PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

MUŽSKÁ OBŘÍZKA: KDY JE DOBRÉ DO TOHO JÍT?

29.11.2017 21:12

      podnázev:      

                        Obřízka a sex: Češi se nechávají obřezat jen kvůli zdraví.....

  
     autorka rozebíraného blogu:            Zuzana Selementová
 
     původně jsem neměl v úmyslu sem tento blog zařazovat. Až po několika přečtení jsem si tu rafinovanou propagandu uvědomil.
 
     Pokud se rozhodnou proto tento zákrok, až na výjimky tak činí z nutnosti kvůli problémům, které mají. Takzvaná fimóza neboli zúžená předkožka jim totiž může velmi omezovat sexuální život a představovat riziko akutního zaškrcení. Také způsobovat problémy při močení a být zdrojem opakovaných zánětů kvůli ztížené hygieně.
 
     Většinou se rozhodnou z neznalosti, protože jim bylo zatajeno, že fimóza se dá většinou jinak. Buď roztahováním v teplé vodě, za pomoci použití kortikoidních mastí, nebo v případě patologické jizevnaté fimózy operací se zachováním předkožky - preputioplastikou. Je pravda, že někteří muži s fimózou mohou mít za určitých okolností bolestivý pohlavní styk. Při močení ale normálně fimóza potíže nečiní ani není normálně příčinou opakovaných zánětů.
 
 
               

               Důvody jsou zdravotní i hygienické

     Čeští lékaři pak provádějí obřízku nejčastěji třem věkovým skupinám mužských pacientů: malým chlapcům, dospívajícím mladíkům a starším mužům. "Dobrovolně" na obřízku chodí čeští muži zřídkakdy.
 
     "V našich geografických podmínkách je vyhledávána ze zdravotní indikace, kdy nemohou vůbec, anebo jen velmi obtížně, přetáhnout předkožku. Jen tak, tedy z hygienického či estetického důvodu, to bývá málokdy," potvrzuje plastický chirurg MUDr. Lukáš Frajer z Perfect Clinic. Přitom motivů pro obřízku existuje víc.
 
     K tomu je třeba dodat, že na 95% všech amputací předkožky ze "zdravotních důvodů" je u malých chlapců a dospívajících mladíků naprosto zbytečných. Jiná situace je u starších mužů, kvůli změnám způsobeným například diabetem, těžkým alkoholismem a podobně. Nevím, proč má paní Selementová slovo dobrovolně v uvozovkách. Podstatné je, že si čeští muži zachovali zdravých mužů. Otázka hygienická je v našich končinách irelevantní a otázka "estetická" je věcí naprosto individuálního náhledu.
 
     V muslimské části světa či mezi židovskými muži jsou to důvody rituálně-náboženské, v USA i dalších anglicky hovořících zemích světa rutinní. Významné jsou též hygienické a zdravotní důvody: odstranění předkožky dle Světové zdravotnické organizace omezuje šíření viru HIV a jiných sexuálně přenosných nemocí.
 
     Náboženskému tmářství se tu věnovat nemíním, od rutinní obřízky už všechny anglicky hovořící země až na polovinu USA, kde ještě přetrvává prakkticky ustoupily. Že konkrétní randinizomované studie mnohé lékařské kapacity neuznávají za relevantní a o zkorumpovanosti wHO v této oblasti jsem psal už v předchozích rozborech.
 
               

               Výhody pro ženy

    Také snižuje pravděpodobnost rakoviny děložního čípku u žen, karcinomu jazyka či přenos mykóz a bakteriálních a virových zánětů. Po obřízce totiž dochází ke změně epitelu na povrchu žaludu, kůže "ztloustne", a proto je průnik infekce méně pravděpodobný, stejně jako její další přenos. Hodně se mluví také o sexuálním aspektu, protože obřízka u mužů přispívá k vyšší výdrži.
 

     "Žalud penisu, původně krytý předkožkou, je po operaci částečně nebo úplně obnažen a tedy více vystaven zevním podnětům. Proto se vůči nim postupně stává méně citlivým. Tím myslím hlavně při kontaktu se spodním prádlem. V důsledku toho by měl být méně citlivý i k ostatním podnětům a teoreticky by při pohlavním styku mělo trvat déle, než dojde k vyvrcholení soulože," uvádí plastický chirurg MUDr. Jiří Paděra z téhož pracoviště.

     O tom, že ty popsané "zdravotní výhody" jsou uměle vyrobené mýty jsem psal už v předchozích rozborech. V každém případě je pravdou, že po obřízce dochází ke ztrátě citlivosti penisu kvůli nenávratné ztrátě nejcitlivějších erotogenních zakončení na vnitřní předkožce a následné zvýšené keratinizaci žaludu, kdy jsou erotogenní zakončení na žaludu pohřbena pod silnější pletí, což může mít pro sexualitu některých mužů fatální následky končící anorgasmií. Některé ženy mají s obřezanými muži bolesti při pohlavním styku.

              

               Jak je to se sexem?

     Zkušenosti mužů i žen sdílené napříč internetovými diskuzemi ovšem jednoznačné nejsou. "Obřezaným mizí citlivost, takže nástup ejakulace je poněkud delší. Podle mě to žádná hitparáda ve finále není," hodnotí jedna z diskutujících. "Nemohu si sexuální život po obřízce vynachválit, jsem citlivý dost," oponuje mužský účastník chatu.

     Plastický chirurg MUDr. Lukáš Frajer každopádně varuje před snahou řešit předčasnou ejakulaci právě obřízkou. "Myslím, že efekt prodloužené výdrže je velmi individuální," podotýká lékař z Perfect Clinic.

     Tento odstavec je vyjímečně poměrně objektivní.

               

             Jak vlastně fimóza vzniká?

     Zúžení předkožky u malých chlapců bývá někdy zaměňováno s fyziologickou nepravou fimózou, se kterou se miminka přirozeně rodí. Jde o to, že mají slepený vnitřní list předkožky se žaludem, tedy kožní řasu nelze přetáhnout před žalud. Ve většině případů to ovšem samo odezní zhruba do tří let.

     V opačném případě zpravidla nejprve volí lékaři konzervativní léčbu, obvykle pomocí kortikosteroidních mastí. Až pokud nezabere, přistupují k takzvané konglutinaci, kdy se jen rozšíří ústí předkožky a oddělí oba listy od sebe při současném zachování celé kožní řasy. Až další a poslední variantou je klasická obřízka, ať už částečná či celková.

    "Druhou skupinou pacientů jsou dospívající chlapci, kteří zjistí, že mají problém při sexu. Poslední okruh pacientů je z řad starších mužů, kdy při snížené hygieně dochází k rozvoji fimózy a zúžení zevního ústí," vysvětluje doktor Frajer. "Fimóza bývá u této skupiny častou komplikací cukrovky," doplňuje doktor Paděra.

     Zatímco předchozí odstavec byl poměrně objektivní, tak tento odstavec obsahuje plno nesmyslů

    V prvním  odstavci je zaměněna fyziologická fimóza s konglutinací. Ta se uvolní většinou do tří let, ale někdy může přetrvat až do puberty.
 
    Kortikoidní masti lze použít na fyziologickou fimózu - přírodní zúžení a ne na konglutinaci - přirozené slepení, i když u malých dětí je lepší se těm mastem vyhnout. Paní Selementová tu nakonec zaměňuje konglutinaci s dekonglutinací. Vůbec tu nejsou zmíněny operační metody přirozené fimózy - zúžení, ale i získané jizevnaté fimózy operací se zachováním předkožky - preputioplastikou. Naštěstí už v tomto běží na internetu pro rodiče osvěta.
 
    Pro dospívající chlapce platí to samé. Též oni mají v češtině dobré osvětové stránky.
 
    Třetí kategorie je něco jiného. Tam je ta obřízka opravdu mnohdy nutná.
 
    Poslední odstavec blogu rozebírat nemíním, protože ten je opět poměrně objektivní.