PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

ííí

18.02.2018 23:40

18.2.2018 23:33 - Tony

Milý, Aha

ta tvá Beáta, co se tu dnes ukázala není nic jiného než tvůj fejk. Vyštrachal sis něco na internetu. Beátin syn je zázrak přírody, že za rok a půl vůbec nezestárnul a jsou mu pořád 2,5 roků.

Pravá Beáta se totiž ptala na kompetentnějším místě, než je drbárna na doktorce už před rokem a půl.

Postačí k provedení obřízky dítěte souhlas jednoho rodiče?
Kliknutím zde získáte zkrácenou URL
adresu této stránky
×
Zkrácená URL
Zkrácená adresa této stránky je:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/27677
Zkopírovat do schránky
Kategorie: Nezařazené dotazy
Zveřejněno: 26. červenec 2016
Chci se zeptat, jestli manžel Tunisan s trvalým pobytem v ČR si může proti mé vůli vynucovat u syna obřízku (syn 2,5 roku narozen v ČR, žijící v ČR)? Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Dle § 31/1 písm. a) zákona o rodině představuje tzv. rodičovskou zodpovědnost souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Při výkonu těchto práv a povinností jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Dle § 34/1 zákona o rodině pak náleží rodičovská zodpovědnost oběma rodičům.
Nedocházíte-li se svým manželem v otázce ne/provedení obřízky vašeho syna ke shodě, můžete se v této souvislosti obrátit na soud (§ 49 zákona o rodině), který po zvážení všech okolností a s přihlédnutím k zájmům vašeho syna rozhodne.
V této souvislosti je zároveň vhodné vědět, že k provedení tohoto chirurgického zákroku postačí souhlas jediného zákonného zástupce dítěte (§ 35 zákona o zdravotních službách). Máte-li proto obavu, že by manžel Váš nesouhlas nerespektoval, můžete se ještě před podáním návrhu dle § 49 zákona o rodině obrátit na soud s návrhem na vydání předběžného opatření (§ 74 a násl. občanského soudního řádu), jímž by soud Vašemu manželovi předběžně uložil povinnost zdržet se udělení souhlasu k tomuto zákroku (§ 76/1 písm. f) občanského soudního řádu).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že ve věci oprávnění k ne/udělení souhlasu s provedením obřízky by bylo možné uvažovat rovněž o aplikaci § 37 zákona o rodině, dle něhož nemůže žádný z rodičů zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem; pro tyto případy ustanoví soud dítěti opatrovníka, který ho bude při určitém právním úkonu zastupovat (nejčastěji je takovým opatrovníkem jmenován orgán sociálně-právní ochrany dětí).
Neboť předpokládám, že Váš manžel chce obřízku vašeho syna provést z náboženských důvodů, poukazuji rovněž na § 2/2 a 3 zákona o církvích, dle něhož je právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání zaručeno. Zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva pouze usměrňovat, a to způsobem odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí (je-li váš syn stár pouze 2,5 roků, lze pak vcelku pochybovat o přiměřenosti obřízky jako nástroje usměrnění jeho náboženského života). Současně platí, že nikdo nesmí být nucen ke vstupu do církve a náboženské společnosti ani k vystoupení z ní, k účasti nebo neúčasti na náboženských úkonech či úkonech církve a náboženské společnosti. Obdobná práva jsou zakotvena rovněž v čl. 14 Úmluvy o právech dítěte.
Pro případné právní kroky ve Vámi popsané věci Vám doporučuji kontaktování advokáta: .........................................................

Postačí k provedení obřízky dítěte souhlas jednoho rodiče?
Kliknutím zde získáte zkrácenou URL
adresu této stránky
×
Zkrácená URL
Zkrácená adresa této stránky je:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/27677
Zkopírovat do schránky
Kategorie: Nezařazené dotazy
Zveřejněno: 26. červenec 2016
Chci se zeptat, jestli manžel Tunisan s trvalým pobytem v ČR si může proti mé vůli vynucovat u syna obřízku (syn 2,5 roku narozen v ČR, žijící v ČR)? Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Dle § 31/1 písm. a) zákona o rodině představuje tzv. rodičovskou zodpovědnost souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Při výkonu těchto práv a povinností jsou rodiče povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Dle § 34/1 zákona o rodině pak náleží rodičovská zodpovědnost oběma rodičům.
Nedocházíte-li se svým manželem v otázce ne/provedení obřízky vašeho syna ke shodě, můžete se v této souvislosti obrátit na soud (§ 49 zákona o rodině), který po zvážení všech okolností a s přihlédnutím k zájmům vašeho syna rozhodne.
V této souvislosti je zároveň vhodné vědět, že k provedení tohoto chirurgického zákroku postačí souhlas jediného zákonného zástupce dítěte (§ 35 zákona o zdravotních službách). Máte-li proto obavu, že by manžel Váš nesouhlas nerespektoval, můžete se ještě před podáním návrhu dle § 49 zákona o rodině obrátit na soud s návrhem na vydání předběžného opatření (§ 74 a násl. občanského soudního řádu), jímž by soud Vašemu manželovi předběžně uložil povinnost zdržet se udělení souhlasu k tomuto zákroku (§ 76/1 písm. f) občanského soudního řádu).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že ve věci oprávnění k ne/udělení souhlasu s provedením obřízky by bylo možné uvažovat rovněž o aplikaci § 37 zákona o rodině, dle něhož nemůže žádný z rodičů zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem; pro tyto případy ustanoví soud dítěti opatrovníka, který ho bude při určitém právním úkonu zastupovat (nejčastěji je takovým opatrovníkem jmenován orgán sociálně-právní ochrany dětí).
Neboť předpokládám, že Váš manžel chce obřízku vašeho syna provést z náboženských důvodů, poukazuji rovněž na § 2/2 a 3 zákona o církvích, dle něhož je právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání zaručeno. Zákonní zástupci nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva pouze usměrňovat, a to způsobem odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí (je-li váš syn stár pouze 2,5 roků, lze pak vcelku pochybovat o přiměřenosti obřízky jako nástroje usměrnění jeho náboženského života). Současně platí, že nikdo nesmí být nucen ke vstupu do církve a náboženské společnosti ani k vystoupení z ní, k účasti nebo neúčasti na náboženských úkonech či úkonech církve a náboženské společnosti. Obdobná práva jsou zakotvena rovněž v čl. 14 Úmluvy o právech dítěte.
Pro případné právní kroky ve Vámi popsané věci Vám doporučuji kontaktování advokáta:

.........................................................

V Německu je bezpodmínečný souhlas obou dvou rodočú a jak z ní odpověď ani u nás to se souhlasem jednoho rodiče není k´jednoduché, vím p případech, kdy muslimský otec ostrouhal, když matka řekla k obřízce jejich syna rezolutní NE!!!

Žel, mistře Zkoumale alias Aha, tento fejk se ti zase nepovedl.