PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

MUŽSKÁ OBŘÍZKA ŽENY LÁKÁ

28.11.2017 17:51

      autor rozebíraného blogu:                    Rod Kodesh

     tento blog, přestože je už osm let starý, jsem se rozhodl rozebrat jako třetí, protože je předlohou předchozím dvoum článkům.

     Předešleme však, že ve prospěch obřízky skutečně existuje několik pádných argumentů ze zdravotní oblasti. Má totiž pozitivní efekt na prevenci šíření viru HIV, potažmo onemocnění AIDS. Při souloži s obřezaným mužem dochází k mnohem menšímu tření kůže, což minimalizuje nebezpečí případných drobných krvácení, vysvětluje sexuální psycholog Petr Weiss.

    Je tu citován Petr Weiss. Je docela možné, že je u něho podjatost ovlivněna jeho původem. Ve skutečnosti je opak pravdou. Tření obřezaného penisu ve vagině je kvůli zničení klouzavého mechanismu mnohonásobně větší.

     Řady studií prokázaly, že u obřezaných mužů se může snížit riziko, že budou při sexu s ženou virem HIV nakaženi, až o 70 procent. V roce 2007 pak označila mužskou obřízku za podpůrnou metodu pro omezení šíření zabijáckého viru sama Světová zdravotnická organizace (WHO).


     Autoři uvedených studií deklarovali 60%, autor tohoto blogu si hned k tomu 10% přidal, a to je pak papuškováno v mnoha dalších blozích, které si berou tento blog za vzor. Toto nedeklarovaly řady studií, ale deklarovaly to tři randomizované studie, které provedli Robert Bailey v Keni, Ronald Gray v Ugandě a Bertran Auvert v Jihoafrické republice. Všichni tři byli notorickými cirkumfetišisty roky před tím, než ty studie započali, takže je tu jasný střet zájmů. Mimoto ty studie byly předčasně ukončené a předčasně ukončené studie jsou normálně považovány za neplatné. Výsledky v praxi závěry těch studií vůbec nepotvrdily. A že je přejala WHO? Ta WHO je totiž proslulá svou zkorumpovaností, jak o to svědčí i text v české wikipedii: 

       Partnerství[editovat | editovat zdroj]

      Jako agentura OSN, WHO je financována systémem Organizace spojených národů - příspěvky členských států. V současných letech, práce WHO obsahuje více kooperace s partnery jako mimovládní organizace a farmaceutický průmysl, i s nadacemi jako je Nadace Billa a Melindy Gates nebo Rockefellerova nadace. Tyto formy spolupráce mohou být považovány za spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem; polovina rozpočtu organizace WHO je totiž financována soukromými nadacemi a průmyslovými podniky. Podle některých tak dochází k úpadku organizace.[1]

 

       Pro velmi podezřelé okolnosti nemůže být toto doporučení bráno za relevantní.

 

     Tím výčet zdravotních výhod, které s sebou obřízka nese, nekončí: snižuje pravděpodobnost rakoviny děložního čípku partnerky, přenos mykóz a bakteriálních a virových zánětů, podle vědeckých studií je možnost, že budou obřezaní muži trpět infekcemi močových cest, desetkrát menší než v případě neobřezanců.

      S rakovinou děložního čípku to bylo vyvráceno už v roce 1962 ale umanutí zastánci obřízky to neustále opakují, a nalézají stále nová nesmyslná odůvodnění. Totéž platí i u jiných pohlavně přenosných nemocí. Ohledně infekce močových cest, studie Dr Wiswella se netýkala dospělých mužů, ale malých chlapců. I ta byla vědecky vyvrácena a mnohé další studie prokazují pravý opak.

 

               VĚTŠÍ VÝDRŽ V POSTELI

     Odstraňování kožní řasy má však vliv též na kvalitu sexu. Muži, kteří tento chirurgický zákrok podstoupí, přitom nepřijdou o subjektivní citlivost, dojde jen k lehkému zpevnění a tmavší pigmentaci pokožky žaludu.

 

      Obřízka se však velmi elegantně vypořádává s přílišnou citlivostí žaludu. Muži, jejichž žalud není chráněn předkožkou, tak mají tuto část penisu méně citlivou a k dosažení orgasmu potřebují delší čas, což jim dává příležitost dopřávat potěšení partnerce mnohem déle a lépe se sladit s jejím orgasmem.

 

     A to je vedlejším produktem obřízky, který ženy ocení. Právě to je, kromě hygienických výhod a příslibu zážitku, který má v Česku příchuť něčeho neznámého, na sexu s obřezaným mužem láká.

 
      Jak už bylo uvedeno jinde, tak se nejedná o žádnou nadbytečnou kožní řasu ale jde o bezkonkurenčně nejcitlivější část penisu, jejíž amputací dojde dokonce k nutnému objektivnímu snížení citlivosti penisu a kvůli následné keratinizaci trvale obnaženého žaludu může dojít k dalšímu snížení citlivosti, které u mnohých postižených mužů vedlo dokonce až k anorgasmii. Mnohdy pak trpí partnerky takto postižených mužů bolestivým sexem. Sladění s orgasmem partnerky je pak pouhým mýtem. Takový vedlejší produkt obřízky dovede být velmi ošidný, hygienické otázky jsou v našich končinách nepodstatné a irelevantní, takže co může mnohé naivní ženy lákat, je pouze exotika.

     Svůj sexuální život vidí po zákroku jako kvalitnější celých 97 procent obřezaných mužů. A lepší výkony v pak vedou k vyššímu sebevědomí a větší radosti ze sexu, muž je pro ženu přitažlivějším a hlavně, je mnohem vnímavější a má při milostnému aktu více citu a pochopení.

 

      Dle toho, co jsem svým studiem zjistil, tak povídačky o tom, že po tomto zákroku má spokojenější sexuální život nejsou ničím jiným než pouhou cirkumfetišistickou demagogií. Z toho blogu tu povídačku převzali a jinde ji papouškují mnohé pozdější cirkumfetišistické blogy. Ona jsou skutečná čísla úplně někde jinde.

 

     Ten vliv na sexuální život je nevyzpytatelný. U 80% dvojic, kde je muž obřezán, to nemá na sexuální život žádný podstatný vliv. Na 6% hlásí dokonce zlepšení sexuálního života, ale 14% má kvůli tomu sexuální život zničený. Spisovatel Mario Lichtenheldt, který byl sám ve svých 4 letech obřezán ze „zdravotních důvodů“ píše" ZÁKEŘNOST OBŘÍZKY SPOČÍVÁ V TOM, ŽE JEJÍ VLIV NA BUDOUCÍ SEXUÁLNÍ ŽIVOT JE NAPROSTO NEVYZPYTATELNÝ."

 

     "Muži s pozitivním sebevědomím se budou zákonitě více věnovat partnerce, protože již nepotřebují být tak moc ubezpečováni o své hodnotě a mohou naopak více dávat," říká sexuální kouč Julie Gaia Poupětová, upřesňuje však, že pouhé prodloužení doby sexuálního výkonu je jen jedním článkem intimního vztahu.

      

      Pro řadu žen i mužů má ale penis zbavený předkožky též estetický rozměr, nabízí prý atraktivnější pohled než penis, jehož žalud zahaluje kožní řasa. "Myslím, že vizuálně orientované ženy prostě neodolají," potvrzuje Julie Gaia Poupětová.

 

     Penis není všechno

 

      České ženy mohou propadnout svodům neznámého milostného zážitku, americká "obřízkománie" jim může vnuknout představu, že jedině obřezaní jsou ti praví. "Ženy pak budou chtít najít zkušenost, která je o tom přesvědčí, která to potvrdí," říká Julie Gaia Poupětová.

Upozorňuje však na to, že kvalita sexu je komplexnější otázkou. "Bude-li mít muž šikovné prsty a další části těla, chuť rozvíjet se a hledat s partnerkou společné cesty a nebude-li příliš zakládat své mužské ego a sexuální dovednosti právě na své obřezanosti, má ženě určitě mnoho co nabídnout."

 

      Toto nebudu blíže rozebírat. Protože znám současné názory Julie Gaii Poupětové, tak se buď jedná o názory buď staré, které už opustila, nebo je vše autorem blogu šikovně zmanipulované. Je pravdou, že určitý zlomek žen ale i mužů fascinuje nebo dokonce vzrušuje, když má muž trvale obnažený žalud. Jmenuje se to acucullofilie.

 

     Více už ten blog rozebírat nebudu, jenom tu uvedu poslední větu dovětku, které jsem si všiml až dnes a kterou mne autor tohoto blogu opravdu mile překvapil:

 

     Pro obřízku se však může muž rozhodnout i ve svých dospělých letech. A právo vlastní volby by mělo dostat přednost. Dobře míněné rozhodnutí rodičů se totiž pro jejich potomka může snadno stát celoživotním traumatem.

 

     To by se mělo tesat. Stalo se to celoživotním traumatem u mnoho mužů v USA, když si uvědomili, že jim bylo pohlaví zmrzačeno. A to v USA, v zemi, kde je ta obřízka více než běžná. Že toto nastane v ČR, kde je obřízka spíše vzácností, je mnohem pravděpodobnější. Vím o spoustě mužů, kteří hořce zaplakali, když naletěli takovémuto blogu a nechali se obřezat. Bylo to však jejich svobodné rozhodnutí a je pouze jejich chybou, že byli lehkomyslní a nenašli si relevantní informace. Ale takové násilí na dítěti je neobhajitelné.