PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

NEUROLOGIE PENISU A PŘEDKOŽKY

17.05.2015 20:06

         autor                                                 Ken McGrath

 

   je profesorem patologie na fakultě pro Zdravotnickou vědu na univerzitě v Aucklandu na Novém Zélandu a členem Novozélandského institutu pro medicínský laboratorní výzkum. Zde objasňuje svou výzkumnou práci ohledně neuronální anatomie penisu  a tělesné škody, které jsou způsobené obřízkou.

 

  McGrath je autorem článku frenurální delta: nová předkožková struktura, který byl uveřejněn v učebnici "Understanding Circumcision: A Multidisciplinare Appoach to a multidisciplionar Problem - Pochopení obřízky: multidisciplinární přístup a multidimenziární problém".

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DD2yW7AaZFw

  Oblastí mého výzkumu je anatomie, i když vyučuji patologii, jsem hlavně anatom.

  Můj zájem o předkožku byl dán tím, že Nový Zéland měl vysokou míru obřízky a obřízka se mi jevila jako zcela abnormální praxe a to jak osobně, tak i kolektivně. Proto to, jako ostatně u většiny chlapců v mém věku vzbudilo zvědavost a tak jsem se tím v mém životě poměrně časně začal zabývat. Čím více jsem se tím zabýval, tak se mi obřízka zdála být abnormální a zbytečná. Nenašel jsem její žádný zdravotní význam.

  Chceme-li zkoumat tkáně, tak musíme požívat histologické metody. Histologie je obor patologie, který se dívá na tkáně v jejich přirozené formě. Pojem je vytvořen z řeckého slova pro tkaninu, síť, látku nebo vzor. Proto se tkáň rozřezává na velmi tenké plátky, klade se na sklíčka a pak se pod mikroskopem zkoumá architektura buněk a pak se to interpretuje. Většina lidí se spoléhá na znalosti o stavbě kůže a tak dále a tak mají nějaké povšechné znalosti, ale my to studujeme takto. Máme sady dvojrozměrných obrazů, které vidíme pod mikroskopem a z toho budeme sestavovat trojrozměrný obraz. Toto doznalo v posledních letech značného pokroku. Dnes můžeme za pomoci výpočetní techniky a konfokální mikroskopie - jak to mikroskopy umožňují, vytvořit naprosto přesné trojrozměrné rozměry tkání.

  Jedna věc, která mě ochromila na tkáni předkožky je její velká podobnost s tkání konečků prstů, se stejnou hustotou velice inervované - vysoce citlivé tkáně a z toho vyplývající skutečnost, že předkožka je mnohem citlivější struktura, než jednoduše rozšířená kůže z hřídele penisu - tedy to, za co většina lidí předkožku považuje, že je to jen kapucka kůže na ochranu žaludu. Tak tomu však vůbec není. Já považuju předkožku za samostatný orgán, protože ona plní minimálně dvě důležité funkce.

    * První funkce je mechanická. Předkožka obstarává ložiskový vliv na penis, čemuž by bez ní nebylo. Poskytuje další tkáň, která je potřebná při změně velikosti penisu při erekci. V případě, že by kůže měla pevnou velikost, byla by důsledkem erekce bolest, protože by se ta kůže natahovala při zvětšování penisu. V důsledku toho předkožka zajIšťuje adaptilitu penisu.

    * Druhou důležitou funkcí předkožky je její smyslová funkce. To bylo v průběhu posledních 15 let stále jasněji poznáváno od té doby, co John Taylor a jeho tým zveřejnili závěry svého výzkumu. Oni došli k závěru (o čemž lidi nepřemýšlejí, co by vlastně cítili, kdyby zůstali intaktní). Sedl jsem si a začal jsem analyzovat, co bych cítil, protože mikroskop nám ukazuje, že předkožka má důležité senzorické funkce. Myslím, ne, jsem o tom přesvědčen, že předkožka má největší koncentraci nervových zakončení na celém lidském těle.

  Z tohoto důvodu nemůže být předkožka ignorována, nemůže být prostě jako jednoduchá část kůže odmítnuta.

  Chlapci a děvčata se vyvíjejí ze stejných embrionálních tkání. Existují dva způsoby, jak tato tkáň může být vyvinuta. U chlapců nějakým způsobem pod vlivem testosteronu, u děvčat jinou cestou bez testosteronu.

 

  překlad popisu:

  a) Unterschiedlos ca 5. Schwenenschaftwoche - ještě bez rozdílu, zhruba 5. týden těhotenství.

  Urogenitalfalte - urogenitální záhyby

  Labioskortale Schwellung - labioskortální zduření

  Urogenitalspalte - urogenitální štěrbina

  Genital Höcker - genitální hrbolek

  Anus - konečník

  Schwanz - ocas

  b) Männliche Entwinklung - mužský zárodek

  Eichel - žalud 

  Skortum - šourek

  c) Weibliche Entwicklung - ženský zárodek

   Labia majora/ minora - velké/malé stydké pysky

  Urogenitalerinne - urogenitální rýha

 

            

       Embryonální genitálie

 

      ( K těmto nákresům podám krátké vysvětlení:

  Horní nákres ukazuje, jak to vypadá u zárodku v devátém měsíci, kdy to ještě u obou pohlaví vypadá stejně. Nahoře je vidět genitální hrbolek, pod ním urogenitální záhyb, ještě níže urogenitální otvor a nejníže genitální nárůstek.
 
  Na prostředním nákresu je vidět, jak u plodu mezi 11. a 17. měsícem už nastala částečná diferenciace, z genitálního nárůstku se vyvíjí žalud penisu a klitorisu a z urogenitálního záhybu u muže tělo penisu a další věci a u ženy tělo klitorisu a též další věci.
 
  Poslední nákres ukazuje, že při narození je pohlavní diferenciace už zcela ukončena. Horní linie ukazuje, že u muže se z urogenitálního záhybu vyvinulonejen tělo penisu ale i jeho kožní kryt včetně předkožky, u ženy nejen tělo klitorisu / které ač je u ženy velké, tak je zcela skryté/, ale též klitoriální kapuce a malé stydké pysky. Prostřední linie ukazuje, že urogenitální otvor zůstane u ženy zcela zachován, kdežto u muže zcela sroste a je po něm vidět pouze srůstový šev zvaný raphe, který se táhne přes celý šourek a celou spodní stranu penisu. A konečně poslední linie ukazuje, že z genitálního nárůstku se u muže vyvinul šourek, kdežto u ženy velké stydké pysky.
 
  Malý dodatek: je to tu popsáno poněkud jinak, než uvádí Mario v rubrice Info pro chlapce, osobně se domnívám, že to tam má Mario nepřesně.Redakce PNVT)
 

  Většina embryologů tvrdí, že je jakási analogie mezi mužskými a ženskými genitáliemi. Stydká tkáň je například považována za ekvivalent šourku a penis má svůj protějšek v klitorisu. I předkožka má svůj ekvivalent u žen. Existuje ženská předkožka - klitoriální kapuce. Rozdíl však je - a to je jedno z největších tajemství anatomie, že nervová zakončení jsou uspořádána odlišně jak u mužů, tak u žen.

  V tom je lidský muž naprosto jedinečný, že vůbec nemáme stejné uspořádání těchto nervových zakončení jako naši nejbližší příbuzní - primáti. Dokonce ani šimpanzi, naši nejbližší příbuzní - pokud se to tak dá říci - nemají stejné uspořádání těchto nervových zakončení jako máme v penisu my lidé. Ve skutečnosti je uspořádání jejich zakončení opačné než u nás.

 

  Vlevo - žalud a předkožka makaka rhesuse

  Vpravo - žalud a předkožka člověka

  červené tečky - zapouzdřená nervová zakončení

  fialová- dartózní svaly 

  hnědá - vnější tkáň předkožky

  modrá - sliznice žaludu a předkožky

  U lidí se tedy vyvinul penis, který je velmi jedinečný a co mě na tom fascinuje, že se tento vývoj uskutečnil v tak krátké době, během 4,5 - 5 miliónů let evoluce. V důsledku toho je lidský penis velkým tajemstvím.

  Specializované nervové tkáně, které jsem popsal, jsou opravdu fascinující! Kůže penisu se uzavírá jakoby zipem na spodku penisu během vývoje embrya. Této uzavírací linii říkáme raphae. Je to malá čára, šev, který probíhá spodkem penisu. V čele penisu tvoří tento šev malou mostní tkáň, frenulum, což je latinsky, česky je to uzdička. Uzda na koně se latinsky řekne frenum. Tato uzdička váže předkožku na spodní straně k žaludu.

  Po mnoho let se myslelo, že uzdička má jedinou funkci. Že je to pozústatek spojovací kůže v embrionálním stadiu. Ale dnes víme, že úžasné množství nervových zakončení v předkožce má co do činění s uzdičkou. Z uzdičky vychází na obě strany tkáň s četnými vyvýšeninami, vroubkovaná tkáň, kterou Taylor nazval "vyvýšený pás". Tam nalezneme 11 až 12 vyvýšenin a každá z těch vyvýšenin je citlivá jako konečky prstů. Ty vyvýšeniny probíhají v obvodu kolem celého penisu a dole přecházejí z obou stran do uzdičky. Zde tvoří vnitřní předkožka delta tvar - trojúhelník - který nazýváme frenulární delta. Toto frenulární delta se nachází pod uzdičkou a je velice inervováno. U většiny mužů je tato oblast označována  jako jejich bod G a je tedy nejcitlivější oblastí na jejich penisu.

 

 

  hnědá - frenulární delta

  červená - vroubkovaná tkáň

  fialová - uzdička

  Tato oblast - vroubkovaná tkáň a frenurální delta mají stejná specializovaná nervová zakončení jako konečky prstů, ale je jich asi desetkrát tolik. Jejich počet zatím nebyl přesně zjištěn ale i přesto je to velmi fascinující. V důsledku toho je předkožka evidentně nejdůležitější senzorickou složkou penisu. Pokud je odstraněna je alespoň 50% vnímavosti penisu ztraceno a proto je vliv obřízky na sexuální citlivost orgánu zničující. Toto je známo po celá staletí.

  Předkožka je z neurologického hlediska velmi zajímavý orgán a pro uspořádání těchto specializovaných nervových zakončení je důvod, proč nikdy nesmí být považována za obyčejnou kůži. Tak tomu není, předkožka je totiž mimořádně velice specializovaná a z toho důvodu, jako stejně ze dvou důvodů, které jsem zmínil předtím ji musíme považovat za orgán.

  Obřízka odstraňuje 50% pleti z penisu. Jedná se o významný kus pleti. U dospělých se jedná o velikost pohlednice. Odstraněná pleť zahrnuje celou vroubkovanou tkáň a hlavní část frenulární delty. Uzdička někdy není odstraněna, zatímco jindy ano. Někteří chirurgové věří, že je přebytečná a proto ji odstraňují. Ti, kteří ji nechají na pokoji, ponechají i trochu frenulární delty a tím i trochu bodu G. Ale ti, kteří zničí uzdičku úplně tím odstraní také veškerou specializovanou nervovou tkáň.

  Když je tento velký počet svazků, která obstarávají nervová spojení v rámci obřízky nenávratně ztracen, začíná standardní reakce proříznutého axiomu, což je kabel neuronálního systému. Senzonární neurony v míše musí nějakým způsobem zjistit ohraničení poškození. Když je nějaká kůže odříznuta a pak se nějaká nervová spojení přeruší, tak se pokouší nervová spojení znovu spojit - proto srostou zpátky, tam kde byly původně a proces, který přitom probíhá je znám a je popsaný, pahýl axiomu vytvoří srůstový kužel. Spodní část nervů je oddělena od zásobování a znekrotizuje a nakonec zmizí, když je eliminován imunitním systémem. V případě operace jako je obřízka, kde je odříznuto velké množství kůže, je cílové zakončení, kterým je nervový axion, odstraněno.....

  Obřízka způsobuje ztrátu okolo 50% kůže s penisu - bohužel tu nejdůležitější část - funkční konec a ne tu část, kde by byla škoda menší. Obřízka zničí více než 50% smyslových zakončení penisu a přitom jsou vroubkovaná  a frenulární delta zničeny. Z toho důvodu bývá zničeno při obřízce 75% až 80% senzorické tkáně.

  ***Redakce BVJ:

  Ken McGrath nám poslal 11.4.2012 tento E-mail:

  "chtěl jsem říci... ne na základně, kde to má méně následků.. nebo snad.. ne na základně, kde to nejméně škodí... Existují dva důvody proč odstranění kůže u základny škodí méně.

  Za prvé, protože mi připadne, že přívodové nervy do vysoce citlivé oblasti vnitřní předkožky jsou retrogrární, to znamená, že ventrální nervová vlákna přicházejí do sliznice z distálního konce a ne z proxinálního, jinak by byla po obřízce necitlivá, ale ona zůstává citlivá.

  Za druhé, Japonci už dlouho provádějí manžetovou kožní obřízku u základny penisu  (a předkožku přitom neodřezávají), aby se zabránilo tomu, aby mohla předkožka pokrýt žalud ale bez jakékoliv ztráty citlivosti a viditelného zjizvení."

  Funkčním důsledkem obřízky je to, že je ve velkém měřítku omezen vstup do míchy a centrálního nervového systému.

  * V důsledku tohoo nemá obřezaný muž nadmíru pocitu a mnozí obřezaní muži nevědí, "kde" vlastně jejich orgasmus je - nemají dostatečně silné pocity před orgasmem a nemohou zjistit, jak ty pocity narůstají a mnozí muži pak jsou svým více méně orgasmem překvapeni.

   * Během sexuální aktivity budou každodenní, ochranné, jednoduché a spíše nepříjemné bolesti a teploty, které přicházejí do žaludu, tak dlouho, pokud je v klidu jsou vypnuty díky ochrannému krytí předkožkou: díky  inhibatorním vnitřním neuronům v míše. Jinými slovy: Teprve když dostatečně silný proud z dráždění poteče z předkožky do míchy, budou inhibitorní vnitřní neurony aktivovány, ty, které vypínají nebo omezují dráždící impulzy do žaludu, takže muž v žaludu přechodně nic necítí, protože on takové (bolestivé pocity při souloži) v ten moment nechce cítit. Co místo toho nastává u obřezaného muže? Při spuštění orgasmu jsou sníženy zbývající smyslové změny ze (zbytkové) předkožky a to není dostatečné k tomu,aby se udržela inhibace žaludu. V důsledku toho chce muž okamžité zatavení pohybu; a vytahuje penis z partnerky, anebo pokud je tam ještě vsunut říká: "Proboha přestaň, já už to nevydržím."

 To je velmi častým jevem u obřezaných mužů a to musí být pro jejich partnerky velmi zničující, když najednou musí být přerušeno něco, co je v tu chvíli nejvíce příjemné.

  Vždy to bylo pro mě velmi těžko pochopitelné, jak to přesně nastává, ale došli jsme k přesvědčení, že se tento typ dyspareumie - bolesti při pohlavním styku, týká pouze obřezaných mužů, ale může to nastat i u intaktních mužů, pokud jejich předkožka není tak pohyblivá, jak by měla být.

  Co tedy s obřezanými muži, kteří tvrdí: "Nemohl jsem tu citlivost už déle vydržet?" 

  Myslím, že mluví o pocitech, které vychází ze žaludu. Protože žalud nemá vybavení pro vnímání lehkého dotyku. Žalud vysílá do mozku pouze nervová podráždění, která jsou registrována pouze volnými nervovými zakončeními, protože žalud má pouze ta volná nervová zakončení. Skutečně je vhodné přirovnání k rohovce oka. nikomu se nelíbí, pokud je rohovka oka  škrábána. Pokud se vám něco dostane pod víčko, máte nepříjemný pocit, ale necítíte, kde to přesně je a je to tak strašně nepříjemné, že se to snažíte odstranit. To je přesně ten druh pocitu, který vytváří žalud. Vy nevíte, jak přesně to vnímání je, protože tam chybí systém s vysokým nervovým rozlišením a to je velmi nepříjemnné. Normálně toto bývá vypínáno, pokud muž dosáhne fáze před orgasmem. V důsledku toho mají normální intaktní muži mechanismus, který potlačuje tento obranný pocit, když není nutný při souloži.

  U obřezaných mužů však přichází tento bolestivý pocit v nevhodný okamžik.

  Nyní přejdeme k přirozenému řešení: Aby nedošlo k poškození nervů a nebyla celoživotně obětována citlivost a erotické potěšení a především, aby se zabránilo těmto zvláštním stavům bolesti a jejím důsledkům, neměla by být předkožka vůbec odřezávána. Prostě, nechte ji na pokoji! Samozřejmě, evoluce si našla svou cestu. Denodenně se chlapci rodí s předkožkou a budou se s ní rodit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 jjjjjjjjj