PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

OBŘÍZKA - CO JE TO PŘESNĚ?

15.10.2014 01:17

 

                                 převzato z DOC

 

Mužská obřízka, co přesně to je?

 

  Mužská obřízka znamená odstranění předkožky, normální, zdravé a funkční části penisu.

  Nejčastěji je prováděna bez jakéhokoliv zdravotního důvodu u miminek nebo dětí, které nemohou dát informovaný souhlas.

  Obřízka je vážný útok na fyzickou integritu jedince, který tím trpí a proto představuje zásadní etický problém.

  Obřízka je nevratná: trvalé odstranění předkožky mění nenapravitelně tělo oběti a jeho základní funkci.

  Kodex lékařské etiky uvádí:

  "Znetvořující zásah nemůže být proveden bez vážných zdravotních důvodů, kromě vyjímečných situací, a bez informovaného souhlasu dotyčné osoby"

  Článek 41 kodexu lékařské etiky

  !!Obřízka prováděná na zdravém dítěti zahrnuje odstranění zdravé funkční tkáně a proto porušuje kodex lékařské etiky!!

__________________________________________________________________________

      Obsah článku

  1) Předkožka, všechny děti se s ní rodí

  2) Zátěž bolesti

  3) Operační techniky v nemocnici

  4) Různé typy obřízky

  5) Důsledky obřízky

  6) Banalizované mrzačení

  7) Instituce proti obřízce

  8) Intaktivismus : hnutí proti obřízce

____________________________________________________________________________

Vypalování obřízku v egyptském chrámu

  Rytina obřízky na stěně egytského chrámu

          Předkožka, všechny děti se s ní rodí

  Chlapci se rodí s předkožkou, která pokrývá a chrání žalud penisu. Také dívky se rodí s předkožkou, která se též nazývá klitoriální kapuce, která pokrývá a chrání žalud klitorisu.

Děti intaktní penis

  Předkožka chlapce pokrývá žalud

  U kojence nestahujte předkožku násilně, je fyziologicky přirozené, že je přilepena k žaludu a nemůže být stažena.

  Stažení předkožky se děje postupně: věk k tomu je velmi variabilní, od narození až do puberty-

  U dospělého muže je žalud při ztopoření většinou obnažen.

  + Intaktní, neporušený, přírodní: jsou přídavná jména, která lze použít pro penis, který  nebyl pozměněn obřízkou.

  x Termín "neobřezaný" je nesprávný: předpokládá totiž, že normální stav penisu je obřezaný.

  Zátěž bolesti

  Obřízka je velmi bolestivá operace: v dnešní době víme, že novorozenci cítí bolest stejně jako dospělí.

  Ideální je to v celkové anestezii, ale to je vždy riziko, zejména u mladších lidí, ale i přesto, v důsledku odstranění předkožky oběť velmi trpí několik dní po operaci.

  Navíc mnoho dětských obřízek je prováděno bez žádné anestezie, často je to v USA, ale také při rituálních: židovských, muslimských a jiných obřízkách.

  !! Víte, že u dětí je předkožka fyziologicky slepená se žaludem? Při obřízce je nutné nejprve oddělit předkožku od žaludu, což  je velmi bolestivé.

  Lokální anestetikum ELMA krém, který je někdy používán, není vždy účinné.

  Rozhovor s dr. Anequinem, specialistou na bolesti dětí:

https://www.youtube.com/watch?v=K-AogwkZAeE&feature=player_embedded

          Operační techniky v nemocnici

  K amputaci předkožky mohou být použity různé techniky a nástroje. Tradiční metoda s kleštěmi nebo s jiným zařízením pro operaci, vše je popsáno níže.

  !! Obřízka, stejně tak jako všechny  operace může být odůvodněna  pouze z platných zdravotních důvodů, kdy není jiná alternativa k zdravotnímu zákroku, tento postup se nazývá posthectomie.

X   Ale drtivá většina obřízek po celém světě je provázena bez zdravotních důvodů na zdravých dětech.

  X! Upozornění: mnoho pesthectomií je špatně diagnostikovaných a bylo možné se jim vyhnout.

  Někteří lékaři jsou špatně informovaní, nebo to jsou zastánci obřízky.

  *Neznají rozdíl mezi patologickou fimózou,( která vyžaduje léčbu) a fyziologickou, která vůbec léčbu nepotřebuje;

  *vůbec neinformují rodiče o alternativách k obřízce (kortikoidní masti, plastika předkožky), ty alternativy mají být navrženy na prvním místě;

  *provádějí nucené přetažení předkožky, které vede k jejímu poškození a nakonec musí být provedena obřízka

 

          Speciální zařízení

  Mnoho zařízení bylo vyvinuto speciálně pro provádění obřízky novorozenců.

  Toto je případ Gomco svorky, která se používá jako nejčastější zařízení v USA.

Gomco svorka nebo svorka

  Gonco svorka byla vynalezena v roce 1934.

 

Dalším populárním zařízením pro praktikování obřízky je Plastibell.

Plastibell Obřízka nářadí

  Plastibell byl vynalezen v roce 1950

 

          Různé typy obřízky

  Podle obřezávače a nástrojů použitých během operace jsou různé výsledky a tak mohou být obřízky rozděleny takto:

  Za prvé: obřízka může být buď pevná nebo volná.

  Tight - pevná: když se vyřízne hodně kůže.

            - volná: bylo zachováno variabilní množství kůže.:

  Pak může být obřízka buď vysoká nebo nízká.

  Low - nízká: jizva se nachází v těsné blízkosti žaludu.

  Hight - vysoká: jizva je umístěna daleko na těle penisu, Je zachováno různé množství vnitřní předkožky.

  To dává celkem čtyři možné varianty.

  !! V závislosti na typu obřízky musí u pevné při masturbaci používat mazivo, u volné zbývá kůže na pohybování.

 

        Důsledky obřízky

  Bez ohledu na to, jakým způsobem je obřízka prováděna, každá oběť přichází o předkožku a funkce  s ní spojenou spojené a kromě toho je jizva často nevzhledná  a zkeratinizovaný žalud má tuhý a suchý vzhled, poněvadž jeho pleť už není chráněna předkožkou.

Důsledky mužské obřízky

  Obřízka má vliv na sexualitu obřezaných mužů, ale také na jejich partnerky.

  Obřízka může vést k psychickým poruchám jak u tětí, tak i dospělých.

  Riziko komplikací je reálné a to i v případě, že operaci provádí zdravotnický pracovník za optimálních podmínek.

  ?? Víte, že mnozí obřezaní muži se zapojili do procesu obnovení předkožky, který jim umožní získat citlivost a zlepšit jejich sexuální a psychický stav?

          Banalizované mrzačení

         Důvody přijetí praxe

  Jak je možné, že je obřízka považována za přijatelný postup ve společnosti, která si říká civilizovaná a ve kterém je dětem věnována zvláštní pozornost?

  Hlavně proto, že postup je lékařský: to znamená, že postup je provázen lékařem, s vhodnými nástroji v nemocnicích, v našich představách je to bezpečné a optimální prostředí a to otupí naše podezření a uchlácholí nás to.

  Obřízka je též předmětem politiky banalizace ,která je všemožně činěna příznivci obřízky.

  Je to dáno tím, že v této oblasti panuje nevědomost: když někdo slyší poprvé o obřízce, tak jsou to slova: "To nic není, je to jen kousek kůže, která je stejně vlastně k ničemu a operace moc nebolí" nebo dokonce slyší propagandu, že to má zdravotní přínos a takto se šíří plno mylných představ.

  To je důvod, proč v tom veřejnost nevidí zločin, (opravdu jen velmi málo lidí má ponětí, o co vlastně jde, já sám jsem ještě před půl rokem, tedy březen 2014 neměl sebemenší ponětí, o co jde.Redaktor PNVT), neboť je ukolébána bagatelizací takového počínání.

      Je zmrzačení přehnaný termín?

  Z důvodů, které byly výše, jen málokdo považuje obřízku za sexuální zmrzačení.

  Pokud se obřízka neprovádí v nemocnici, tak se více lidí přiklání k názoru, že jde o zmrzačení.

  To, že je obřezávač lékař a domácké prostředí je nahraženo operačním sálem, vůbec to neznamená, že obřízka už není zmrzačení pohlavních orgánů; medikalizace a zlehčování medikalizované praxe je jen záludný prostředek k tomu, aby byla obřízka pro naši společnost přijatelná. To ale neznamení, že obřízka prováděná v nemocničním prostředí je eticky správná a přijatelná. Děti jsou takto i nadále mrzačeny při obřízce a vůbec se to nestane etičtějším tím, že je to prováděno na  lékařem na operačním sále za optimálních podmínek, tedy ve sterilním prostředí se sníženým rizikem komplikací.

  !! Je ženská obřízka tím, že se je prováděna lékařem v anestezii a nemocničním prostředí , kde je snížené riziko komplikací, přijatelná? NE!!! 

  Upozornění: někteří zastánci se ji snaží učinit přijatelnou tím, že ji medikalizují a tím odstraní její krutý dramatický průběh.

          Věk nehraje vůbec žádnou roli

  Zde je další překvapivý argument, proč bychom měli uvážit, proč tato praxe vykonávaná na dětěti je přijatelná.

  V některých částech světa se stává, (nedávné případy v Keni nebo Iráku) že jsou muži obřezáni násilím: v tomto případě nikdo nezpochybňuje skutečnost, že jsou obětmi práva na genitální integritu a sexuálního zmrzačení. Pokud má dospělý právo na genitální integritu, tak proč je to jiné pro dítě?

  Kromě toho dítě nemůže uniknout nebo se bránit. Neměla by tedy být povinnost, aby bylo chráněno více?

          Nešťastná opozice

  Mužská obřízka je málokdy brána jako sexuální zmrzačení. Většina se domnívá, že je přehnané ta tak nazývat a že ten název se vztahuje pouze na mrzačení ženských pohlavních orgánů FGM.

  Za FGM je považována jakákoliv operace, která zahrnuje částečné nebo úplné odstranění ženských pohlavních orgánů, nebo jinou újmu z nelékařských důvodů.

  Bez ohledu za závažnost zásahu je to vždy považováno za sexuální zmrzačení.

  Tak odstranění klitoriální kapuce , což je ekvivalent předkožky penisu nebo dokonce jen rituální píchnutí, při kterém není odstraněn sebemenší kousek tkáně je vždy považováno za zmrzačení pohlavních orgánů, tedy nejen odstranění klitorisu, nebo infabulace.

  Proč se to tak nebere u mužské obřízky, kdy je chlapcům odstraněna předkožka z jiných, než zdravotních důvodů?

  Což nemají všechny lidské bytosti stejné právo na sexuální integritu?

  Nevládní organizace, jako je UNICEF nebo Amnesty International  z politických nebo strategických důvodů odmítají diskutovat o tom, že chlapecká obřízka je zmrzačení pohlavních orgánů. A tak zrazují své poslání chránit všechny děti.

          Zmrzačení: vůbec to není nadsazený termín!

  A tu jsou lidé, kteří na tom profitují.

Mutilators dětí

  A toto jsou nástroje.

 

:Nástroje mrzačení ženských pohlavních orgánů

 

  !!! Každý zákrok, jakým je odstranění částí mužských nebo ženských pohlavních orgánů bez neoddiskutovalných zdravotních důvodů a bez svobodného a informovaného souhlasu je sexuální zmrzačení!!!

  Instituce proti obřízce

  V posledních letech roste počet institucí, které se staví proti dětské neteraupetické obřízce:

  Nizozemská královská medicinská asociace

  Švědská společnost pediatrů

  Německá asociace pediatrů

  Evropští lékaři proti americké obřízkové politice

  Skandinávští ombucmani

  Parlamentní shromáždění Rady Evropy

  Skandinávská asociace klinické sexuologie

  Dánská společnost všeobecného lékařství

  a mnohé další,

  Tyto skupiny poukazují na to, že předkožka je nedílnou a funkční částí muže a že neteraupetická obřízka udělaná dítěti je  v rozporu s lékařskou etikou a právy dítěte a kromě toho je riziková a bolestivá.

          Intaktivismus: hnutí za genitální integritu

  Toto hnutí vzniklo ke konci 20. století v USA.

  Intaktivismus je konstrukt slov intaktní a aktivismus.

  Intaktivisté požadují, aby chlapci a dívky měli stejná práva na tělesnou integritu a proto musí být chráněni proti sexuálnímu zmrzačení obřízkou.