PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

hložková 5

01.07.2018 11:13

   

 

Antonín Vlas

K odstavci Obřízka pouze poznamenám, že chirurgické řešení předkožky, která nelze přetahovat její amputací neboli obřízkou je zmrzačující a předpotopní. Dnes existují moderní operační metody s úplným zachováním předkožky, jak o tom ve svém článku píše MUDr Němec. Jenom nevím, zda někdo v ČR provádí nejmodernější operační metodu s úplným zachováním předkožky - trojitou incisi. V dostupném zahraničí ji provádějí na Dětské chirurgické a urologické klinice v Norimberku, kterou vede profesor Maxmilian Stehr a na Dětském urologickém oddělení v Donauspital ve Vídni, které vede docent Michael Rauchenwald.

Antonín Vlas
K odstavci Obřízka pouze poznamenám, že chirurgické řešení předkožky, která nelze přetahovat její amputací neboli obřízkou je zmrzačující a předpotopní. Dnes existují moderní operační metody s úplným zachováním předkožky, jak o tom ve svém článku píše MUDr Němec. Jenom nevím, zda někdo v ČR provádí nejmodernější operační metodu s úplným zachováním předkožky - trojitou incisi. V dostupném zahraničí ji provádějí na Dětské chirurgické a urologické klinice v Norimberku, kterou vede profesor Maxmilian Stehr a na Dětském urologickém oddělení v Donauspital ve Vídni, které vede docent Michael Rauchenwald.
Antonín Vlas
K odstavci Obřízka pouze poznamenám, že chirurgické řešení předkožky, která nelze přetahovat její amputací neboli obřízkou je zmrzačující a předpotopní. Dnes existují moderní operační metody s úplným zachováním předkožky, jak o tom ve svém článku píše MUDr Němec. Jenom nevím, zda někdo v ČR provádí nejmodernější operační metodu s úplným zachováním předkožky - trojitou incisi. V dostupném zahraničí ji provádějí na Dětské chirurgické a urologické klinice v Norimberku, kterou vede profesor Maxmilian Stehr a na Dětském urologickém oddělení v Donauspital ve Vídni, které vede docent Michael Rauchenwald.
Antonín Vlas
K odstavci Obřízka pouze poznamenám, že chirurgické řešení předkožky, která nelze přetahovat její amputací neboli obřízkou je zmrzačující a předpotopní. Dnes existují moderní operační metody s úplným zachováním předkožky, jak o tom ve svém článku píše MUDr Němec. Jenom nevím, zda někdo v ČR provádí nejmodernější operační metodu s úplným zachováním předkožky - trojitou incisi. V dostupném zahraničí ji provádějí na Dětské chirurgické a urologické klinice v Norimberku, kterou vede profesor Maxmilian Stehr a na Dětském urologickém oddělení v Donauspital ve Vídni, které vede docent Michael Rauchenwal