PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

OBŘÍZKA - VŠE CO JSTE POTŘEBOVALI VĚDĚT

27.11.2017 18:36

     tento článek ze stránek o zvětšení penisu jsem vůbec nechtěl do své série zařazovat. Nejedná se totiž primárně o cirkumfetišistický blog, ale je to článek, ve kterém je mnoho faktických chyb, a pro někoho by ten článek mohl být fatální. Po komunikaci s tím serverem jsem se přece jen rozhodl rozbor toho článku sem zařadit.

 

          

          Obřízka penisu v historii

 

     V povědomí veřejnosti se má za to, že obřízka penisu pochází z židovského náboženství, kde symbolizuje smlouvu s Bohem. Skutečnost je však s největší pravděpodobností někde jinde. S obřízkou penisu se totiž setkáme po celém světě a v mnoha případech také u přírodních národů (např. v Austrálii), kde je součástí kosmologie. Zde je obřízka penisu nebo klitoridektomie (ženská obřízka) jednou z možných obran proti duchům. A jelikož jsou kulturní modifikace těla známé již z pravěku, může být skutečně dosti starou záležitostí.

 
     Je zřejmé, že zmrzačující amputace předkožky - obřízka provází člověka ještě od dob, kdy byl člověkem jeskynním, a že má svůj původ v jeho pověrčivých představách. Na současném obřízkovém trendu není vůbec nic moderního. Jedná se pouze o zvěrstvo člověka jeskynního, který v nás nepřestal dřímat a někdy se v nás probouzí.

           Obřízka penisu ve světě

 

     Aktuálně se ve světě předpokládá asi 30 % mužů s obřízkou penisu. Celé dvě třetiny přitom tvoří arabští muži, zatímco Židé představují zřejmě pouhé jedno jediné procento! Každopádně v těchto dvou kulturách jsou důvody náboženské. Ty ale nepatří v celosvětovém měřítku k jediné příčině pro obřízku penisu. Ačkoli na evropském území cirkumcize příliš oblíbenou není, zcela jiná situace je na druhé straně Atlantiku, konkrétně ve Spojených státech amerických.

     V USA sice nemá obřízka penisu takovou tradici (rozšířila se až v 19. století), zato mnohem pestřejší důvody. Začalo to jako obrana proti tehdy hříšné masturbaci, následovala tělesná očista, status středostavovských bělochů a nakonec se připojily i lékařské důvody. Obřízka penisu je dnes v USA prováděna zcela automaticky hned po porodu, přičemž je na tomto území podle statistik obřezáno až 75 % osob mužského pohlaví.

    Amputaci předkožky z důvodu náboženského tmářství není potřeba vůbec zmiňovat. Daleko nebezpečnější je ale provádění zmrzačující amputace předkožky z důvodu tmářství kryptonáboženského, které se halí do rádoby vědeckého hávu. Navíc je to spojeno s duchovní pýchou - znamení středního a vyššího stavu. Obřízka byla v USA prováděna hned po narození, aniž se rodičů na to vůbec ptali mezi roky 1950 až 1989. To už dnes není možné. Přesto je i dnes u více než 50% novorozených chlapečků po získání souhlasu alespoň jednoho rodiče hned po narození zmrzačeno. Obřízkový průmysl v USA vynáší na dvě miliardy dolarů ročně.-

     

            Obřízka penisu jako lékařský zákrok

 

     Ačkoli je dnes v lékařském světě dětská obřízka ze zdravotních důvodů často zpochybňována, i zde má svá opodstatnění. Obřízku penisu lze totiž aplikovat při fimóze a parafimóze, tedy při problémech příliš zúžené předkožky, která se tak vůbec, nebo jen těžko dostává přes žalud. Cirkumcize navíc podle některých výzkumů pomáhá proti nebezpečným pohlavním chorobám – syfilidě, kapavce a dokonce i AIDS. Důvodem je přitom menší tření kůže při pohlavním aktu, které snižuje riziko krvácení.

    Mrzačení pohlavních orgánů dětí, které se sami nemohou rozhodnout není jen právem zpochybňováno, ale je i plným právem kritizováno. Zvláště novorozencům to přináší neskutečné utrpení, které může mít i těžké psychologické následky. Při fimóze a parafimóze je amputace předkožky až to poslední řešení. Lékař má léčit a ne hned amputovat, jinak je to pouze řezník s lékařským titulem. To, že obřízka pomáhá proti pochlavním chorobám včetně AIDSu tvrdí opravdu pouze některé výzkumy. Jsou to výzkumy provedené cirkumfetišisty a podporované lékaři, kteří těžce profitují z obřízkového průmyslu. Naprostou nepravdou je, že je po obřízce menší tření. Naopak, po obřízce se forma pohlavního styku kvůli nepřirozeně napnuté kůži na penisu mění z masážního na abrazivní a tření se při něm několikanásobně zvyšuje.

             Obřízka penisu a partnerky

 

     Mužská obřízka nemá na rozdíl od klitoridektomie, kterou lze brát jako mrzačení, prakticky žádné negativní následky. Co ale na obřízku penisu říkají samotné ženy? Asi se budete divit, ale jsou pro! Muži totiž obřezáním přijdou o zvýšenou citlivost žaludu, čímž je sexuální akt delší. Mnohým ženám se navíc takový penis více líbí. Jak vidno, jedná se o zajímavé téma.

     Tento odstavec je zcela ovlivněn dole uvedeným cirumfetišistickým blogem, a mimo hrubých omylů jsou v něm manipulativní paušalizace-

     Je hrubým omylem, že amputace předkožky nemá žádné negativní následky. Dnes vím o velké fůře mužů, kterým amputace předkožky zničila sexuální život a o velkém množství žen, které mají s obřezanými muži bolestivý pohlavní styk. Dnešní seriózní lékařská věda ví, proč tomu tak je:

 

             Funkční změny

 
                               

          Vodorovný nápis uprostřed: NENÍ TO JEN KOŽNÍ HADR

          Nápis v červené části vpravo: Předkožka obsahuje zhruba 20 000 specializovaných nervových zakončení - 10 na jeden zelený bod na nákresu.

     Genitálně intaktní muž má tisíce receptorů pro lehká dráždění a jiná vysoce erotogenní  nervová zakončení - mnohá z nich jsou při obřízce ztracena, což vede nevyhnutelně ke snížení sexuální citlivosti obřezaných mužů. 

     Obřízka má také vážné funkční následky. Při studii s obřezanými muži 84% účastníků zaznamenalo zhoršenou sexuální funkci jakožto důsledek obřízky. (Hammond 1997). Lockwood&Taylor (1996) poskytli  důkazy k těmto zprávám obřezaných mužů tím, že zdokumentovali nevratnou ztrátu speciálních erotogenní sliznice při obřízce. Další potíže,které byly přičítány obřízce byly intimní problémy - 45% a návykové a závislostní problémy - 26%. Konkrétní fyzické problémy, které byly hlášeny zahrnovaly necitlivost žaludu - 55%, nadměrnou potřebu stimulace pro dosažení orgasmu - 38%, nápadné jizvy - 29% a nedostatek zbytkové kůže na těle penisu, které znemožňují erekce bez zbytečného napínání - 27%

 

      

       popis nákresu

 

      vlevo obřezán vpravo intaktní

 

      Berührungreize - dotykové dráždění

      verdickte Keratineschicht - zesílená keratinizovaná vrstva

      dünne Schlammhaut -  tenká sliznice

      Nervenendidungen - nervová zakončení.

      Vlevo: Přes silnou keratinizovanou vrstvu získají nervová zakončení pouze zlomek z dotykového dráždění oproti intaktnímu            penisu

      Vpravo: Přes slabou sliznici intaktního penisu ve však dotykové dráždění lehce přenášeno

 

     Obřezaní muži si výrazně častěji stěžovali  na progresivní snížení jejich penisu kvůli zvýšené keratinizaci trvale holého žaludu  a zbytku vnitřní předkožky. Gemmell a Boyle také zaznamenali výrazně vyšší podíl obřezaných mužů s ohnutím nebo  zakřivením penisu, což také v roce 1997 zdokumentoval Lawrence. Stěžovali si též na bolest v těle penisu, bolestivé napnutí při erekci a jizevnaté požkození penisu. Ačkoliv je uzdička identifikována jako oblast se zvýšenou erotogenní citlivostí a tak typicky obřezaný člověk nemá už žádnou uzdičku nebo z ní má jen malý těžce poškozený zbytek.

 

     

            Obřízka penisu a partnerky

 

        Mužská obřízka nemá na rozdíl od klitoridektomie, kterou lze brát jako mrzačení, prakticky žádné negativní následky. Co ale na obřízku penisu říkají samotné ženy? Asi se budete divit, ale jsou pro! Muži totiž obřezáním přijdou o zvýšenou citlivost žaludu, čímž je sexuální akt delší. Mnohým ženám se navíc takový penis více líbí. Jak vidno, jedná se o zajímavé téma.

     Naprosto zavádějící je tvrzení, že ženy jsou pro! Pro je pouze zlomek žen. Těch žen, které mají vymytý mozek cirkumfetišistickou propagandou, jejíž je dole uvedený blog zářným příkladem.

     Je malý zlomek žen, které fascimuje, když má muž trvale odkrytý žalud - odborně se to nazývá acucullofilie. Je však demagogické tvrdit, že taková je většina žen.

     Následující úryvek bude z jiného vašeho článku

     Zároveň je v žaludu nejvíce nervových zakončení v celém penisu, která z něj dělají vysoce citlivou část mužského těla.

    Je hrubý omyl, že v žaludu je nejvíce erotogenních zakončení v celém penisu. Žalud má pouze 8 000 specializovaných erotogenních zakončení, kdežto předkožka jich má na 20 000 a ty jsou ke všemu mnohem více citlivá než ta na žaludu. Z celého primárně nejvíce erotogenně citlivého tria - žalud, předkožka - uzdička, je nejméně citlivý žalud.

     Na závěr link blogu, kterým je článek ovlivněn

     https://xman.idnes.cz/muzska-obrizka-zeny-laka-0xa-/xman-styl.aspx?c=A091207_112625_xman-styl_fro