PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

MUŽSKÁ OBŘÍZKA DOKÁŽE ZLEPŠIT SEXUÁLNÍ ŽIVOT

29.10.2018 17:35

      autorka rozebíraného blogu: Nikol Jančíková

      jde o nejnovější cirkumfetišistický blog na českém internetu, vydaný 15.8.2018,  a vypadá to, že jde o blog nejprolhanější.

     Mužská obřízka je chirurgický zákrok, při kterém je ze žaludu odstraněna předkožka, čili kožní řasa. Obřízka může být úplná nebo částečná a dělá se například z lékařských či náboženských důvodů. Obřízka má i spoustu jiných výhod.

     Dle nejnovějšíích vědeckých výzkumů, z nichž první byl výzkum kolektivu vedeného Dr Johnem Taylorem na University of Manitoba ve Winnipegu není ta předkožka jen tak obyčejná kožní řasa. Obsahuje nejcitlivější erotogenníí zakončení mužského těla. Při radikální obřízce je odstraněno na 20 000 primárně nejcitlivějších zakončení mužského těla a zbyde pouze 8 000 těch méně citlivých na žaludu. Trvale odkrytý žalud může prodělat nadměrnou keratinizaci čímž je rapidně redukována citlivost takto postiženého penisu. V nejzávažnějších případech to pak u dotyčného může skončit anorgasmií, má to pak stejný důsledek jako obřízka ženská. Důvody podnícené náboženským tmářstvím tu nemá cenu rozebírat. V našem středoevropském prostoru je na 95% obřízek provedených z lékařských důvodů zcela zbytečných.

     Odstavec o rozšíření obřízky komentovat nebudu a tak se pustím do kritiky odstavce o lékařských důvodech obřízky:

     Jedním z důvodů pro obřízku může být fimóza. Jedná se o příliš zúženou předkožku, kterou nelze přetáhnout přes žalud. Dalším důvodem je parafimóza, kdy předkožka sice jde přes žalud přetáhnout, ale je příliš úzká, takže penis zaškrtí, což vede k omezení zásobování krve. Především při erekci jde o velmi nebezpečný stav, který může vést až k odumírání tkání a je nutné jej co nejdříve odstranit, jinak může vyústit až k amputaci penisu. Dalšími důvody pro odstranění kožní řasy mohou být časté záněty či infekce, které se obřízkou vyřeší.

    Fimóza sama o sobě vůbec není důvodem pro zmrzačující amputaci předkožky obřízku. Autorka ve svém blogu vůbec nerozlišuje fiziologickou fimózu, která může přetrvat až do rané dospělosti a dá se vyřešit konzervativně postupným roztahováním, ať už s použitím kortikoidních mastí ale je lépe, pokud se to zvládne bez nich a jizevnatou patologickou fimózu, kterou je většinou nutno řešit operativně. To však lze řešit moderním druhem operace s úplným zachováním přrdkožky. Řešení fimózy obřízkou je předpotopní a zmrzačující. Takové řešení je z hlediska etiky UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ. Není žádný důvod pro řešení parafimózy zmrzačující amputací předkožky - obřízkou. Ta se dá v počátečním stadiu zpravidla řešit retrakcí doma, někdy je nutné tu retrakci provézt ve zdravotnickém zařízení. Pokud je nutný zákrok, tak se může provést nezmrzačující nouzový řez. Ohledně parafimózy tu okopíruju pasáž ze Stránek pro kluky:

    


     Můžeš nejprve zkusit si pomoci sám (případně s pomocí kamaráda nebo  kamarádky). Ale času na to máš jen málo! Pokud ti předkožka opravdu nejde zpátky, tak neztrácej čas a jdi k lékaři nebo si zavolej pohotovost!

Pokud předkožka uvázla za žaludem, nesnaž se „dostat předkožku dopředu“, ale postupuj opačně – snaž se „zatlačit žalud do předkožky“. Aby to šlo, musí se nejprve žalud stisknout, aby se z něj vymačkala krev a tím se zmenšil jeho objem. Také je dobré použít studenou vodu nebo v ní namočený ručník pro ochlazení žaludu.

Lehni si na záda. Potom vezmi penis za předkožkou mezi ukazováčky a prostředníčky obou dvou rukou (ukazováček a prostředníček použiješ jako „kleště“, do kterých uchopíš penis z obou stran). Žalud stiskni mezi oba palce a poté se jej pokus s pomocí palců zatlačit do předkožky.
  

     Pokud se ale tímto způsobem nepodaří vrátit žalud do předkožky, tak musíš bezodkladně vyhledat lékaře!


     Co udělá lékař?

     Lékař se bude snažit žalud a předkožku dehydratovat (zbavit co nejvíce vody, tedy dostat ven nahromaděné tekutiny). To se provádí většinou v lokální anestezii, u menších chlapců i v celkové anestezii. Nebo použije adrenalinovou mast, která způsobí odkrvení a tím i „splasknutí“ žaludu a předkožky, která se pak snadněji vrátí na své místo.

     Mimochodem, pokud tě  bude ošetřovat lékařka, vůbec se neboj! Ona to už určitě dělala vícekrát. Navíc, pokud narazíš na lékařku, může to být spíše výhoda, protože jako žena penis nemá, takže je pravděpodobné, že bude k této části tvého těla opatrnější.
==
    Pouze v těch nejzávažnějších případech je třeba udělat podélný řez na předkožce. Ani parafimóza ale není důvodem k provedení obřízky!

    Po ošetření parafimózy lze zahájit léčbu pomocí masti, nebo se rozhodnout pro plastickou operaci se zachováním předkožky.

    Čím více se dá předkožka stáhnout a čím více se blíží k zadnímu okraji žaludu, tím opatrnější musíte být při jejím stahování. Častým koupáním, zvlhčováním pomocí krému a jemným pohybováním předkožkou lze snadno překonat toto přechodné období.

   Více zde: https://www.strankyprokluky.cz/jak-o-sebe-pecovat/zalud-a-predkozka/

   Časté záněty a infekce by se měli řešit nejrve konzervativně a zjistit jejich příčina. Zmrzačující amputace předkožky - obřízka, by měla být až tím nejposlednějším řešením. 

   Vyjímka je, když ta fimóza vznikne až druhotně ve stařeckém věku, například z důvodu diabetu. Tam je provedení obřízky vhodné.

   K prvnímu odstavci ohledně operace se vyjadřovat nebudu, zkritizuju až druhý odstavec:

     Operace je náročná především na psychiku, proto, pokud mají chlapci zdravotní potíže, měla by se provádět ještě před pubertou. Chlapci v pubertě ji totiž mohou nést velmi špatně, stydí se a může negativně ovlivnit jejich budoucí sexuální život. Obřezat se ale mohou nechat i dospělí muži, na věku nezáleží.

     Toto je velice často opakovaná demagogie. I předpubertální chlapci mohou nést zákrok velmi špatně a stydět se. Já osobně i můj mladší bratr jsme byli nejstydlivější právě v předpubertálním období.   Fyziologická fimóza je v předpubertálním období normální stav, průměrný věk kdy jde předkožka přetáhnout je u chlapců až 10,4 roku, jak to prokázal výzkum dánského školního lékaře Jacoba Østera z roku 1968, což bylo potvrzeno mnohými dalšími seriózními výzkumy. V takovém případě se jedná o naprosto zbytečnou obřízku a z etického hlediska je takový zákrok ublížení na zdraví. Nehledě na to, že od roku 2013 na českém internetu existují pro náctileté chlapce velmi kvalitní osvětové webové stránky i s poradnou, kde se chlapci mohou dovědět, jak situaci řešit. Též se ale mohou někteří dovědět, že byli na pohlaví zmrzačeni, tím, že byli zcela nesmyslně aloupeni o 5/7 svých nejcitlivějších erotogenních zakončení.

     Obřízka dospělého muže na svou vlastní žádost je zcela jiná kapitola. Vím o případech dospělých mužů, kteří si ji nechali udělat a pak hořce litovali, že naletěli takové stupidní cirkumfetišistické propagandě, která je v tomto kritizovaném blogu.

      Sexuální výhody

     Světová zdravotnická organizace (WHO) označila mužskou obřízku za podpůrnou metodu proti šíření nákazy viru HIV. Studie prokázaly, že u obřezaných mužů se riziko nákazy snižuje až o 70 %.
 
   WHO to doporučila, ale stojí to vše na velice tenkém ledě. Vše se opírá o tři velké randomizované studie v Africe, které provedli Američané Robert Bailey v Keni, Ronald Gray v Ugandě a Američany financovaný Francouz Bertran Auvert. Vědecké kapacity, které oponují těmto studiím mají několik námitek:
 
     1. dotyční byli notoricky známými cirkumfetišisty roky předtím než ty studie provedli, námitkou je podjatost a střet zájmů
 
     2. ty studie byly předčasně ukončené, předčasně ukončené studie jsou normálně považované za neplatné
 
    3. těch 60% (ne 70% jak uvádí autorka tohoto webu jsou pouze relativní hodnoty, v absolutních hodnotách je to pouhých 6,3%, což je pro prevenci proti HIV hodnota zanedbatelná.
 
    Mimoto je WHO vnímána jako zkorumpovaná instituce různými lobbystickými skupinami, o čemž se zmiňuje i česká wikipedie:
 
    Jako agentura OSN, WHO je financována systémem Organizace spojených národů - příspěvky členských států. V současných letech, práce WHO obsahuje více kooperace s partnery jako mimovládní organizace a farmaceutický průmysl, i s nadacemi jako je Nadace Billa a Melindy Gates nebo Rockefellerova nadace. Tyto formy spolupráce mohou být považovány za spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem; polovina rozpočtu organizace WHO je totiž financována soukromými nadacemi a průmyslovými podniky. Podle některých tak dochází k úpadku organizace.[1
 
     Vše evidentní, že WHO je v tomto zkorumpována americkou cirkumfetišistickou lobby. Dle těchto studií ta obřízka brání pouze v přenosu z ženy na muže ale z muže na ženu a ani ne při homosexuálním pohlavním styku, takže účelovost z hlediska přesvědčování afrických mužů k zákroku z toho čouhá jak sláma z bot. Mimoto jsou afričtí muži k zákroku upláceni, například stravenkami a čím dál tím víc dochází na nedobrovolnou obřízku dětí o čemž se původně tvůrci "preventivního" projektu dušovali, že toto se v žádném případě dít nebude.
 
    Při styku s obřezaným mužem se nedochází k takovému tření kůže, takže se netvoří drobné krvácivé ranky.
 
    Pravý opak je pravdou. Po obřízce dochází u obou partnerů k daleko většímu tření, protože  je eliminován vliv pohyblivé kůže na přírodním penisu, která to tření zmírňuje  a poslední dobou vešlo ve známost, že mnohé ženy trpí s obřezanými muži bolestí při pohlavním styku. Je to dáno tím, že je zvýšeno tření, protože je u obřezaného eliminován pohyb kůže na penisu, který to tření zmírňuje, za druhé mají nadměrně vyvinutý věnec žaludu, který vytahuje přirozené mazivo z ženiny pochvy ven a tím, že obřezaní muži dělají dlouhé a rázné tahy, kdežto tahy mužů s přírodním penisem jsou jemné, krátké a hluboké.
 
    Dále se také snižuje pravděpodobnost, že bude partnerka obřezaného muže postižena rakovinou děložního čípku.
 
   Tento mýtus byl uměle vynalezen americkým lékařem židovského původu Abrahamem Ravichem a už v roce 1962 byl vyvrácen. Od roku 1980 se ví, že ta rakovina je převážně způsobena virem HPV. Docent MUDr Jaroslav Zvěřina CSc k tomu píše:
 
    Vzpomínám si také na názory odborníků, kteří se domnívali, že manželky neobřezaných mužů onemocní podstatně častěji rakovinou děložního čípku. Tvrdili, že to souvisí s vlivem mazové nečistoty za předkožkou (smegmatu), kterou si muži ne vždy důkladně omyli. Dnes víme, že to souvisí s působením papilomavirů. Vyskytují se však stejně často na genitálu obřezaných jako neobřezaných mužů.Vzpomínám si také na názory odborníků, kteří se domnívali, že manželky neobřezaných mužů onemocní podstatně častěji rakovinou děložního čípku. Tvrdili, že to souvisí s vlivem mazové nečistoty za předkožkou (smegmatu), kterou si muži ne vždy důkladně omyli. Dnes víme, že to souvisí s působením papilomavirů. Vyskytují se však stejně často na genitálu obřezaných jako neobřezaných mužů.
 
    Mimoto proti tomuto viru existuje očkování a to nejen pro dívky ale i pro chlapce. Zjistil jsem, že neexistuje solidní lékařský článek na toto téma, který by se o obřízce jako prevenci rakoviny děložního čípku zmínil.
 
    Také se omezují přenosy mykóz a různých zánětů.
 
   Spolehlivé je, stejně tak jako u rakoviny děložního čípku, nežít promiskuitně. Kdo žije promiskuitně se těmto věcem stejně neubrání.
 
     Obřízka ovlivňuje i kvalitu milostného aktu. Muži s obřízkou mají tmavší pigmentaci žaludu, ale také je žalud méně citlivý (ne však necitlivý), proto při sexu vydrží déle a můžou se díky tomu více věnovat své partnerce.
 
    Oproti tomu, co tvrdí stupidní cirkumfetišistická propaganda, když v některých případech ta obřízka kvalitu pohlavního aktu zlepší, tak v mnoha více případech kvalitu pohlavního aktu zhorší. Je to dáno nezvratným odstraněbím až 5/7 nejcitlivějších erotogenních zakončení u muže a též zvýšenou a někdy i nadměrně zvýšenou keratinizací trvale odkrytého žaludu. Pan Alexander Bachl o tom píše:
 
    Teprve teď ve svých 23 letech, jsem se začal zabývat obřízkou. Teprve nyní ve svých 23 letech jsem četl o možných následcích na sexualitu. Četl jsem o ztrátě citlivosti. Nikdy jsem neviděl neobřezaný penis při erekci a byl jsem velmi překvapen když jsem se dověděl, že žalud je pak měkký, vlhký a hebký. Četl jsem o keratinizaci, o stimulaci vnitřní předkožky, uzdičky a dorzálních nervů. Četl jsem, že obřezaní muži mají na stimulaci pouze jizvu, což je pouhý zbyteček jejich vnitřní předkožky. Přemýšlel jsem o tom, že bych mohl sex prožívat úplně jinak, kdybych ty části měl. Jenže tomu tak není.

  Je sice pravda, že vydržím déle. Ale to je vše. Pouze vydržím déle. Ale někdy se vůbec neudělám. Je mi 23 let. Také spím se ženami zhruba tak starými. Do 20 minut nic neprožívám. Někdy mi to trvá přes hodinu a jsem unavený. Sex není pěkný, když při něm musíte myslet jen na to, jestli vůbec dosáhnete orgasmu.

  Moje obřízka je to nejhorší, co mě kdo mohl udělat. Ona ovlivnila celý můj život. Ona mě vždy jenom naplňovala studem. Mé matce je to velmi líto. Říká, že kdyby to věděla, tak by k tomu nikdy nedala souhlas. To sice pomáhá mé psychice, ale fyzicky mi to pomoci nedokáže.

  Moje předkožka je provždy pryč a už mi ji nikdo nikdy nevrátí.

  Obřezaný penis je ale i vizuální záležitostí. Ženám se většinou více líbí na pohled a také jim bývá příjemnější například při orálním styku. A jak je již výše zmíněno, obřezaný penis způsobuje méně oděrek v pochvě ženy, čímž může snižovat i bolestivost sexuálního styku.

   Některým ženám se obřezaný penis líbí na pohled ale není to většina. Je to věcí cirkumfetišismu a acuculofilie. Že je tomu s bolestivostí při pohlavním styku s obřezanými muži přesně naopak tu už bylo uvedeno.

    V našich končinách není až tak běžná, pro někoho je to cosi nepřirozeného až primitivně barbarského, pro některé ženy je to exotické a neznámé, proto mají chuť si styk s obřezaným mužem vyzkoušet.

   To mi připomíná paní Veroniku Žilkovou.

   Ještě dva dovětky:

   Tu na www.tpozine.cz je článek: DÍVKA ZEMŘELA PŘI ZAKÁZANÉ ŽENSKÉ OBŘÍZCE. Je v něm, že to bylo z důvodu zbabrané anestezie. Ze stejného důvodu zemřel v před 12 lety v Dětské nemocnici v Hamburku čtyřletý chlapec. Jaký je v tom rozdíl?

   Je tu též článek o SUCHÉM SEXU. Hlavní příčinou příčinou epidemie HIV v subsaharské Africe je tamní nadměrná promiskuita. Praktikování suchého sexu situaci ještě zhoršuje. A co obřízka?:

     Porovnejte suchý popraskaný vzhled žaludu po obřízce na fotografii vlevo s vlhkou slizniční špičkou žaludu intaktního penisu na fotografii vpravo. Nepřirozená suchost penisu po obřízce může vést k oděrům a krvácení během sexu, zatímco vlkost intaktního penisu způsobuje, že je sex mnohem příjemnější, zejména při pronikání. U žen s obřezaným partnerem může nastat problém "vaginální suchosti" během sexu, který je často způsoben nepřirozenou suchostí po obřízce penisu.

 
     fota
 
     Obřízka nejen odstraňuje tkáň bohatou na nervová zakončení ale též 50% kůže penisu, na které jsou ta nejcitlivější nervová zakončení. Holý žalud je při tom také navíc zkeratinizován, což ještě více snižuje sexuální citlivost. Mnozí obřezaní muži v Awakeningsově studii hlásili, že je znecitlivění po obřízce donutilo, aby vzdali nebo vynechali jemnější zábavu při předehře a okamžitě začli s vlastním pohlavním stykem, z čehož měli silnější stimulaci. Často při sexuálním styku bušili a potřebovali extrémně násilné, mnohdy i bolestivé impulzy, aby byli dostatečně stimulováni, aby měli potěšení a také, aby vůbec dosáhli orgasmu. Jiní muži uvedli, že se často potřebují uchylovat k praktikám, které jim poskytují silnější stimulaci než vlastní pohlavní styk - například orální sex, anální sex nebo masturbace a že se snaží kompenzovat sníženou kvalitu sexuálních zkušeností množstvím a tak že mají nutkavé sexuální chování, které je vede k promiskuitě.

    Tu stačí pouze zapojit logické myšlení.