PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

hložková 4

01.07.2018 08:58

ntonín Vlas

K tomu uvolnění předkožky - jedná se o dekonglunitaci. U drtivé většiny malých chlapců je žalud s předkožkou spojen v jeden celek (často se používá slovo slepen) balanoprepuciální membránou. Ten stav se nazývá konglutinace. Ten stav je naprosto přirozený a ta membrána se většinou sama rozpustí do tří let, někdy i později, vyjímečně může přetrvat až do konce puberty, Ta membrána má svůj význam, protože chrání prostor mezi předkožkou a žaludem před infekcí v plenkovém období. Pan primář Luboš Zeman z Motola píše, že pod konglutinaci se infekce a zánět dostat nemohou.

Provedení dekonglutinace je velice bolestivé, mnohem bolestivější než odtržení nehtu. Žel jsou lékaři, kteří ji provádějí bez jakéhokoliv znecitlivění, což je vyložený mengelismus prováděný na malém dítěti. Názory na provádění dekonglutinace se liší. Například profesor Paul Murray Fleiss její provádění u dětí odmítal, tak jiní ji provádějí. V žádném případě by neměla být prováděna u chlapců do pěti let. U velmi malých chlapců je její provádění nejen zbytečné ale je vyloženě škodlivé. Je to pekelně bolestivé, což se může projevit doživotním traumatem, ale je to vyloženě škodlivé, protože poraněný prostor je vystaven infekci a ke všemu místo zcela přirozené dekonglutinace mohou vzniknout nepřirozené srůstové adheze, což je velká komplikace vyžadující další operaci a násobící trauma na dítěti.
 
Oproti rozšířenému mýtu (sám jsem tomu mýtu po velmi dlouhé roky věřil) je obřízka malého dítěte velmi bolestivá, několikanásobně bolestivější než u dospělého nebo u dítěte většího, protože u nich není potřeba v rámci obřízky provádět zároveň tu velmi bolestivou dekonglutinaci. Navíc, u malého dítěte, u kterého je nutné v rámci obřízky provést dekonglutinaci mohou vzniknout velmi estetické nepěkné kožní mosty, které u dospělého nebo většího dítěte, kde není nutné tu dekonglutinaci v rámci obřízky provádět vůbec vzniknout nemohou.

Autorka se v článku vůbec nezmiňuje o fimóze - zúžení ústí předkožky, kvůli kterému nelze ta předkožka stahovat. Ta může být buď fyziologická, což je u malého dítěte přirozený stav, nebo patologická, která většinou vyžaduje operaci a která vzniká z předčasných pokusů o stahování předkožky.

MUDr Vladimír Němec PhD varuje:

Nikdy se neřiďte zaručenými radami svých kamarádek, tet, babiček a dalších,
že je nutno od malička chlapcům předkožku přetahovat.

https://www.mudrnoragregorova.cz/predkoz.pdf

Žel, z toho co maminky jinde píší, vím, že u nás v ČR jsou pediatři, kteří dávají taková škodlivá doporučení. 
 
Mimo jiné se v tom článku píše:

Kolem 3. roku věku, kdy je předkožka zcela či částečně odlepena a nejedná se
o fimózu (viz níže), je vhodné pravidelně šetrně předkožku přetahovat. Nejlepším
řešením je ovšem vysvětlit dítěti důvody pravidelného ošetřování předkožky a naučit
jej samotného (zpočátku pod dohledem spíše otcem) přetahovat předkožku při
koupání. Jakákoliv manipulace s předkožkou nesmí vyvolávat bolest, negativní
emoce či strach dítěte.
Proč neuvolňovat předkožku dříve?
Násilné uvolňování předkožky je bolestivé a může přivodit chlapcům fyzické i
psychické strádání. Navíc nešetrným přetahováním mohou na jemné kůži vznikat
jemné trhlinky, které nemusí být vůbec okem patrné. Tyto trhlinky se mohou hojit
jizevnatými srůsty, které mohou v budoucnu u chlapce být příčinou opravdové
fimózy (vysvětlení dále). Pokud by bylo uvolnění slepené předkožky nutné .
 
Autorce tohoto článku bych doporučoval si celý článek MUDr Němce pečlivě přečíst.

A to mluvím o tom, jaké fyzické i psychické trauma způsobí dítěti zbytečná obřízka, zvláště když je dítě ještě velmi malé a je nutné při ní provést dekonglutinaci. Nehledě na to, že obřízka může velmi neblaze ovlivnit sexuální život dospělého muže ale i jeho partnerky.