PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

OBŘÍZKA: ANO, NEBO NE? ZDRAVÍ NEBO TRADICE?

29.11.2017 18:24

      autorka rozebíraného blogu:                            Zuzana Selementová

     jedná se o velice manipulativní blog, který je mnohem horší než předchozí blogy, protože je zaměřen na ženy a obhajuje mrzačení pohlavních orgánů malých chlapců. Proto bude má reakce při rozboru velmi osobitá.

     Obřezaný muž v Česku vyvolává asi stejné překvapení jako neobřezaný v seriálu Sex ve městě - holky se nestačily divit. Ale postelové překvapení možná bude čím dál častější: lékaři říkají mužské obřízce jasně ano!

     Jako mnohde jinde je to argumentováno jedním stupidním a slaboduchým americkým seriálem. Aby to překvapení bylo čím dál častější je velkým snem všech cirkumfetišistů, a proto je to korunováno lživou větou s vylřičníkem za dvojtečkou. Vůbec není pravda, že lékaři říkají jasné ano! Je tomu naopak,. Ano říká pouze většina lékařů v USA, v zemi, která se už od roku 1870 v této oblasti topí v těžkých bludech. Drtivá většina lékařů v ostatních rozvinutých zemích je jasně proti, i když se najdou mezi nimi i takoví, kteří podlehli v této oblasti americkým pseudovědeckým kryptonáboženským bludům.

     Obřízka - odstranění předkožky penisu - patří k židovské a muslimské víře, ale s rostoucím počtem přistěhovalců i díky cestování je čím dál častější i v Evropě.  Především tam, kde se setkávají dvě kultury, což obvykle vyvolává různé problémy a nedorozumění.

    Nejedná se o střet kultur. Jedná se o střet evropské racionality a náboženského tmářství.

            Každý třetí je obřezaný

     Například soud v německém Kolíně nad Rýnem rozhodl, že obřízka malých chlapců z náboženských důvodů se rovná ublížení na zdraví. Kontroverzní verdikt, který se stává precedentem do budoucna i pro ostatní německé spolkové země, způsobil rozhořčené protesty mezi německými židy a muslimy. Ale nechme politiku stranou.

     Na celém světě je obřezán každý třetí chlapec mladší 15 let. Drobný zákrok se  provádí z hygienických a náboženských důvodů. A Americká akademie dětských lékařů před několika dny vydala jasné prohlášení: výhody převažují.

    Významná odborná skupina tak zásadním způsobem přehodnotila své stanovisko. Poslední oficiální doporučení před 13 lety bylo neutrálnější - uvádělo pouze potencionální výhody, ale nepovažovalo je za jednoznačné.

     Ti soudci rozhodli jednoznačně správně. Paní Selementová však jak vidno vůbec nerozlišuje mezi moci soudní a zákonodárnou. Žel politici, v jejichž dikci je moc zákonodárná v Německu v tomto totálně zklamali. 

     To, že jsou ty zákroky dělány z hygienických důvodů je pouhý mýtus. V drtivé většině jsou dělány z důvodu náboženského tmářství. Protože se jedná zpravidla o islám, tak je ta amputace předkožky skutečně prováděna u chlapců mladších 15-ti let. Jenže u animistických náboženství je ten zákrok mnohdy prováděn později. Takže přesné je - každý třetí muž. Americká akademie dětských pediatrů (AAP)) sice jisté prohlášení vydala, jenže AAP vůbec není nějaký neomylný papež. Paní Selementová tu zatajila, že špičkoví lékaři z ostatních rozvinutých zemí se kvůli tomu tvrdě ohradili. To prohlášení AAP totiž stojí, jak jsem časem zjistil, na velmi chatrných základech. Ani dnes dle toho vyjádření ty výhody nepřevažují tak jednoznačně, jak tu sní paní Selementová. Potíž je v tom, že v USA jsou ty výhody olbžímě zveličovány, kdežto nevýhody jsou bagatelizovány.

               Preventivní účinek

     To se však nyní na základě nových poznatků a zkušeností změnilo. Vědecké studie z let 1995 - 2010 potvrzují, že obřízka prokazatelně snižuje riziko infekce močových cest, určitých druhů rakoviny, přenosů virů HIV a  HPV a dalších pohlavních chorob.

     "Důkazy jsou jasné. Nyní víme jistě, že obřízka má preventivní účinek," říká Dr. Michael Brady, šéf dětského oddělení Celonárodní dětské nemocnice v Columbusu v Ohiu a člen výboru Americké akademie dětských lékařů, který daný problém podrobně zkoumal.

     V samotných USA byl tento zákrok velmi běžný, ale od roku 1980 počet zákroků klesal. Dnes je obřezáno méně než polovina novorozených. Ve světě je to průměrně každý třetí nově narozený chlapeček, ale zároveň samozřejmě existují dramatické rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.

     V předchozích rozborech mám podrobně vysvětleno, že se jedná o umělé mýty vykonstruované podjatými lékaři, což mám podrobně vysvětleno v předchozích rozborech a nemíním to tu opakovat. Jmenovaný Dr. Brady patří do seznamu těch podjatých lékařů. Že to jiní špičkoví lékaři, někteří i s profesorským titulem, kteří ten problém též podrobně zkoumali, vyvracejí, o tom paní Selementová mlčí jako ryba. Paní Selementová též lže, že je ve světě obřezán každý.třetí novorozený chlapeček. Mrzačení pohlaví novorozených chlapečků provádějí pouze židé, a ti kteří jsou ovlivněni viktoriánskou pseudovědou z konce 19. století. Muslimové a animisté obřezávají z důvodu náboženského tmářství později.

               

            "Barbarské a protiprávní!"

      Ale dokonce i v USA, kde koncem 80. let bylo obřezaných kolem 80 % všech mužů (proto ten údiv v Sexu ve městě), se objevují snahy postavit tuto praktiku mimo zákon. Argumentace o "barbarství", které narušuje dětská práva na "integritu těla",  ji  srovnává s ženskou obřízkou.

      Mnoho studií o prospěšnosti obřízky vzniklo v Africe, kde vzhledem k počtu AIDS a dalších pohlavních chorob byl efekt zákroku rychle viditelný. Prokázalo se tak, že skutečně snižuje HIV mezi heterosexuálními muži. V roce 2007 pak označila mužskou obřízku za podpůrnou metodu pro omezení šíření zabijáckého viru sama Světová zdravotnická organizace. 

       Rovněž snižuje možnost infekce lidským papilomavirem, který způsobuje u žen rakovinu děložního čípku, ale i bradavice, nádory análního otvoru, úst a krku u obou pohlaví. Národy, které ji provádějí, mají minimální výskyt rakoviny penisu.

     Žel, to co paní Selementová dala do uvozovek, je jediný správný postoj. Jde o hrubé pošlapání práva chlapců na jejich tělesnou integritu a sebeurčení. Ty africké studie jsou velmi pochybné, důvody jsem uvedl v předchozích rozborech a též jsem se tam zmínil o zkorumpovanosti WHO v této oblasti. O rakovině jsou to pouhé mýty. Jsem zvědav, jak mi paní Selementová vysvětlí, že výskyt těchto rakovin je v USA, kde je přes 80% sexuálně aktivních mužů obřezáno mnohem vyšší než ve Skandinávii, kde je ta obřízka vzácná.

               

            A co sex?

     Obřízka snižuje také výskyt rakoviny prostaty a až 10x snižuje pravděpodobnost infekce močových cest.

     To jsou výhody, které obřízka přináší mužům v dospělosti. Ti neobřezaní se k ní obvykle uchýlí v době, kdy je postihne nějaký zdravotní problém, který jinak nelze vyřešit. Pak si ji obvykle velmi pochvalují. Stejně jako jejich partnerky.

     Další studie totiž prokazují souvislost mezi obřízkou a snížením rizika infekce syfilis a genitálního oparu. Obřízka také umožňuje vyhnout se zánětu předkožky a žaludu. Pro ženy to znamená menší nebezpečí, že chytí mykózu či bakteriální a virový zánět.

     A co sex? Vědci tvrdí - a jsou to obvykle samí muži! - že údajné snížení citlivosti je jen pověrou. Podle průzkumů svůj sexuální život vidí po zákroku jako kvalitnější celých 97 procent obřezaných mužů. Na větší výdrž si žádná ze zúčastněných stran nestěžovala....

     Jsou takoví, kteří tvrdí, že obřízka snižuje výskyt rakoviny prostaty. Já se domnívám, že ten, kdo tomu věří, má odstavené logické myšlení. To, že obřízka snižuje výskyt infekce močových cest mnohé studie vyvracejí, některé dokonce tvrdí pravý opak.

     Ty výhody jsou samozřejmě smyšlené. Jsou případy, že při obřízce ze zdravotních důvodů si mnozí muži pochvalují zlepšení, ale mnozí naopak pociťují rapidní ztrátu citlivosti penisu a mnohdy jsou rozhořčeni na lékaře, že jim zatajili, že existovalo jiné řešení jejich problémů než zmrzačující amputace předkožky.

     Řešení prevence pohlavních nemocí amputací předkožky je naprosto zcestná metoda. Jedinou správnou metodou je bezpečný sex, od něhož obřízka díky snížení citlivosti penisu odvádí.

     Obřízka nejen odstraňuje tkáň bohatou na nervová zakončení ale též 50% kůže penisu, na které jsou ta nejcitlivější nervová zakončení. Holý žalud je při tom také navíc zkeratinizován, což ještě více snižuje sexuální citlivost. Mnozí obřezaní muži v Awakeningsově studii hlásili, že je znecitlivění po obřízce donutilo, aby vzdali nebo vynechali jemnější zábavu při předehře a okamžitě začli s vlastním pohlavním stykem, z čehož měli silnější stimulaci. Často při sexuálním styku bušili a potřebovali extrémně násilné, mnohdy i bolestivé impulzy, aby byli dostatečně stimulováni, aby měli potěšení a také, aby vůbec dosáhli orgasmu. Jiní muži uvedli, že se často potřebují uchylovat k praktikám, které jim poskytují silnější stimulaci než vlastní pohlavní styk - například orální sex, anální sex nebo masturbace a že se snaží kompenzovat sníženou kvalitu sexuálních zkušeností množstvím a tak že mají nutkavé sexuální chování, které je vede k promiskuitě.

Více zde: https://www.obrizka-chlapcu-cz0.cz/news/urceni-skod-obrizky1/

     Na závěr je zase propagandistický nesmysl, že po amputaci předkožky pociťuje jako zlepšení na 97% mužů. Dle toho co prokázal mikroskop je snížení kvality sexu přímým důsledkem obřízky. U mnohých mužů to vede až k anorgasmii a mnohé ženy s obřezaným mužem bolestivý sex, což v ČR poslední dobou též vchází ve známost.