PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

ll

23.12.2017 20:56

Milý Steve, já byl za mlada ateista a tak z té doby sexuální zkušenost z holkama mám.

Jinak jsem spíše založením filozof a ne praktik, a tak třicetiletý výzkum fenoménu "obřízka" který mne dlouhatánské roky fascinoval, mne po shromáždění kvant informací dovedl k těmto dost strohým závěrům, které jsem shrnul do tří bodů.

Třetí bod budu muset poněkud poopravit.

Jsem v tomto pořád hledající člověk, takže své názory opravdu často koriguju, mám hodně daleko do fanatismu mých některých německých kolegů z hnutí. Teď ale mám zcela jiná témata. Co si myslíš o Alee? Ona se vůbec nezměnila, pouze vyměnila fanatickou víru jehovistickou za fanatickou víru římsko-katolickou.

Já jsem ale odpůrcem veškerého fanatismu, to je ale něco, co Martina vůbec negrajfla. Proto o autenticitě "Martiny" mám plné právo pochybovat.