PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

Málá operace?

03.08.2014 17:18

 

                                                  

                     Převzato z BVJ - drastické fota a videa byly odstraněny - kompetně je to na rozšířených stránkách

     RUTINNÍ OBŘÍZKA

  Ve Spojených státech byla obřízka zavedena jako prostředek proti nenáviděné masturbaci kolem roku 1870, která byla tehdejší společností démonizována jako obzláště smrtelný hřích. Masturbaci, mladické rebelie a promiskuitu bylo třeba vymýtit jedinou malou operací. V důsledku toho byla prováděna rutinní obřízka mnoha novorozenců. Za několik desetiletí, když se společnost zliberalizovala a argumentace kvůli masturbaci už nebyla únosná, byly vynalezeny jiné důvody k ospravedlnění rutinní obřízky: zjednodušenní hygieny, prevence rakoviny penisu, prevence rakoviny děložího čípku, prevence infekce močových cest a podobně. Velké peníze získávané za předkožky dětí prodávané farmaceutickým firmám přece nemohou být ztraceny.

  Výroky o údajných výhodách obřízky dětí jsou však nejnovějšími výzkumy vyvráceny. Míra dětské obřízky USA klesá, dodnes je však stále asi 50% novorozenců obřezáváno. Je to však rozloženo dle oblastí velmi nerovnoměrně.

  Cynismus prvních zastánců obřízky byl neuvěřitelný. Nervová soustava novorozence dle nich nebyla náležitě vyvinuta a proto ti necítí náležitou bolest. Proto byly obřízky prováděny bez anestézie. V polovině devadesátých let bylo 85% dětí v USA obřezáno bez jakkékoliv formy anestezie.*

  Odhaduje se, že přes 100 dětí umírá jen v USA umírá na přímé následky obřízky.**

  * Garry T. Obřízka, přehled poplatků a postupů. OBG řízení z roku 1994 říjen: 34-6

** Bollinger D "Ztracení chlapci : Odhad US obřízka - příbuzní zemřelých kojenců".  Thymos: Journal of Boyhood: Studia 2005.

 

      NÁBOŽENSKÁ OBŘÍZKA

  Provádí se v judaismu a islámu.

  Pokud něco nařídí náboženství, přestává lidské srdce a lidský rozum fungovat. Cožpak Stvořitel při tvoření mužského těla něco zpackal, že to musí být napravováno operací dětských genitálií?

 

 

           

 

  Snímky stěží dokáží vyjádřit co je to za posedlost, když dospělí dokáží svým dětem způsobovat přetrvávající tělesné a psychické utrpení.

 

 

  My však nevystupujeme proti islámu nebo judaismu, ale jen proti obřízce, operaci na genitáliích dětí ve jménu náboženství nebo tradice. Jsou totiž v těchto náboženstvích osvícení lidé, kreří se staví proti mrzačení pohlavních orgánů svých dětí.

 

  Je evidentní, že vynucený, bolestivý zásah do genitálií postižených v rámci obřízky je zároveň naprostá politovánihodná ztráta moci nad jejich vlastními těly. I v případě, když je operace v celkové anestezii a probíhá bez komplikací, rána bude asi tak 14 dní způsobovat značné pooperační bolesti.

 

     KULTURNÍ OBŘÍZKA

  Tradiční obřízka se jako "Tuli" odehrává za přihlížení velkého publika na Filipínách.

 

  Taková masová obřízka bývá prováděna obřezávačkami nebo obřezávači, většinou v lokálním umrtvení.

 

  Jako zvláštní podívaná je na Filipínách obřízka prováděná bez jakékoliv anestézie.

  Následující obrázek ukazuje dospívajícího chlapce, kterému je předkožka odříznuta žiletkou.

  

 

  Chlapec je velmi statečný a jen trochu zkřiví svou tvář při této zlé hře. Koneckonců je řezán v místě, kde to nejvíce bolí. Sekvence tohoto zásahu na genitálu je beztrestně šířena na internetu. Pokud však budete mít stažený ve svém počítači snímek, na kterém si tak stejně starý chlapec přetahuje svou předkožku tam a zpět, riskuje trestní stíhání.

  Zde je další chlapec, který je vystaven stejné operaci bez anestezie.

  

 

  Zhruba 70% všech filipínských chlapců trpí následkem jejich obřízky postraumatické stresové poruchy.