PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

NECHIRURGICKÁ OBNOVA PŘEDKOŽKY - DEVATENÁCT ZÁKLADNÍCH OTÁZEK

12.10.2019 14:36

        otázky sestavil Clemens Bergner (pseudonym), který byl inspirován podobnými otázkami Jamese Kettera

 

     1) Je chirurgická obnova předkožky přínosem?

     Ne, kůže penisu a předkožka jsou u mužského těla jsou jediněčné struktury. Jakákoliv jiná kůže z lidského těla, který by byla použita k transplantaci, by měla zcela jiné vlastnosti než kůže penisu. Navíc by byla taková operace velmi obtížná, se všemi důsledky a komlikacemi. Nevyhnutelně by se projevily jizvy a kosmetický výsledek té operace by byl zcela neuspokojivý. Při nechirurgické obnově se jedná o vytvoření nové kůže natahováním a protahováním. K tomu existují různé metody a postupy, které mají společnou tu věc, že zbývající části předkožky nebo sama kůže penisu jsou natahováním stimulovány k růstu nových buněk. Čím více kůže je k dispozici a čím konzistentnější je postup obnovování, tím bude větší úspěch.

     2) Bolí ta regenerace předkožky protahováním?

     Ne, první pravidlo při obnovování předkožky je: Pokud to bolí, tak je něco špatně!

     Příliš slabý tah není dostačující. Kůže by měla být vždy napínána ale to by mělo nanejvýš vyvolat "nepříjemný" pocit ale nikdy by to nemělo být bolestivé. Nadměrné natahování za bod bolesti může mít za následek zranění, trhlinky a jizvy. Ty jizvy mohou zpomalit úspěch toho protahování a přinejmenším mohou narušit vizuální dojem té obnovené předkožky.

     3) Kolik to obnovování předkožky stojí?

     To obnovování předkožky nemusí stát vůbec nic. Existují způsoby roztahování, které nevyžadují nic jiného než vlastní prsty. Ty metody fungují velmi dobře a mnoho mužů, které je použilo mluví o vynikajících výsledcích. Ty metody se nazývají "ruční protahování". Tyto metody jsou velmi vhodné zvláště pro začátečníky.

     Pokud ale to ruční prtahování není vhodné kvůli časovým omezením nebo protože není dostatek "soukromí", existují zařízení, která je možno nosit pod oblečením. Někteří používají závaží a lepící nebo gumové pásky. Existuje několik konceptů. Zde (odkaz v originále nefunguje) je přehled nejdůližetějších, aktuálně dostupných zařízení a metod.

     Cena se pohybuje až do  400 € ale většinu vybavení dostanete zhruba za 100 €. Zatím existují pouze američtí prodejci.

    4) Není to obnovování předkožky jen výstřelek?

    To obnovování předkožky je stejně staré, jako její odstraňování. Existuje mnoho starověkých vyobrazení mužů, kteří si natahují a protahují kůži na penisu. To obnovování předkožky bylo také dobře známo, kdy byl psán Nový Zákon (je o něm zmínka ve starozákonních deuterokanonických knihách Makabejských). Tehdy docházelo k jejímu obnovování pomocí zařízení "Judaeus Pondum" nebo pomocí "Kynodesme".

               První vsuvka - Judaeus Pondum

                Judaeus pondum.png
 
     bylo zařízení používané během pozdní římské okupace Judeje. V překladu to znamená "židovské závaží". popřípadě "židovské břemeno". Jeho dobový popis známý není a jeho současné popisy jsou velmi vágní. Víme, že tělesem toho zařízení byla těžká měděná nebo bronzová trubice, která byla připevněna ke zbývající předkožce koženým řemínkem nebo mohla být ta trubice natolik těsná, že když do ní byl vložen penis, tak nemohla sklouznout. V každém případě hmotnost té trubice sloužila jako zdroj napětí ke stimulaci expanze tkáně a růstu nové předkožky.
 
     Podobné zařízení bylo popsáno Galénem. Šlo o kulatý objekt v podobě malé olověné hubice. Kůže byla natažena přes vnější stranu té hubice a byla zajištěna šňůrkou.
 
     To obnovování předkožky bylo zjevně dost běžné u těch, kdo byli obřezáni. Ti, kteří to podstupovali, byli v Řecku nazýváni epispastikós - napnutý a v Římě recultitio.
 
 

               Druhá vsuvka - Kynodesme

 
     Ve starověkém Řecku byla nahota běžná, dokonce byla v řadě situací vyžadována. Sportovci ve hrách soutěžili bez oblečení, zcela nazí. Kořen pro slovo gymnasion je gymnos, což znamená nahý. Ale zatímco byla nahota akceptována, tak odkrytí žaludu akceptováno nebylo. Žalud je normálně krytý předkožkou. Aby nedošlo k neslušnosti, nosil to kynodesme sportovec, který měl od přírody krátkou předkožku nebo byl obřezán. To slovo doslova znamená "vodítko pro psy". To kynodesme byl tenký kožený řemínek používaný k vázání předkožky a udržování zakrytého žaludu.
 
 
               
 
     Kromě cíle, aby byla zachována slušnost, mohlo to kynodesme sloužit i k jinému účelu. Při zkoumání uměleckých děl a zachovalých textů se nám ukazuje, že to nebylo nošeno nejen v situaci, aby nebyl žalud viděn na veřejnosti ale bylo to nošeno také v soukromí. Dr Frederick Hodges a mnozí další nedávno tvrdili, že to kynodesme mělo za cíl nejen dočasně zakrýt žalud ale že též sloužilo jako prostředek k prodloužení předkožky jejího nositele.
 
 
 
                

     5) Jak vlastně to obnovování probíhá?

     Způsob pěstování kůže jejím udržováním pod dostatečným napětím je dlouhou dobu dobře znám. Plastičtí chirurgové ho využívají především k získání kůže pro nápravu zranění. Ten proces se nazývá mitóza.

     Růst kůže pod napětím je zcela přirozený. Také při nadváze se pokožka rozšiřuje a tak vytváří prostor pro další tělesnou hmotu. V různých kulturách jsou tak například natažené dolní rty nebo ušní boltce.

     6) Existuje krém, který urychluje růst té předkožky?

     Ne, takový speciální krém neexistuje ale na druhou stranu byste měli o tu kůži dobře pečovat, protože je tím natahováním silně stresována. Které produkty se pro ten ůčel používají? Ty jsou zpravidla dvousložkové. Někteří muži používají přírodní oleje, jako například olivový olej, jiní upřednotňují krémy s vitamínem D. Považuji za důležité, aby ten produkt neobsahoval žádné vůně a konzervační látky a aby byl vhodný pro citlivou pokožku genitálií. Proto doporučuji ty produkty pečlivě vyzkoušet.

     7) Jak dlouho to obnovování trvá?

     Délka obnovování předkožky má mnoho proměných: kolik kůže bylo odstraněno, jakého cíle chceme dosáhnout, kolik času tím můžeme každý den trávit, kterou metodu použijeme, máme-li jizvy a další fyzické podmínky. Počet těch faktorů je nekonečný.

     Někteří dosáhnou svého cíle za rok nebo dva zatímco jiný potřebuje téměř deset let. Protože jak každá "obřízka", tak i každý člověk je jedinečný a tak každý jednotlivec na to potřebuje svůj vlastní čas.

     8) Jak dlouho bude trvat, než uvidím výsledky?

     Prvního úspěchu lze dosáhnout už po několika týdnech. Zvláště u mužů, kteří nejsou příliš těsně obřezáni a nemají žádné bolestivé nebo vzrušivé erekce. Pokud je žalud během toho procesu  trvale chráněn tak se také po několika týdnech může výrazně zvýšit citlivost.

     9) Jsem na to obnovování předkožky příliš starý nebo naopak příliš mladý?

     Čistě biologicky by pro to neměl být ani horní ani dolní limit. Mladá kůže je ale výrazně elastičtější než kůže starší. Existují různé pohledy na to, jak stáří ovlivňuje schopnost zvětšeného dělení buněk při protahování. Jsou zde i další otázky: protože tento proces může často s ohledem na osobní situaci trvat mnoho let, tak to mnoho starších mužů vzdá. V jejich věku to už nepovažují za "přínosné". U dítěte zase vyvstává otázka, zda je to rozhodnutí pro tu obnovu jeho vlastním. Rodiče by to neměli svému synovi "nikdy vnucovat" třeba proto, že litují toho, že ho nechali obřezat. Chlapec si musí být plně vědom toho, co se s ním děje a čeho se tím má dosáhnout.

     10) Jak se pohlaví tou obnovenou předkožkou změní?

     Na to neexistuje žádná absolutní odpověď. Každý jsme jiný, takže ty úspěchy a efekty jsou odlišné. Obvykle platí, že čím více je ten stav doveden do přirozenosti, tím je to zlepšení intenzivnější. V závislosti na tom, kolik bylo obnoveno vnitřní předkožky, jak zjizvené jsou zbývající části kůže, kolik specializovaných nervových zakončení bylo ztraceno a kolik pokrytí bylo obnoveno, dojde ke zlepšení.

     Jakmile nemusíte stimulovat svůj žalud přímo ale můžete to dělat nově získanou kůží nepřímo nebo získáte klouzavý účinek při pohlavním styku, tak můžete poznat, o co jste byl dříve ochuzen. Muži s obnovenou předkožkou hlásí intenzivnější, déle trvající orgasmy.

     11) Je ta obnovená předkožka stejná jako předkožka přirozená?

     Žel není. Obnovená předkožka postrádá mnoho funkcí přirozené předkožky. Mnoho z toho, co bylo odstraněno, jako je uzdíčka, rýhovaný pás už nelze nahradit. Například bez té uzdičky a rýhovaného pásu bude mít obnovená předkožka tendenci občas samovolně sklouzávat za žalud.

     Obnovená předkožka není pravá předkožka ale je to pseudopředkožka. To obnovení nemůže zcela odstranit to, co bylo obřízkou napácháno.

     Ty napáchané škody ale lze co nejvíce eliminovat. Z USA jsou zprávy o mužích, kteří se nechali obřezat až v dospělosti a pak toho hořce litovali. Ti muži uvádějí, že po obnovení předkožky se mohou dostat až na 70% původního, obřízkou ztraceného prožitku.

     12) Jak ta obnovená předkožka drží na žaludu?

     V zásadě chybí dvě podmínky, aby ta obnovená předkožka soustavně držela na žaludu, uzdička a rýhovaný pás. To musí být nahrazeno a pro to existují různé možnosti. U některých mužů stačí těsně přiléhající spodky, aby zabránili občasnému zklouznutí té obnovené předkožky za žalud. Někteří potřebují pomocné prostředky, jako jsou například YourSkin Cone Kužel Your-Skin pro pohodlné a nenáročné omlazení žaluďů

    nebo DTR Retainer

                            

                            

                            vlevo: zadržovač má mezeru mezi chapadly

                            vpravo: zvonek DTR nemá mezeru mezi chapadly

                             

     příchytka se používá pro jakýkoliv druh DTR Retaineru a dodává se se třemi šrouby a křídlovými maticemi, které se používají se závažím a rozporkami.

                               

                                 

                                  závažové podložky

                                  

                                  rozpěrky

     nebo ManHood nebo gumový kroužek, který se nasazuje před žalud, k tomu ale musí být obnovená předkožka hodně dlouhá, aby ten žalud přesahovala nebo samostatný držák nebo piercing předkožky.

     13) Má to obnovování předkožky nějaké nevýhody?

     Existuje několik negativních důsledků:

     Za prvé se při tom můžete zranit. Každý, kdo to obnovování uspěchává a nevěnuje pozornost signálům svého těla, riskuje bolest, zranění krevních cév, nervů a kůže, která mohou být v horším případě trvalé. Pokud ale budete postupovat opatrně a trpělivé, tak se to stál nemůže.

     Za druhé existuje možnost, že nebudete mít trpělivost, když se to obnovování bude vléci velmi dlouho a v určitém okamžiku to zklamaný vzdáte. Začnete si myslet, že patříte mezi ty muže, že jejich kůže na to není vhodná a neroste. To já považuji za nesmyslné. Jeden můj kamarád mi jednou řekl přirovnání, jak by asi dopadli takoví lidé, kteří přibírají na váze: "Pak by takoví lidé kvůli ztloustnutí určitě praskli." Zdá se mi, že je to velmi dobré přirovnání. Při natahování kůže roste. Protože ale záleží na mnoha faktorech, tak to někdy může trvat déle, než si představujete a když neuvidite znatelné úspěchy, tak to vzdáte.

     Připravte se na horskou dráhu plnou emocí. Budou chvíle, kdy dojde v krátké době k velkému pokroku a pak zase chvíle, kdy se nebude dít téměř nic. S tím se musíte vypořádat. Zde pomůže síť přátel, kteří provádějí to samé a s kterými můžete komunikovat. Pomoc a podpora ostatních mužů, kteří to obnovování též provádějí nebo už dokončili je dobrá a pomáhá jak psychicky, tak prakticky. Pokud tu podporu nemáte, můžete být občas ve velmi obtížné situaci. Toho byste si měli být vědomi.

     Za třetí je možné, že muži, kteří obnovují svou předkožku spadnou do emoční díry, jakmile uvidí úspěch. Zjištění, co vám bylo vzato může vést k pocitu hněvu a vzteku. To je potřeba emočně zpracovat. K tomu jeden citát:

     Lars B nepsal:

     "Uvědomil jsem si lži, které mi byly řečeny jako dítěti, že jde jen o maličkost. Uvědomil jsem si též svou neuvěřitelnou naivitu, když jsem po 25 let věřil tomu, že má sexuální zkušenost byla normální a úplně stejná jako u mužů s intaktním genitálem. Cítím hněv a velký smutek, protože teď se mohu jen dohadovat, jaké by byly mé sexuální prožitky, kdybych zůstal neporušený. A zůstává mi jedna jistota, že nikdy nebudu moci prožívat, co bych prožíval, kdybych zůstal neporušeným."

     14) Co když nemám dostatek kůže na to, abych tu obnovu mohl provádět?

     Neexistuje "příliš málo kůže k tomu provádění." Pokud byla vaše obřízka velmi těsná tak jsou některé návody a techniky nevhodné, například zařízení Dual Sension. Ale manuální metoda funguje vždy. Tou můžete začít.

     15) Jak mohu začít?

     Rozhlédněte se kolem. Na internetu existují fóra (žel, zatím pouze jen zahraniční), můžete použít Google nebo sociální sítě. Většina otázek už zde byla zodpovězena. Tak stačí jen surfovat a nalézat věci o obnovování předkožky. Google vám ukáže mnoho na toto téma, žel jen na zahraničních stránkách. Na Facebooku existují Obnovovací skupiny. Ale především se nespokojujte se svými znalostmi. Vždy se můžete dopídit nových věcí. Pomůže vám to.

     16) Kde si mohu zakoupit obnovovací zařízení?

     Žel, zatím pouze v USA. Nákup je obvykle přímý, platba se provádí přes PayPal nebo kreditní kartou. doprava je rychlá, dostanete to obvykle do dvou týdnů.

     17) Jak si mohu obnovit vnitřní předkožku?

     Vnitřní předkožka je bohatá na nervová zakončení a skládá se ze slizniční tkáně, která zvlhčuje a tím pečuje o žalud penisu. Její obnovení je obzvášz důležité a cenné. Její obnovení je pro většinu těch, kteří byli obřezáni, velmi žádoucí. Oblast, která je natažena, je v zásadě vždy obnovena. Když se během protahování soustředíte na vnitřní oblasti, tak bude ta pleť většinou obnovena. Při ručním protahování máte obvykle dobrou přilnavost na tu oblast pleti, kterou chcete obnovit. Pokud použijete obnovovací zařízení, jako je DTR nebo Direct - Air, tak ta jsou, co se obnovování vnitřní předkožky týče, nejúčinější.

     18) Jaký je nejlepší způsob a jaké je nejlepší zařízení?

     Takové neexistuje. Kždý si musí pokusem úspěch a omyl najít "své metody" a "svá zařízení". Má smysl používat na střídačku hned několik zařízení a to napínání znovu a znovu měnit, aby si ta pleť nezvykla na stejný druh napínání. Ruční protahování, protahování vnitřní předkožky pomoci zařízení, vzduchová metoda, roztahování vnější kůže pomocí gumových pásek nebo závaží atd. Každá z těch metod má svůj význam a své zdůvodnění a jejich mix přináší úspěch. To ale stojí čas a žel, většinou i peníze.

     19) Je vidět navenek, že nějaké zařízení nosím?

    To záleží na metodě ale obvykle ne. Například DTR není pod riflemi, pokud nejsou vypasované, vidět.