PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

OBŘÍZKA - RITUÁL, NUTNOST NEBO ZRŮDNOST?

28.11.2018 22:42

     autorka rozebíraného blogu:                 Jindřiška Kodíčková

 

     Tento třídílný seriál je už 13 roků starý, takže autorku omlouvá to, že se určitě nedověděla o výsledcích nejnovějších vědeckých výzkumů. Některé důležité studie byly dokonce provedeny až po napsání tohoto seriálu. Já jsem na něj narazil teprve před pár dny. Přesto tu provedu jeho rozbor, protože i tak starý text dokáže napáchat velké škody,

     Obřízkou se rozumí odstranění předkožky – slizničně kožní řasy překrývající žalud. Po kvalitní obřízce zůstává celý žalud včetně jeho lemu trvale odkrytý.

     To je nepřesné. O sliznici se jedná pouze na vnitřní straně. Vnější strana je stejná pokožka jaká je na těle penisu. Ta sliznice je dvojího druhu. Sliznice hladká a sliznice rýhovaná. Ta rýhovaná - Taylorův rýhovaný pás, je bezkonkurečně nejcitlivější části lidského těla. Ta je nenávratně odstraněna i při té nejšetrnější částečné obřízce. Po kvalitní obřízce? Ve skutečnosti se jedná o to rozsáhlejší zmrzačení pohlaví.

     Předkožka se pravděpodobně vytvořila jako ochrana citlivého žaludu, který v dávných dobách, kdy se člověk pohyboval bez oděvu, byl vystaven větší možnosti poranění.

     Kvůli tomu se předkožka nevytvořila. Kromě ptakořitních ji mají všichni savci, vačnatci i placentálové, tedy i člověk.

      V současné době, kdy tato nebezpečí pominula, ztrácí její přítomnost smysl.

     Tento názor je názor je novodobými zavilými zastánci obřízky často opakován. Ve skutečnosti se jedná o velmi starý medicinský blud, se kterým vyrukoval největší obřízkový křižák všech dob Dr Peter Charles Remondino ve svém třístránkovém nabubřelém paskvilu: "HISTORIE OBŘÍZKY; od nejstarších dob až do současnosti; morální a fyzické důvody k jejímu provádění",vydaném v roce 1891

      Sexualita moderního člověka se odlišuje od pudových praktik pračlověka, velmi podobných savcům. Člověk dnes nehledá v pohlavním styku pouze rozmnožovací potřebu, ale hlavně co nejkvalitnější sexuální uspokojení, které souvisí také s délkou milostného aktu. U zvířat provádějících pohlavní spojení nezřídka v ohrožení svými přirozenými nepřáteli, je třeba, aby celá záležitost proběhla co možná nejrychleji. Takovéto rychlovce nejlépe odpovídá schovaný žalud, který citlivěji reaguje a nebývá tak zranitelný. 

Vzhledem k těmto skutečnostem se nelze divit vysokému procentu mužů řešících problém předčasné ejakulace (v říši zvířat spíše výhoda), jako poruchu. Člověk si přece chce svůj sex vychutnat co nejdéle, i vzhledem k příjemné potřebě sladit svůj orgasmus s orgasmem partnerky. Delšímu pohlavnímu aktu s lépe kontrolovatelným příchodem orgasmu přitom brání hlavně přílišná citlivost žaludu. Tu lze vyřešit právě obřízkou.

     I když je v tomto odstavci značný kus pravdy, tak je zcela zcestné tuto věc řešit zmrzačující amputací předkožky, obřízkou. To žádný zodpovědný lékař nedoporučí. Toto doporučují pouze lékaři, kteří si udělali z obřezávání skvělý byznys. Mimoto poslední dobou vešlo ve známost, že mnozí muži mají kvůli zmrzačující amputaci předkožky - obřízce poničený sexuální život a že mnohé partnerky obřezaných mužů trpí bolestmi při pohlavním styku. Nejnovější vědecké výzkumy prokázaly, proč tomu tak je.

      V těchto souvislostech se dá předkožka přirovnat k slepému střevu, které se stává atavismem a v současné době nepotřebné. Otázka zní, zda radikálně odstranit slepé střevo i předkožku, nebo vyčkat postupné evoluce, která to možná vyřeší sama. 

     Když autorka psala tento článek, tak byl Darwinův omyl, že je slepé střevo atavismem všeobecně rozšířeným. Tento názor je ale nejnovějšími vědeckými objevy zcela vyvrácen. Obdobně je tomu i s předkožkou.

     https://21stoleti.cz/2009/12/19/novy-objev-k-cemu-mame-slepe-strevo/

     Běžná záležitost? 

     Na celém světě se obřízce podrobuje asi čtvrtina všech mužů. Podíl se v jednotlivých zemích velice liší. V Americe se nechá obřezat (z převážně preventivně ze zdravotních důvodů) více jak 85 % mužů, asi 20 % v Anglii a ještě více v Kanadě, na Novém Zélandě a v Austrálii. Obřízka se zcela normálně objevuje v Africe a z náboženských důvodů u židovských a muslimských chlapců. Prakticky jen v jihoevropských zemích, v Jižní Americe, Skandinávii a nemuslimské části Asie se obřízka neprovádí.

     Tento odstavec je plný demagogie a nepravd. Za prvé, muži se obřízce podrobují pouze vyjímečně. V drtivé většině jsou obřezáváni chlapci. A to zvláště v USA, kde je jim zmrzačeno pohlaví hned v porodnici. Ani ta čísla nejsou pravdivá. V USA to bylo 85% v roce 1980, kdy mrzačení pohlaví novorozených chlapců dosáhlo vrcholu, od té doby soustavně klesá. Dnes je to něco málo přes 50%. V polovině minulého století novorozenecká obřízka v Anglii, zemi svého původu (tam s tím zvěrstvem započalo, ne v USA)  téměř zcela vymizela a o deset let později též na Novém Zélandu a v Austrálii to kleslo na 12% a v Kanadě na 20%.  Otázka náboženského tmářství v Africe ale i u jiných domorodců jinde a též v islámu a judaismu je otázkou sama pro sebe. U zbytku světa autorka použila demagogicky slovo jen a přitom to jen ve skutečnosti znamená 3/4 mužské populace.

     Obřízka pomáhá při fimóze - vrozené vadě, při které nelze předkožku vinou jejího zúžení v přední části, bezproblémově přetáhnout přes žalud. Někteří chlapci mají předkožku tak úzkou, že se při močení nafoukne jako balón. To vede k těžkému onemocnění močového měchýře a ledvin a mnohdy končí i smrtí. 

    Tento odstavec je obzváště demagogický. Balónkování u chlapců při močení je normální neškodný přechodový stav a v žádném případě nevede k těžkému onemocnění močového měchýře nebo ledvin a už vůbec ne ke smrti. To je neuvěřitelné demagogické strašení.

     Obřízka zabraňuje parafimóze - onemocnění, při kterém sice jde (většinou s potížemi) předkožka přetáhnout přes žalud, ale ta zůstane za lemem žaludu a zaškrtí jej. Pokud se předkožka rychle nevrátí zpět, žalud začne otékat. Musí se urychleně vyhledat lékařská pomoc, jinak může dojít vlivem zaškrcení a neprokrvení i k jeho odumření. Při parafimóze je obřízka v každém případě nutná, aby se zabránilo opakování této bolestivé a nebezpečné komplikaci. 

     Parafimóze zabraňuje osvěta jak s penisem s přirozenou fyziologickou zacházet a ne nebezpečnému akutnímu stavu, který není onemocněním předcházet zmrzačující amputací předkožky - obřízkou. Je sice pravda, že parafimóza je velmi nebezpečný akutní stav, který může skončit až k odumření žaludu. Řešením je ale retrakce při níž je někdy nutný miniaturní chirurgický zákrok a ne hned zmrzačující amputace předkožky - obřízka. Regurélní předejití této bolestivé komplikace je poučení, jak s penisem s přirozemou fyziologickou fimózou zacházet a u patologické jizevnaté fimózy moderní operace s úplným zachováním předkožky.

     Obřízka chrání před infekčním onemocněním předkožky a žaludu způsobených bakteriemi a plísněmi, které se v teplém a vlhkém prostředí pod předkožkou masivně množí a přitom rozkládají smegma a zbytky moči. Alergicky zčervenalá místa pak kolonizují bakterie. Je zřejmé, že chybí-li předkožka, nemůže se zanítit. 

     Tomu zabraňuje vhodná hygiena. Je zcestné tomu zabraňovat zmrzačující amputací předkožky obřízkou. Je to stejný nesmysl jako je nechat si preventivně uříznout prsty u nohou jako prevenci, že pak už dotyčný nikdy mezi nimi nechytí plíseň. Mimoto, vulva se se všemi svými záhyby mnohem hůře čistí než podpředkožkový prostor a nikdo nehoruje z toho důvodu pro její obřezání.

     Obřízka koriguje zkrácenou uzdičku - většinou vrozenou vadu, při které se uzdička (kožní spojení mezi předkožkou a žaludem na spodní straně penisu) vytvořila tak krátká, že se při přetažení předkožky bolestivě napne a neumožní hladké a úplné přetažení zpět. Při neopatrném sexu se uzdička bolestivě natrhne a silně krvácí. Způsobuje i nechuť k sexu, který se stává bolestivým. 

     Toto je další demagogický odstavec. Správným řešením je chirurgická úprava uzdičky a ne zmrzačující amputace předkožky - obřízka.

     Lepší a bezpečnější sex? 

     Kromě toho tím, že nestojí v cestě žádná předkožka za žaludem a jeho lem více vystupuje, při pohlavním aktu je vystaven dokonalejšímu dráždění. Také ženy při pohybech penisu vnímají tuto výraznější nerovnost na jeho povrchu lepším sexuálním prožitkem. Pocit rozkoše je tedy jednak podstatně intenzívnější, na druhou stranu však lépe kontrolovatelný.

     Některé ženy toto tvrdí jenže poslední dobou vešlo ve známost, že je mnohem více žen kvůli tomu zvětšenému žaludovému lemu, který muži se zachovalou předkožkou nemají, trpí bolestmi při pohlavním styku.

     Obřízka zlepšuje hygienu a zdraví. Vědecké studie vypovídají o tom, že obřezaní chlapci trpí desetkrát méně infekcemi močových cest než neobřezaní.

     Toto bylo vyvráceno. Nejnovější studie prokazují pravý opak.

      Kromě toho se obřezaní nenakazí tak lehce virem AIDS a jinými pohlavně přenosnými chorobami. V tomto případě nejlépe pomůže pravidelné používání kondomu.

     Tato tvrzení se opírají o cinklé studie. Mimoto mnozí obřezaní muži kvůli rapidně snížené citlivosti penisu používání kondomu odmítají. Ve skutečnosti je obřízka jako prevence před AIDS a pohlavně přenosnými chorobami kontraproduktivní.

    Již dlouhou dobu se předpokládá, že nejen rakovině penisu, ale i rakovině ženského genitálu lze úspěšně předcházet mužskou obřízkou a stálým partnerem. 

    Lze jí předcházet jedině se stálým partnerem. Že těmto druhům rakoviny lze předcházet obřízkou jsou účelově vymyšlené mýty americkými lékaři židovského původu Abrahamem Wolbrastem a Abrahamem Ravichem. Od roku 1980 se ví, že hlavním viníkem této rakoviny je virus HPV a že to obřízka neovlivňuje a že spoléhání na obřízku vede k nebezpečnému se spoléhání a je to v této věci podobně jako u AIDSu kontaproduktivní.

     I při pravidelném častém omývání žaludu se pod předkožkou neobřezaných mužů vytváří a hromadí nebezpečné smegma se zbytky moči. Není běžné omývat žalud pod předkožkou po každém močení. Naopak příliš časté mytí, hlavně za použití mýdla nebo sprchového gelu, může způsobovat v předkožkovém vaku podráždění nebo alergie. 

    I tento odstavec usvědčuje autorku z demagogie. Za prvé démonizuje smegma, užitečný tělesný sekret, kterého je více ve vulvě než pod předkožkou a za druhé ví, že jeho nadměrné odstrańování mýdlem vede k alergiím. Úplně stačí močit zásadně se staženou předkožkou.

     Mnoho žen a mužů vnímá vzhled obřezaného penisu s neustále obnaženým žaludem estetičtěji a atraktivněji. Také lepší hygiena a čistota působí na ženy přitažlivěji, zejména jedná-li se o orální nebo spontánní sex. S vědomím pozitivních aspektů obřízky se zvýší většině obřezaných mužů také sebevědomí a zlepší vztah k jejich tělu. Ten, kdo se pozitivně vidí, působí atraktivně i na ostatní lidi. 

     Těch žen není většina a není jich ani mnoho, ve skutečnosti je více takových mužů než žen. Některé muže to přímo vzrušuje i když jsou jinak heteresexuální. Ta úchylky, kterou trpí hrstka žen ale více mužů se odborně nazývá acucullofilie. Zabývám se touto věcí teprve necelých pět let a za tu dobu vím o spoustě mužů, kteří mají kvůli zmrzačující amputace předkožky - obřízce zničený svůj sexuální život a moc dobře vím, že je takovéto články, které autorka napsala přímo rozpalují do běla.

     Původ obyčeje není jasný, nejstarší stopy po obřízce nacházíme již na počátku egyptského státu. Jednalo se o iniciační obřad vykonávaný převážně v době dospívání a tak zaručoval nejen vstup do dospělosti, ale i normální sexuální život. Obřízka původně souvisela s přírodními kulty, zdůrazňující plodivou sílu, zvláště ve starověkém Předním Východě .

    Omyl, původ obřízky je zcela jasný. Evidentně se jedná o zvrácenou okultně náboženskou praktiku. V tomto se vůbec neliší "moderní" člověk od člověka jeskynního, který s tou zvrácenou praxí začal. "Moderní" člověk tu zvrácenost zabaluje do pseudovědy. Ve starém Egyptě nebyla obřízka všeobecně rozšířená a měla vyloženě nábožensko-okultní charakter. Byla povinná především pro kněze. Normální sexuální život se zmrzačeným penisem? To snad autorka nemyslí vážně. Žel, ve své zaslepenosti asi myslí.

     Se zbytkem seriálu se dá celkem souhlasit. Jenom to dokazuje prastarý nábožensko okultní původ obřízky. Dnes je ta obřízka kromě animistických kmenů až na mainstreamové křestany i přes svůj evidentně nábožensky okultně pohanský původ praktikována především vyznavači monoteistických náboženství, židy, muslimy a heterodoxními křesťany na Středním východě, v Egyptě a Etiopii a též heterodoxními evangelikálními křesťany v USA a zbytkově též i v jiných anglofonních zemích, kde se s nimi svezli i mnozí katolíci, kteří jinak jako mainstreamoví křesťané tu obřízku principiálně odmítají.

  

     

.