě se chichotající kůl a nosit brýle s čočkami silnými jako dna od lahví!

  Ano, to se vám může stát, pokud si nepřestanete hrát "tam dole"

  Ne! Žerty stranou! Ale, ne. To byla jen legrace.

  Je to samozřejmě nesmysl, ale tenkrát tomu lékaři skutečně věřili a pokud tomu věřili lékaři, tak tomu samozřejmě věřili i rodiče!

  A tak se začal hledat lék proti tajným hrátkám pod duchnou. A jedním z těch léků byla - určitě jste to uhodli - obřízka. Neboť jako odpovědná za zlo maturbace byla identifikována, zlá předkožka.

  To také tvrdil John Harvey Kellogg, vynálezce kukuřičných lupínků. Psal že obřízka bez anestezie není jen lékem na masturbaci, ale je také trestem a dobrou prevencí.

  Kellogg nezůstal jen u obřízky kluků. U masturbujících dívek doporučoval leptání jejich klitorisu kyselinou karbolovou.

  Na to myslete, až se budete cpát kukuřičnými lupínkami.

  Ale stalo se něco zvláštního.

  V průběhu času se zjistilo, že ani na jednu z těchto nemocí obřízka nezabírá, na měknutí mozku nebo na chlupy na dlaních.

  A co horšího: nečekaně se zjistilo, že obřezaní kluci také masturbují.

  "Ty ďáble!" křičí zahradník na strom: Jsi prořezaný! A stejně se odvažuješ bavit, jako bys byl zelený!"

  A strom se jen usmívá. Ten strom, který nesměl růst, tak jak to příroda chtěla!

  Hloupý zákrok na penisech velkých a malých kluků se stal bezvýznamným. Mělo by být snadné s ním skoncovat.

  Ale vůbec ne.

  Někteří se vůbec neunaví v hledání důvodů pro obřízku a tak vynalézají nové a nové nemoci, na které obřízka pomáhá.

  Rakovina penisu (1920)

  Rakovina penisu je tak vzácný druh rakoviny, že by bylo potřeba obřezat 10 000 kluků, aby se zabránilo jedinému případu, který nastane až někdy za 60 let. Rizika z obřízky jsou mnohonásobně vyšší než pravděpodobnost vzniku rakoviny penisu. Přesto  i dneska někteří věří, že obřízka je na to dobrou prevencí.

  Hygiena a pohlavní choroby  (1941)

  V roce 1941 doporučoval Allan Frank Guttmacher, aby byla malým dětem razantně stahována předkožka dozadu kvůli hygieně. Možná, že tak vznikla legenda, že obřezaný penis je čistší, a nemusí se tolik umývat. I dnes si mnozí lidé ještě myslí, že hygiena penisu je legitimní důvod pro obřízku.

  Rakovina děložního čípku (1951)

  Jde o typ rakoviny, proti které mohou být holky už několik let očkovány. Je nesmysl kvůli tomu klukovi obřezávat penis, aby byla chráněna přítelkyně, která se možná ani nenarodila.

  Co si o tom myslíte?

  Nervozita (1969)

  Jistý Morris Fishbein přišel na to, že obřízka chrání před nervozitou. Jak  na to přišel, to se mě neptejte.

  Rakovina močového měchýře a rakovina konečníku ( 1974)

  kdo tomu věří...

  UTI - Infekce močových cest (1985)

  To sice sedí, ale pouze pro první rok života a kvůli jednomu případu by muselo být obřezáno 195 kluků, a to přesto, že jsou na to účinná antibiotika. Holky mají čtyřikrát větší pravděpodobnost této infekce a nikdo netvrdí, že by kvůli tomu měly být obřezány. Je to přiměřené?

  Co říkáte? Je to OK?

  AIDS/HIV (od roku 1986)

  S šířením epidemie AIDS se na to rychle našel účinný prostředek: Uhodli jste: Obřízka kluků!

  V USA, kde byli téměř všichni kluci po narození obřezáni je míra AIDS mnohem vyšší než v Evropě, kde muži zpravidla obřezáni nejsou. Tak to s tou prevencí nemůže sedět,

  Ale to přece nemá žádný účinek. To to nikdo nevidí?

  Písek pod předkožkou (1991)

  Protože se nesmí stát, aby se písek dostal pod předkožku vojáků, trval Aaron Fink na tom, aby byla znovu zavedena masová obřízka kluků.

  A opět HIV (od roku 2007)

Studie v Africe,( která však byla předčasně ukončena) údajně dokazuje, že riziko nákazy HIV se snižuje o 60%, pokud je muž obřezaný. WHO proto doporučuje obřízku na dobrovolném základě ( v tomto, ale dochází k manipulacím a tak  je ta dobrovolnost mnohde pochybná), tam, kde je míra HIV nejvyšší. Tak se automaticky začlo předpokládat, že obřízka kluků (kteří však ještě nemají žádný sex!) je dobrá věc. Takže to nic neznamená, ale to je jedno, hlavně že někteří lidé mají dobrý důvod, proč odřezávat předkožku.

  V důvěře:

  Známe látku, která snižuje téměř o 100% riziko nákazou HIV a také riziko nákazou ostatníma pohlavníma chorobama.

  Znáte ji také?

  Kondom! Ten můžete klidně použít. Vůbec vám nic nehrozí a nemusí vám být vůbec nic odřezáno.

          Obřízka jako ledově studený kšeft

  V USA bylo svého času přes 80% kluků obřezáno s hygienických důvodů, jak se můžete dovědět z materiálů BZgA. Je to sice nesmysl, ale stále se to dělá.

  Proč?

  Vzhledem k tomu, že na obřízkách se dá vydělat spoustu peněz. A to hned třikrát.

  1 .Obřízka vynese lékaři 300 - 400 Euro. Pokud bude léčit mastí, tak na tom ani nevydělá 5 Euro.

  2. V USA se odřezané předkožky miminek prodávají jako vhodný materiál pro farmaceutický průmysl. Starší lidé s otevřenou nohou nebo oběti požáru s popáleninami mohou být takto léčeni. To by bylo ještě snad pochopitelné, ale z těch předkožek se dělá mnohem více. Vaše matky by snad měli vědět, že krém na pleť, který denodenně pro zkrášlení své pletě používají, je možná vyrobený z předkožek miminek. Chlapci, jimž byly tyto předkožky uloupeny, za to nedostanou ani cent. Ty výrobky jsou však prodávány opravdu velice draze. Na internetu mluví farmaceutický průmysl otevřeně o "předkožkové úrodě."

  3. K obřezání kluků jsou potřeba vhodné nástroje. Ty jsou samozřejmě drahé, ale tomu, kdo tyto mučící nástroje vlastní, vynášejí opravdu hodně škváry.

  A pak jsou kluci a muži, kteří trpí tím, jak jako obřezaní vypadají a chtějí, aby penis vypadal navenek normálně. Ta procedura se nazývá restaurování předkožky a na nich zase někteří vydělávají peníze; jiní zase vydělávají na mazivech, které obřezaní potřebují k bezbolestnému pohlavnímu styku a masturbaci a které se dají v USA koupit v každém supermarketu a u každé pumpy vedle pokladny, jako se u nás dají koupit žvýkačky nebo mentosky.

  A nakonec ještě jeden aspekt, který by vás mohl zajímat.

          Obřízka jako krutý kmenový rituál

  Občas někdo slyší nebo čte, že obřízka je u některých primitivních kmenů zkouškou odvahy, kmenový rituál po němž se z kluků stávají dospělí muži - tedy jako u nás přijímání, biřmování, zařazení mezi mládež a podobně.

  Co se při tom skutečně děje, ví jen málo lidí, jen pár zasvěcených.

  U některých afrických kmenů není odstraněna jen předkožka, ale je odstranéna i kůže na celém penisu, takže při dalším růstu získá penis kulovitý tvar. Celý proces je krvavý a mučivý a je samozřejmě bez anestezie. Celé je to pro okolí velký svátek, při kterém více obřezávačů odřezává kůži po kouskách. Bolest je při tom nepředstavitelná a normální pohlavní styk s takto obřezaným penisem už není možný.

  Některé kmeny v Austrálii obřezávají v první fázi jen předkožku. Po zahojení přijde na řadu druhá fáze, kdy je udělána na spodku celého penisu velká štěrbina. Potom už není možný nejen pohlavní styk, ale muž pak už ani nemůže močit ve stoje, poněvadž močová trubice byla zničena. Moč pak odchází mezi nohama jako u holek a žen.

  Víc už tady o tom nechci psát. Pamatujte si to ale, když nějaký politik bude hlasitě žvanit, že obřízka je kultura a tradice, která musí být zachována.

 

 

 

 

 

 

PŘEDKOŽKA

         autor                                                 Ken McGrath      je profesorem patologie na fakultě pro Zdravotnickou vědu...
  Autoři:                          Dr.Med. Paul M. Fleiss MPH, FAAP                    byl klinickým asistentem - profesorem pediatrie na  University of Southem California...
Zde je animované video, které stručně vysvětluje funkci předkožky, části penisu, která je nenávratně ztracena při obřízce.https://www.youtube.com/watch?v=6xyv44y4y-o&feature=player_embeddedPísemný popis videaToto video vysvětluje účel předkožky u mužů a funkce, které plní.Také ukazuje důsledky...
                                                 převzato z DOC       Předkožka je normální zdravá funkční tkáň, jak muže tak ženy, i všech ostatních savců. V...