PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

INTAKTIVISTICKÉ HNUTÍ, CO TO PŘESNĚ JE?

07.10.2014 02:13

                                                     Převzato z DAC

Intactiviste pohyb, co přesně to je?

 

  Intaktivismus je myšlenkový směr, který se snaží o podporu práva na genitální integritu všech lidských bytostí. Intaktivismus proto odmítá jakoukoliv formu mrzačení pohlavních orgánů prováděné bez nutné medicínské indikace a bez informovaného souhlasu dotyčného jedince. Z historických důvodů je hnutí velmi aktivní proti mužské obřízce.

  Kdy a kde a proč to vzniklo? Kdo jsou intaktivisté? Jaké jsou jejich kroky? Odpověď najdete v tomto článku!

_____________________________________________________________________________________________________

     Shrnutí

  1. Intaktivismus, význam a původ slova.

  2. Co požadují intaktivisté?

  3.Historie hnutí.

  4.Akce

  5. Jaká je budoucnost intaktivismu?

  6. Přidejte se k hnutí.

______________________________________________________________________________________________________

     INTAKTIVISMUS, VÝZNAM A PŮVOD SLOVA

  Intaktivismus je kontrakce dvou slov: intaktní (neporušený) a aktivismus.

  Intakt + aktivismus = intaktivismus!

  Intaktivismus je hnutí za právo na genitální integritu, a vzniklo v USA jak uvidíme později.

  Ten, kdo podporuje intaktivismus se nazývá intaktivista.

  Tato slova se objevují na konci devadesátých let minulého století, kdy hnutí ještě nemělo svůj název. Vymyslel je Richard Seabra, jak vysvětluje intaktivistický veterán Jason Fairfield v tomto videu.

  www.youtube.com/watch?v=47j4GPVmb2U&feature=youtu.be

Banner intactiviste

 

     CO POŽADUJÍ INTAKTIVISTÉ?

  Intaktivisté věří, že všechny lidské bytosti bez rozdílu mají právo žít a vyrůstat v neporušeném těle.

  Intaktivisté jsou tedy kategoricky proti jakékoliv formě mrzačení pohlavních orgánů prováděné bez prokázaných závažných terapeutických důvodů na jednotlivci, který není schopen dát svobodný a informovaný souhlas.

  Každý jednotlivec musí mít možnost se svobodně rozhodnout, co chce dělat se svým vlastním tělem.

  Historicky se hnutí vyvíjelo v zemích s vysokou mírou mužské obřízky, hlavně v USA, kde bylo mrzačení ženských pohlavních orgánů méně časté a dnes je důrazně odsouzeno.

  To je důvod, proč se intaktivisté zaměřují na obřízku, tak, aby byli muži, stejně jako už jsou dnes ve vyspělém světě ženy, chráněni proti tomuto porušení fyzické integrity.

Jonathon Conte

  Intaktivista Jonathon Conte (obřezaný v porodnici) žel Jonathan nakonec trauma ze své novorozenecké obřízky neunesl a v květnu 2016 spáchal sebevraždu. Velká ztráta pro celé intaktivistické hnutí.

  www.youtube.com/watch?v=EUE_t_khAAI&feature=youtu.be

 

  Prohlášení sdružení NOCIRC , které bylo přijato v roce 1989 je příkladem filozofie intaktivismu.

  "Jsme si vědomi toho, že každá lidská bytost má právo na neporušené tělo. Bez náboženské nebo rasové diskriminace. Tvrdíme, že je to základní právo člověka.

  Jsme si vědomi, že předkožka, klitoris a labia jsou normální, funkční části těla.

  Rodiče nebo opatrovníci nemají právo dát souhlas k chirurgickému odstranění nebo ke změně pohlavních orgánů svých dětí.

  Lékaři a další zdravotníci mají povinnost odmítnout odstranit nebo zmrzačit normální části těla.

  Jediní lidé, kteří mohou souhlasit se zákrokem na sobě, který je lékařsky zbytečný, jsou lidé, kteří dosáhli plnoletosti a byli řádně informováni o rizicích a výhodách tohoto postupu...."

Genital Integrity for all

  HISTORIE INTAKTIVISTICKÉHO HNUTÍ

  Intaktivistické hnutí se objevilo v USA v druhé polovině 20. století, a to zejména od roku 1970, kdy míra novorozenecké obřízky byla nejvyšší v historii země. Přes 90% novorozenců bylo obřezáno. Abyste si představili souvislosti, přečtěte si článek: Obřízka v USA  (zatím není k dispozici)

   Poznámka: Tento odstavec neposkytuje kompletní historii intaktivistického hnutí, ale pouze uvádí několik klíčových údajů.

  1970: Demonstrace bratrů Lewisových

  Den 17.12. 1970 je velmi symbolické datum v historii hnutí.

  Toho dne dva bratři, Benjamin a Van Lewisové, protestovali proti obřízce novorozenců v nemocnici Thallahasse Memorial Hospital ve městě Thallahasse na Floridě. Jedná se o stejnou nemocnici, kde byli jako novorozenci obřezáni.

  Událost je považována za první historický projev intaktivismu.

Van a Ben Lewis: první projev intactiviste

  Van a Ben Lewis 17. 12. 1970

  Někteří kolemjdoucí sympatizovali, jiní nadávali. Oba byli nakonec zatčeni policí pro rušení veřejného pořádku, a strávili den ve vězení.

  Van Lewis zemřel v červnu 2011. Několik měsíců před svou smrtí poskytl rozhovor Jamesu Loewenovi, ve kterém líčí události toho historického dne.

  https://www.youtube.com/watch?v=L0JXH_33mbU&feature=player_embedded

  James Loewen také uskutečnil rozhovor s jeho bratrem Benjaminem.

  www.youtube.com/watch?v=PE_ssOAAJYE&feature=youtu.be

 

  1979: Maskovaný pár

  V roce 1970 mladý pár, Brother K( Keneth David Hopkins) a Carole Anne pochopí, že obřízka je problém v jejich sexuálním životě

  Jak ubíhaly roky, bylo jim stále více a více zřejmé, že obřízka je v podstatě špatná věc. Nechápou však, že vůbec nikdo není proti tomu. (V té době intaktivistické hnutí ještě neexistovalo).

  Rozhodli se, že začnou jednat a v roce 1979 zahájili kampaň. Aby upoutali více pozornosti, tak se rozhodli nosit masky.

Brother K a Carol Anne protest proti obřízce

  Brother K a Carole Anne v roce 1980

  Brother K je dodnes jeden z nejaktivnějších intaktivistů, účastní se řady pouličních protestů. Otevřel též kanál youtube, který obsahuje mnoho příběhů aktivistů.

  www.youtube.com/user/1brotherk/videos

  V roce 2013 vyprávěl Brother K svůj příběh Jamesu Loewenovi:

  https://www.youtube.com/watch?v=vARdPvVQJ1E&feature=player_embedded

 

     1980: Kniha odsuzuje obřízku

  Po letech práce vydává Dr.Edward Wallerstein (židovského původu) velkou knihu CIRCUMCISION: An American Heath Fallacy (OBŘÍZKA: Americký zdravotnický blud)

Obřízka: American Health klam

  Nebyl to první hlas zdravotnických odborníků. Tato práce však měla mnohem hlubší dopad. V závěru knihy se piše toto:

  "V současné době je obřízka řešení, které zpětně hledá problém. Odůvodnění jako je prevence nemá místo v racionální společnosti. Konečný závěr je, že rutinní obřízka pro zdraví dětí je archaická, zbytečná, potenciálně nebezpečná a proto by měla být zrušena".

  Wallersteinova kniha, publikovaná v době, kdy míra obřízky byla v USA na vrcholu, přispěla k poklesu jejího praktikování, stejně tak jako ke vzniku mnoha intaktivistických skupin.

  Výňatek z televizního pořadu v roce 1986, kde byl Wallerstein hostem.

  https://www.youtube.com/watch?v=PueDFMnX2dw&feature=player_embedded

     1985: Vnik sdružení NOCIRC

  V roce 1979 zdravotní sestra Marylin Milošová je v rámci své profese přítomná u novorozeneckých obřízek. Je zděšena tím co vidí, zváště když jí lékař řekl, že  neexistuje žádný lékařský důvod, proč to dělat. Předtím, jako většina amerických rodičů Marylin Milošová souhlasila s obřízkou svého syna. Společně s jinou sestrou Sheilou Curranovou, natočila video, které burcovalo proti této praxi.

  Společně natočily krátký film pro rodiče s názvem Informovaný souhlas, ve kterém jsou jak záběry prováděné obřízky, tak také vysvětlení, že je to zbytečná praxe.

  www.youtube.com/watch?v=uTB_tiKpPuY

Marilyn Milos

  Marylin Milošová v roce 2013 spolu s Benjaminem Selfrigem

  Film oboum sestrám přináší problémy, mnozí brání jeho šíření a Marylin Milošová byla kvůli němu vyhozena z práce.

  V roce 1985 Marylin i Sheila založily sdružení NOCIRC. National Organisation of Circumcision Information Resource Centers.

  www.nocirc.org

  NOCIRC od té doby publikoval řadu letáků, uspořádal mnoho mezinárodních konferencí a má přes sto informačních center v Severní Americe a ostatních anglicky mluvících zemích.

Logo sdružení NOCIRC

  Logo sdružení NOCIRC.

  Rozhovor s Marylin Milošovou

  www.youtube.com/watch?v=hBMzMoNtMQE&feature=youtu.be

 

     1990 a více :Lékaři a právníci jako posila

     Lékaři proti obřízce

  V roce 1995 byla dr. Georgem Denninstonem založena organizace Doctors Opposing Circumcision.

  www.doctoropposingcircumcision.com

  Ta má členy ve všech padesáti amerických státech, také v Kanadě ale i v zemích na všech kontinentech.

  DOC prosazuje aby byly dobré životní podmínky pro zdraví všech dětí.

  John Geishecker, výkonný ředitel organizace uvádí

  https://www.youtube.com/watch?v=DKCQIVC4rwg&feature=player_embedded

     Zdravotní sestry za práva dítěte

  V roce 1995 též vznikla organizace Zdravotní sestry za práva dítěte.

  childrightsnusers.org

  Historie tohoto sdružení připomíná historii sdružení NOCIRC. V roce 1986 se skupina čtyř zdravotních sester v nemocnici v Santa Fe v Novém Mexiku rozhodla, že se nebude účastnit obřízek dětí a začne rodiče informovat o postupu.

  V roce 1992 vydávají prohlášení o nadřazení svědomí o obřízce. V roce 1995 po vleklých konfliktech s nadřízenými vyhrály soud: správa nemocnice nesmí odmítnout zdravotní sestru, která odmítne asistovat při obřízce. V červnu 1995 Mary Contantová a Betty Katz Sperlichová založili asociaci.

     Advokáti za práva dítěte

  V roce 1997 byla založena advokátem Stevenem Svobodou organizace Advokáti za práva dítěte.

  arclaw.org

  ARC zastupuje oběti obřízky u soudů, publikuje články a účastní se rozhlasových a televizních diskuzí, v roce 2001 ARC lobbovala v OSN, že chlapecká obřízka je porušováním lidských práv.

Steven Svoboda

  Steven Svoboda v roce 2001, v Úřadu OSN v Ženevě

  Rozhovor se Stevenem Svobodou, presidentem sdružení:

  www.youtube.com/watch?v=DRTtDGGZI&feature=youtu.be

  2008: Vznik Itact America - Neporušená Amerika

  V roce 2OO8 bylo založeno sdružení Intaktní Amerika a rychle se zařadilo do intaktivistického hnutí.

Intact Amerika

  Intaktní Amerika pořádá řadu akcí a pravidelně účinkuje v médiích.

  V jejich okénku Intaktivista měsíce najdete mnoho intaktivistů, kteří to berou svým vlastním stylem.

  www.intactamerica.org/iomt

Georganne Chapin

  Georganne Chapinová, zakladatelka a ředitelka Intaktní Ameriky

  Interwiev s Georganne Chapinovou.

  www.youtube.com/watch?v=6TdvPnvZYk&featute=youtu.be

  Od roku 2000 do součastnosti - šíření intaktivistického hnutí po světě

  Intaktivistické hnutí postupně proniklo do mnoha zemí, do té míry, že je dnes obtížné sledovat, jak se to přesně vyvíjí.

  Máme tu malý výběr intaktivistických organizací, jak je známe podle zeměpisných oblastí.

  V Kanadě byla CAN-FAP (Canadian Foreskin Awareness Projekt) byla založena v roce 2010, zastává se předkožky a je spojena s velkým humorem.

  www.can-fap.net/index.shtml

  Pokud jde o Quebeck, tak Stop obřízce Quebecku byla založena v roce 2013.

  www.stopcirconcisionquebeck.com

Glen Callender

  Glen Callander, zakladatel CAN-FAP, muž plný humoru

  V Německu Beschneidung von Jungen bylo založeno roku 2009 ( na ně jsem volně napojen .gin)

  V Dánsku: Intact Dennemark vznikl v roce 2013.

  intactdenmark.wordpress.com

  V Izraeli se po roce 2000 objevují různé skupiny:

  Kahal  www.kahal.org

  Ben Schalem  www.britmila.org.il

  Al Ha-Gonnen Yeled www.gonnen.org

Eran Sadeh

  Eran Sadeh, zakladatel Al Ha-Gonneh Yaled na konferenci v Berlině

  Video :  www.droitaucorps.com/eran-sadeh-berlin-2012

  Ve Francii vznikl Droit au Corps roku 2011.

 

  AKCE INTAKTIVISTICKÉHO HNUTÍ

  Intaktivisté se snaží upozorňovat a zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice základních lidských práv.

  To vyžaduje především šíření informací ať už fyzickým projevem nebo prostřednictvím sociálních sítí a internetu.

  Intaktivisté bojují za právo dítěte, šíří správné informace o anatomii předkožky a o péči o ní, o škodách způsobených obřízkou a bojují proti mylným představám v těchto věcech.

  Intaktivismus je mírové hnutí a proto jsou jeho akce nenásilné.

  Genital integrity awareness week -Týden uvědomění si genitální integrity

  Tato akce se po prvé konala pod vedením Davida Wilsona v roce 1994 u příležitosti výročí federálního zákona o zákazu mrzačení ženských pohlavních orgánů. Ale je také spojena s měsícem o zabránění zneužití dítěte. Jejím cílem je zvýšit povědomí, že obřízka je zbytečná, škodlivá, neetická aje proti právům dítěte.

  Zde je rozhovor s Davidem Wilsonem na 20. akci roku 2013

  https://www.youtube.com/watch?v=vdyBpBGJA-I&feature=player_embedded

  Zakrvácení muži

  V poslední době nový způsob protestu v hnutí, který se rychle šíří.

Muži v Bílém domě Bloodstained

  Demonstrace před Bílým domem

  Cílem je vizuálně přilákat a přivést k zamyšlení. Ramena v široké pozici připomínají děti upoutané v circumstraintu, zatímco červená skvrna připomíná zranění způsobené obřízkou.

     Manifestace na lékařských konferencích

  Intaktivisté jsou také přítomni na lékařských konferencích, kde pranýřují lékaře, kteří vykonávají obřízku.

Protest intactiviste

  Intact Amerika při demonstraci proti porodníkům, kteří vykonávají obřízku.

  Tady na výročním zasedání American Academy of Pediatrics.

Protest proti intactiviste AAP

  Ukázka rozhovoru mezi proobřízkovým doktorem a intaktivistou:

  https://www.youtube.com/watch?v=Ol18UD1XYeA&feature=player_embedded

     Pokus zakázat dětskou obřízku v San Franciscu

  V roce 2011 se intaktivisté pokusili zakázat dětskou obřízku v San Franciscu.

  Lloyd Schofield, který vedl projekt svědčí zde:

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k36575QbaVY

     Filmy a dokumenty

  Je také důležité, aby byly prostředky pro prosazování nových myšlenek, což je také důvod, proč se objevily některé filmy a dokumenty, jako například: Jeho tělo, jeho právo

  www.youtube.com/watch?v=W0KrbBiVZMM&feature=youtu.be

  nebo později: Cut: Slicing Through the Myth of Circumcisision

  www.youtube.com/VkBsrBHpbDs&feature=youtu.be

  Dalším příkladem je Americké tajemství, připravovaný prostřednictvím Kickstarteru a plánovaný na konec roku 2014.

  americansecret-themovie.com

  Zde je rozhovor s Francelle Wax

  https://www.youtube.com/watch?v=nVK6-QA-nVg&feature=player_embedded

     James Loewen, intaktivistický novinář.

  Sledujete-li naše stránky pravidelně, bude vám jméno James Loewen určitě povědomé. Je odpovědný za většinu fotek a videí,

James Loewen

  James Loewen v roce 2011

  Jamesova práce je velice důležitá, protože uvádí do obrazu a poskytuje prostor mužům a ženám, kteří bojují za genitální integritu.

 

     JAKÁ JE BUDOUCNOST INTAKTIVISMU?

  Když se podíváme do minulosti, co se už našemu poměrně mladému hnutí podařilo, tak si můžeme být jistí i budoucností. Intaktivisté zapříčinili opravdu velký pokrok, zejména v posledních letech, kdy se věci urychlily.

  Mnoho lékařských společností přijalo postoj proti obřízce, stejně i obhájci dětí a věci se začly pohybovat i politicky (rezoluce Rady Evropy).

  Všechny tyto akce jsou součástí jedné logiky: dětská práva na fyzickou nedootknutelnost, rovnost mužů a žen. Méně násilné společnosti.

Intactivistes akce

  Jak se věci vyvíjejí, můžeme očekávat, že za 10 až 20 let se vyskytne první země, která natvrdo zakáže veškeré mrzačení pohlavních orgánů dětí bez ohledu na pohlaví.

  Z hlediska současné úrovně lidstva, se úplné zakázání těchto praktik zdá vzdálené, ale nesmíme zapomínat, že se jedná o každodenní boj.

  Jak je napsáno v knize od Sami Aldeeb:

  "Kdy přijde ten den, bude záviset na síle zápasníků. Proto vyzývám čtenáře mé knihy, aby šli do boje! A nezapomeňte, že cesta na tisíc mil začíná jedním krokem. A bez ohledu na délku cesty, pro budoucí generace, aby měli na paměti skutečnost, že tu byli lidé, kteří nesouhlasili se špatným zacházením, kterému jsou děti vystaveny a požadovali zakázání těchto ponižujících praktik"

     PŘIDEJTE SE K HNUTÍ!

Myslíte si že všechny lidské bytosti bez rozdílu mají právo na genitální integritu? Pokus ano, tak se připojte k intaktivistům!

  Každý může dělat věci na své úrovni, na začátku je nejdůležitější informovanost a osvěta. To lze v dnešní době dělat nejlépe pomocí sociálních sítí a internetu.

  Momentálně to vypadá, že jsem v tomto v ČR osamocený. Měl jsem před lety na netu ideové předchůdce, jenže ti, jak se zdá nevěděli, že existuje takovéto celosvětové hnutí, tak to každý z nich časem zabalil.

  Je tu potřeba hodně práce. Videa jsou jenom v angličtině (některá jak jsem zjistil nefungují) a je ve hvězdách jestli se najde nějaký dobrovolník. I pro pomoc se stránkama, kdo by se toho občas chopil. Má jazyková vybavenost dobrá není, tak bych uvítal každého, kdo by s tím pomohl. Bude potřeba založit i fórum, kde by mohli anonymně psát postižení obřízkou. Na našich webech už jsem takových případů našel poměrně dost. Bylo by potřeba, kdyby se někdo mohl chopit moderování toho fóra. Mám zkušenost, nejen z našich ale i ze zahraničních fór, že když postižený někam napíše, tak ho nekritičtí příznivci obřízky svými příspěvky brzo ukamenují. Ve Francii a Německu už takové chráněné fórum existuje. Myslím si, že je potřeba i u nás. To co bylo v tomto článku je hlavně z USA, kde má hnutí velké úspěchy. Před třiceti lety tam bylo přes 90% novorozenců hned po porodu obřezáno, dnes je to zásluhou intaktivistů něco málo přes 50%. Je to však různé, v některých státech je to pořád přes 90%. Jinde, zváště na západním pobřeží už novorozenecká obřízka téměř vymizela. Nyní se ta nesmyslná móda tlačí k nám, proto je potřeba informovanosti proti tomu. Budu rád za každého, komu to není lhostejné. Intaktivismus je hnutí a ne sekta, je nábožensky a politicky důrazně neutrální a nemá žádnou pevnou organizační strukturu. Jedná se o velice mladé hnutí, které existuje teprve poměrně krátkou dobu. Kontakt je zatím pouze pouze na mém emailu.

                                                                                                                                                                                           gin