PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

OBŘÍZKA - NEZHORŠUJE VŮBEC SEXUALITU?

11.04.2017 19:57

               Sexuální funkce předkožky - sexuální dysfunkce následkem obřízky

 
     Mužská předkožka je velmi inervovaná vaskilirizovaná  a citlivá erotogenní tkáň, která hraje důležitou roli v normální lidské sexualní odezvě a která je nezbytná pro normální sexuální chování. Odstranění předkožky - obřízka, narušuje normální sexuální funkce.
 
     Tento článek shromažďuje na jednom místě rozptýlený materiál pro studium role předkožky v lidské sexualitě a o sexuálních dysfunkcích kvůli její amputaci.
 
 
 

                  Ochrana

 
     Předkožka dospělého muže úplně nebo jen z části pokrývá žalud penisu. Předkožka ten žalud chrání před zbytečným třením a dehydratací. Předkožka obstarává, že je podpředkožkový prostor vlhký kvůli sekretům z prostaty, semených váčků a močové trubice. Žalud je pokryt sliznicí a ne normální pokožkou, takže ta vlhkost je optimální pro jeho normální zdraví. Existuje vztah mezi tou vlhkostí a citlivostí žaludu. Odstranění předkožky mění u obřezaných mužů vzhled žaludu penisu. Načervenalá barva se změní z tmavě fialové na světle růžovou a z lesklé textury se po obřezání stane textura matná. Epitel, vrchní vrstva pleti žaludu se po odstranění předkožky zahustí a zesílí o další ochranné vrstvy a tak následná keratinizace oslabí jeho citlivost. Morgan v roce 1965 uvedl, že "odstranění předkožky žaludu a jeho následné trvalé vystavení vnějším podnětům způsobí, že se otupí jeho specifické receptory." Bigelow v roce 1994 pozoroval, že se citlivost žaludu často zlepší po restaurování předkožky ( ve skutečnosti se jedná pouze o pseudopředkožku, amputací předkožky jsou ta citlivá zakončení nenávratně ztracena. Redakce PNVT) Pertot v roce 1994 uvedl, že žalud po restaurování předkožky též změkne.
 
     Někteří lékaři na Albert Einstein College of Medicine na Yeshiva University prováděli měření citlivosti žaludu jak u obřezaných tak i u intaktních mužů. Bleustein s kolektivem v roce 2003 tak posuzovali celou citlivost penisu podle citlivosti žaludu. Jejich metoda se ukázala jako nesprávná. I když už dříve byla popsána vysoká inervace předkožky, to znamená její vybavení nervovými buňkami a její erotogenní povaha, tak je nevysvětlitelné, proč oni vůbec netestovali její citlivost. Tu předkožku nevzali vůbec v úvahu a tak vůbec nevzali do úvahy vliv té předkožky na celkovou citlivost penisu. Jejich studie citlivosti žaludu ukázala malé rozdíly u obřezaných a neporušených mužů. V případě, že tomu tak je, tak se pokles penilní citlivosti po obřízce musí nacházet na jiném místě a i růst citlivosti, který nastává po restaurování předkožky nasvědčuje, že tím nepravděpodobnějším místem je právě předkožka. Dr Denninston ve své studii zaznamenal ztrátu sexuálního potěšení u obřezaných mužů. Poslední studie na citlivost penisu poznamenala, že neporušený penis je asi čtyřikrát citlivější než obřezaný penis.
 
 
 

               Mechanické funkce

 
     Předkožka má mechanické funkce, které usnadňují zavedení penisu a penetraci. Více výzkumníků si všimlo, že přírodní penis proniká do pochvy bez tření, když se přitom ta předkožka stahuje dozadu. Taves si v roce 2002 všiml, že síla potřebná k penetraci se po odstranéní předkožky desetinásobně zvýší. Shen s kolektivem si všiml, že u 43,1% těch, co byli obřezáni jako dospělí, bylo pronikání penisu do pochvy obtížné. Při pronikání ta předkožka poskytuje mazací efekt pro významné snížení tření a eliminuje vaginální suchost.
 
 
 

                Elasticita

 
     Předkožka je osazena vrstvou měkké svalové tkáně, která se nazývá peripenisní sval a je součástí dartózních svalů. Konstrukce a protahování svalových vláken v této vrstvě dává té předkožce velkou pružnost a je to důležité pro erotogenní pocity. Lakshmanan&Prakash popsali "mosaiku svalové tkáně a elastických vláken", která jsou umístěna mezi dvěmi vrstvami předkožky a drží tu předkožku přesně na žaludu. Ta svalová vlákna se musí prodloužit, když je předkožka stahována zpět a znovu uzavřít a zase stáhnout, když se ta předkožka vrací do normální polohy na žalud. To natahování a stahování v průběhu soulože umožňuje té předkožce, aby se stahovala. To stahování stimuluje Meissnerova tělíska, což vytváří slastný pocit. Kolem dartózních svalů se vinou nervové svazky. Prodlužování způsobuje napětí na nervových zakončeních předkožky a to stimuluje nervová zakončení a tak jsou produkovány příjemné erotické pocity přenášené do centrálního nervového systému a je zároveň stimulován autonomní nervový systém, který hraje roli při kontrole erekce a ejakulace. Taylor v roce 2003 poskytl důkazy, že protahování předkožky způsobuje kontrakce, které jsou spojeny s ejakulací. Taylor dále popsal, že rýhovaná tkáň je reflexně spouštějící a ty spouštějící kontrakce vedou k ejakulaci.
 
 
 
 

               Erotogenní tkáň

 
     Předkožka je vysoce inervovaná, to znamená, že má vysokou hustotu nervových zakončení a nervových vláken a to už hned po narození a dokonce i před narozením. Ta předkožka je specifická erotogenní zóna s nervovími zakončeními, která jsou nejvíce soustředěna v její špičce v rýhované tkáni a jsou tam síťovitě uspořádané v drážkách. Charakteristikou té předkožky je, že zprostředkovává senzorické sexuální potěšení. V důsledku jejího odříznutí se sníží sexuální citlivost penisu.
 
 
 

               Impotence a sexuální dysfunkce

 
     Nervy předkožky patrně obstarávají impulz, který pomáhá vyvolávat erekci. Obřízka byla dlouho spojována se zvýšeným výskytem impotence. Glover popsal takový případ v roce 1929. V roce 1959 poukázal Winkelmann na impotenci jako na možný účinek obřízky a to samé Foley v roce 1966. Stinson popsal v roce 1973 pět případů. Palmer a Link popsali v roce 1979 dva případy. V poslledních letech byly zveřejněny další důkazy o sexuální dysfunkci kvůli obřízce. Coursey s kolektivem hlásili omezení sexuálních funkcí po obřízce. Fink s kolektivem poukázal na statisticky významné snížení sexuálních funkcí. Jihokorejská studie zjistila, že si obřezaní stěžovali na bolestivé erekce a na snížení pocitu sexuální slasti a u některých nastávalo při erekci zakřivení penisu. Shen s kolektivem v roce 2004 zjistili při studii provedené v Číně erektilní dysfunkce u 28,4% mužů a u 34,7% mužů "oslabenou erektivní spolehlivost".
 
 
 

                Předčasná ejakulace

 
     Lakshmanan&Prakash v roce 1980 uvedli, že předkožka při pohlavním styku pokrývá věnec žaludu. To znamená, že ta předkožka chrání věnec žaludu před přímou stimulací vaginou. Ten věnec je nejvíce inervovanou částí žaludu. Tvrdí se, že nutkání při přímé stimulaci věnce žaludu může u některých mužů vést k předčasné ejakulaci. O´Harová a O´Hara v roce 1999 popsali další předčasné ejakulace u obřezaných mužských partnerů. Dle nich přítomnost předkožky usnadňuje, aby se zabránilo předčasné ejakulaci, kdežto při její nepřítomnosti je to obtížné. Masood s kolektivem prokázal, že obřízka problém s předčasnou ejakulací spíše zhoršuje, než aby ho zlepšila. Australská studie pro zdraví a vztahy zjistila, že 26% obřezaných ale 22% neobřezaných uvedlo, že v posledním roce nejméně jednou měsíčně dosáhlo předčasného orgasmu a Kim Pang v roce 2006 uvedl snižený ejakulační čas u obřezaných mužů. Nebylo to však statisticky významné.
 
 
 

                 Opožděná ejakulace a neschopnost ejakulace

 
     Zatímco někteří obřezaní muži mohou mít sklony k předčasné ejakulaci, tak pro jiné obřezané muže je velmi obtížné té ejakulace dosáhnout nebo jí dokonce nedosáhnou vůbec. Nervy v předkožce a rýhované tkáni jsou stimulovány mimo jiné tím, že jsou natahovány. Money došel v roce 1983 k závěru, že odstranění těchto receptorů při obřízce oddaluje ejakulaci a obřezaní muži se tak musí uchylovat k dlouhým a agresivním pohybům při pohlavním styku, aby dosáhli orgasmu. Shen s kolektivem v roce 2004 prokázal, že 32,2% procent mužů uvedlo v jeho studii prodloužený sex po obřízce. Senkul s kolektivem v roce 2004 poukázal na významné zvýšení doby pro  dosažení ejakulace po obřízce. Thorvaldsen&Mayhoff v roce 2005 zjistili, že obřezaní muži mohou obtížněji dosahovat orgasmu. Kim&Pang v roce 2006 ve své studii zjistili, že obřezaní muži mají častěji obtíže při masturbaci. Solinis&Yiannuki uvádějí v jedné studii, že 65% obřezaných mužů oznámilo jako důsledek obřízky prodloužení doby k dosažení ejakulace.
 
 
 

               Ztráta pocitu sexuální slasti

 
     Denninston referoval, že někteří v dospělosti obřezaní muži by si po následní ztrátě sexuální slasti tu operaci nikdy nenechali podruhé udělat. Kim&Pang ve zprávě v roce 2006 uvedli, že 48% korejských mužů hlásilo po obřízce ztrátu pocitu sexuální slasti při masturbaci oproti 8%, kteří při ní hlásili zvýšenou sexuální rozkoš a 8% též hlásilo zlepšení jejich sexuálního života, ale 20% hlásilo po obřízce degradovaný sexuální život. Solinis a Yianakki uvedli, že 16% hlásilo lepší sexuální život po obřízce, zatímco 35% po ní uvedlo degradovaný sexuální život.
 

               Sexuální chování

 
     Změna na jejich pohlavních orgánech vede ke změněnému sexuálnímu chování obřezaných mužů. Foley konstatoval, že obřezaní muži častěji masturbují. Hooykaas s kolektivem referoval, že přistěkovalci, kteří jsou většinou obřezaní, jsou více náchylní k rizikovému sexuálnímu chování s prostitutkami oproti Nizozemcům, kteří zpravidla obřezaní nejsou. Studie US National Health and Social Life referuje, že obřezaní muži provádějí jiné sexuální praktiky, více masturbují a provádějí více heterosexuálního orálního sexu. British National Survey of Sexual Attitudes and Livestyles (Britská národní studie sexuálních postojů a životního stylu) uvedla v roce 2000, že obřezaní muži měli více homosexuálních styků a styků s cizinci ve srovnání s normálními neporušenými muži a že zajména obřezaní muži méně používali kondomy, Mnoho mužů uvedlo ve studii Solinise a Yianakkiho, že se jim po obřízce zhoršil sexuální život.
 
 
 

               Hodnota pro ženskou partnerku

 
     Hodnota předkožky pro ženskou partnerku je již dlouho známa. Bylo prokázáno, že přítomnost předkožky ženy stimuluje. Ženy mnohem častěji trpí vaginární suchostí během sexu s obřezaným partnerem. Tato nepřirozená suchost může být bolestivá a vést k poraněním. Vaginární suchost při sexu s obřezaným partnerem může ženám nesprávně připisovat ženské poruchy. O´Harová a O´Hara referují, ženy méně pravděpodobněji  dosáhnou orgasmu, když ta předkožka u partnera není přítomna a s větší pravděpodobností dosáhnou orgasmu nebo dokonce více orgasmů, když má partner předkožku.
 
 
 

               Nedávno publikované studie

 
     Solinis&Yianakki v roce 2007 zjistili, že 46% mužů v jejich studii poznamenalo, že se život s jejich partnerkou zlepšil, kdežto 30% uvedlo, že se život s jejich partnerkou nezlepšil.
 
     Frisch s kolektivem v roce 2011 studoval účinky obřízky mezi dánským obyvatelstvem a došel k závěru:
 
     "Obřízka byla u dánských mužů spojena s častými potížemi při orgasmu a u jejich partnerek s řadou potíží při orgasmu, dyspareunií - bolestivým pohlavním stykem a pocitem neúplného uspokojení sexuálních potřeb."
 
     Podnar porovnával schopnost ovládat kontrakce svalu bulbospongius, který podporuje ejakulaci, mezi obřezanými a neobřezanými muži. U mužů s předkožkou pouze 8% mužů nebylo schopno ten sval ovládat, ale nebylo ho schopno ovládat 73% obřezaných mužů. U mužů, kteří nosili svou předkožku trvale staženou to neovládalo 64% mužů.
 
    Bronselaer s kolektivem v roce 2013 provedl rozsáhlý srovnávací výzkum v Belgii a zkoumal účinky obřízky na citlivost penisu. Oproti neobřezaným mužům obřezaní muži informovali o menší sexuální rozkoši a orgasmus měl u nich menší intenzitu. Obřezaní muži často referovali o bolesti, nepohodlí, necitlivosti a neobvyklých pocitech během sexuální aktivity.