PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

no13

22.08.2018 21:24

22.8.2018 21:21 - Tony

vy si pletete Ducha Svatého...

V každém případě Bible svědčí proti vám. Apoštol Pavel nazývá takové jako jste vy PSY. 

Filipanům 3; 2 - 3

2) Dávejte si pozor na psy! Dávejte si pozor na zlé dělníky! Dávejte si pozor na klamně zmrzačené! 3) Neboť obřezaní jsme my, kdo konáme bohoslužbu podle Božího Ducha, a svou slávu máme od Krista Ježíše, místo toho, abycho se spoléhali na tělo.

Tak proti vám svědčí Bible, kdežto vy jste mě tu nazval tchořem ze své pyšné svévole.

Jsem zvědav, zda se otvažujete vytrubovat své zcestné názory u vás v CB. Pochybuju. Možná tak heretičtí adventisté by vám to žrali.

Já se nevvymezuju ani proti autentickému katolicismu ani protestantismu. Pořád jsem katolíkem ale nyní neřímským. Milý pane, vidím, jak vám krásně tečou nervy.