PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

OBŘÍZKA A MRTVÍ NOVOROZENCI

17.10.2014 04:55

                                 převzato z DOC

 

 

 Circoncision et morts de nouveau-nés

  Ryan McAllister

Více než polovina rodičů ve státech Washington DC, Maryland a Virginie nechává obřezat svého syna.

  Jsou tito rodiče opravdu informovaní o různých komplikacích?

  Obecně platí, že ne a tato selhání v procesu získávání informovaného souhlasu má pro mnoho chlapců důsledky jako například poškození penisu.

  V extrémních případech však ti chlapci obřízku nepřežijí. Přesný počet dětí, které v USA umírají v procesu obřízky však nebyl v USA nikdy zaznamenán.

  Nová studie, která byla publikována v Thynos Journal of Boyhood Studies odhaduje, že více než 100 amerických novorozenců zemře každý rok v důsledku komplikací spojených s obřízkou. (reakce na anestezii, cévní mozková příhoda, prasknutí žaludku, krvácení, infekce.) A protože obřízka je věcí volby, tak se dalo těmto případům úmrtí zabránit,

Bébé qui dort avec un bonnet

  Novorozenci jsou obzvlášť náchylní k poškození, třeba u zbytečné obřízky.

  Studie dospěla k závěru: "Tito chlapci jsou mrtví kvůli vině a dvojznačnosti lékařů, protože špatně informovaní rodiče řekli "ano", nebo neměli odvahu říci "ne". Autoři popisují tyto smrti jako "neuznané obětování nevinných."

  Studie odhaduje, že je  ročně asi 117  kojenců  ( mladších 28 dní) v USA ročně zemře kvůli obřízce. Také identifikuje důvody, proč nejsou k dispozici přesné údaje.

  Pro informaci. Asi 44 dětí ročně v USA umírá na udušení, 8 novorozenců umírá při automobilové nehodě a asi 115 dětí ročně zemře náhlou smrtí, tedy téměř stejný počet, jako na následky obřízky.

  Novorozenci jsou obzvášť náchylní k poškození, třeba u zbytečné obřízky.