PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

OBŘÍZKA V USA. PROČ VLASTNĚ?

22.07.2019 09:10

                                                         Převzato z DAC

 

                                     La circoncision aux États-Unis : pourquoi ?

 

                     Historie

 
     Obřízka se začala praktikovat v anglosaském světě, ve Velké Británii, anglické Kanadě, USA, Jižní Africe, v Austrálii a na Novém Zélandě ne vz důvodů hygienických a profilaktických, ale kvůli boji proti masturbaci, která byla považována za zdroj neurózy.
 
      Je zajímavé si povšimnout, že v té době bylo některými vědci ze stejných důvodů též podporováno mrzačení ženských pohlavních orgánů, totiž kvůli boji proti masturbaci. Ještě v roce 1960 někteří vědci vybízeli k odstranění klitorisu z puritánských důvodů.
 
      Pozoruhodným případem byl Dr. Kellogg, vynálezce kukuřičných lupínků, který v roce 1888 napsal:
 
      "Efektivním ochranným prostředkem proti masturbaci je u mladších chlapců obřízka, zvláště, když je tam nějaký stupeň fimózy. Operace musí být chirurgem provedena bez podání anestetika, aby bolest měla blahodárný vliv na mysl, v případě, že je spojena s představou trestu.
.....Bolest, která trvá několik týdnů přeruší masturbační praxi a ta pak bude zapomenuta a už nebude obnovena.
 
      Pokud jde o ženy, tak je aplikace čistého lisolu na klitoris skvělým způsobem, jak kontrolovat abnormální vzrušení, a tak zabránit opakování jednání, jež oslabená pacientka nebyla schopna ovládat."
 

                              John Harvey Kellogg

                             John Harvey Kellogg (1852 - 1943) podporoval mimo jiné obřízku jako prostředek proti masturbaci.


 

     Ale to není vše, v pozdním 19. století a po většinu 20. století vymýšleli lékaři mnoho dalších důvodů, aby ospravedlnili obřízku.

 
     Praxe obřízky byla falešně povýšena jako prost,ředek na všechny druhy nemocí a stavů. Zde je jejich částečný seznam: Epilepsie, spinální ochrnutí, noční pomočování, ochrnutí měchýře, koňská noha, zkřivená páteř, mokré sny, břišní neuralgie, poruchy vidění, strabismus, slepota, hluchota, němota, močová a fekální inkontinence, tuberkulóza, pohlavní nemoci, rakovina jazyka, úzkosti, rakovina močového měchýře, rako,vina tlustého střeva, syfilis atd.
 
      Jak uvedl Sami Aldeeb s humorem:
 
      "Je třeba mít na paměti, že téměř všem nemocem, včetně šílenství, plešatosti, zakřivení zad a jiným se mělo předcházet obřízkou. Jedinou nemocí, o které se v té době nezmínili, byla senná rýma. Ale to může ještě přijít."
 
       Tato zaujatost vůči předkožce drasticky zvýšila míru obřízky v anglosaských zemích. V USA, kde před rokem 1870 obřízka prakticky vůbec neexistovala, dosáhla v roce 1980 míry přes 90%.
 
 

               Dnes, proč to ještě pokračuje?

 
      
 
       Míra obřízky se po roce 1950 začala snižovat po celém anglicky mluvícím světě, kde se z ní postupně stala menšina s vyjímkou USA, kde začala trvale klesat od roku 1980 a nyní je tam kojenecká obřízka z nepatrnou většinou přes 50%.
 
       Poté, co se obřízka rozšířiala a stala se samozřejmostí, tak je důvodem k pokračování této praxe sociální soudržnost, jak se dá říci, soulad s normou.
 
       Pořád jsou opakovány klamné argumenty zastánců obřízky, které mají ospravedlnit tuto praxi. Hygienické důvody, prevence infekce močových cest, rakovinu penisu a poslední z nich, obřízka jako prevence infekce HIV.
 
       Ředitel Ungar - Sargon ten problém shrnuje:
 
       "V USA, jak to tak vypadá, každá generace vymýšlí nové lékařské ospravedlnění k obřízce. Když byla na počátku 20. století nejvíce děsivou nemocí syfilis, tak byla obřízka povýšena jako lék na syfilis. Když byla na syfilis objevena vakcína, tak se ve 30. a 40. letech obrátili k otázce hygieny. Pak se to použilo k prevenci rakoviny, jako prevence na různé druhy rakoviny, pak zase jako prevence infekce močových cest v 80. a 90. letech a nyní samozřejmě jako prevence HIV. Z antropologického hlediska je fascinující vidět, jak je tato praxe těžce obhajována. Je to jako univerzální lék, ke kterému je hledána příslušná nemoc."
 
       Stejně píše Dr. Denninston:
 
     "Iatrogenní epidemie obřízky je podporována vynálezy a šířením různých zdravotních důvodů. Tyto výmluvy začínají prevencí masturbace, epilepsie, hysterie, alkoholismu, nočního pomočování, k prevenci rakoviny a smrti. V historii medicíny nikdy nebyly vynalezány tak neopodstatněné údaje pro tak škodlivou lékařskou praxi. Když nějaký důvod zastará, tak je v zápětí vynalezen nový. Pravdou je, že tyto důvody jsou zcela neplatné důvody, vymyšlené jen proto, aby miminka musela prodělat invazivní operaci penisu. Pokus využít vědu k ospravedlnění praxe obřízky je její zneužití. Neexistuje žádný vědecký důvod pro praxi obřízky."

 

 

               Postup

 
         V USA je chlapec většinou obřezán první den nebo několik dnů po porodu, kde se narodí, než s matkou opustí porodnici.
 
  "Odpůrci poukazují na to, že lékaři požádají rodiče, zda jejich dítě má být obřezáno nebo ne. Rodiče pak z toho vyvodí, že ta operace je užitečná, protože ji lékaři navrhli. Lékaři tak pod záminkou provedou obřízku. Tak se ocitáme v bludném kruhu. Vzhledem ke své nevědomosti rodiče spoléhají na lékaře. A i když rodiče dávají toto rozhodnutí svobodně, jsou tak pod vlivem lékařů, kteří většinou radí k operaci. I když v tomto lékaři zaujímají neutrální postoj, tak to rodičům neumožní učinit příslušné rozhodnutí. Ve skutečnosti to, že nemocnice provádí obřízky a nabízí takovou službu může špatně indukovat rodiče v domnění, že tato operace je doporučena. Studie ukazují, že míra obřízky je 20%, když je lékař jejím odpůrcem a 100%, když je pro tuto operaci"  Sami Aldeeb
 
      Ve své prezentaci o obřízce v USA, Ryan McAllister vysvětluje, jak je rodičům nabízena obřízka.
 
      https://www.youtube.com/watch?v=xI4Wh7fbmN8&feature=player_embedded
 
      https://www.youtube.com/watch?v=xI4Wh7fbmN8&feature=player_embedded
 
      Dítě je připoutáno ke speciálnímu objektu, cirkumstraintu, vytvořenému v roce 1954.
 
 
            Dítě připoután na circumstraint být obřezán
 
            Dítě připoutané k circumstraintu kvůli obřezání. 
 
  Potom se používají různé nástroje k odstranění předkožky. Nejpopulárnější jsou Gomko svorka, Mogen svorka a Plastibell.


            Gomco svorka nebo svorka

            Gomco svorka vynalezená v roce 1934 Goldstein Medical Company.


            Mogen svorka pro obřízku

             Mogen svorka vynalezená rabínem Harveyem Bronsteinem v roce 1954.

 

            Obřízka nástroj Plastibell

              Plastibell byl vytvořen v roce 1950 Hollisterem.

 

 

               Opoziční hnutí: intaktivismus

 
      
       Existuje silné hnutí proti kojenecké obřízce, které se jmenuje intaktivistické hnutí. Z anglického intactivism (intakt + aktivismus)
 
       Hnutí vzniklo ve druhé polovině 20. století v USA, hnutí se od té doby rozrostlo a expandovalo do světa.
 
       Níže jsou uvedeny některé z největších amerických antiobřízkových sdružení.
 
       * Intaktní Amerika
 
       * Celá síť
 
       * NOCIRC
 
       * Lékaři proti obřízce
 
       * Sestry pro právo dítěte
 
       * Advokáti proti obřízce
 
       Idea všech těchto skupin je jednoduchá; tvrdí, že chlapci a dívky mají být chráněni před mrzačením pohlavních orgánů.
 
       V USA je mrzačení ženských pohlavních orgánů zakázané od roku 1997. Od toho roku je zakázáno provést jakýkoliv rituální zákrok na dívce. 
 
       Avšak chlapci nejsou vůbec chráněni a to svědčí o sexistickém zákoně. Hnutí usilující o stejná práva chlapců chodí každý rok před Kapitol, jak vysvětlil David Wilson při akci v roce 2013.


       https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vdyBpBGJA-I

 

      Intactivistes USA demonstrovat proti obřízky ve Washingtonu, DC

 Intaktivisté ve Washingtonu DC.

 

                        

 

     Mapa ukazuje současné rozšíření obřízky v USA. Je vidět, že některé státy už zezelenaly. V roce 1980 byly úplně červené všechny státy, stejně tak jak před rokem 1950 všechny anglosaské země. Ve Velké Británii a na Novém Zélandě vymizela obřízka téměř úplně, v Austrálii to kleslo na 15% a v Kanadě na 20%, takže ty země jsou prakticky všechny zelené. (Redakce PNVT)


 

 

 

         

 

 

                              

             


 

 


 

 
 
 
 
 

              

 
 
                

 
 

         

 

  Plastibell byl vytvořen v roce 1950 Hollisterem.


Více zde: https://www.obrizka-chlapcu-cz0.cz/news/obrizka-v-usa-proc-/