PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

FYZIKÁLNÍ ÚČINKY OBŘÍZKY

19.10.2014 22:27

 

 • Autor článku                      Dr. John Warren

  Royal College of Physicians, London, United Kingdom of Greath Britain

  UPOZORNĚNÍ

  Tento článek se nezabývá komplikacemi, ale pouze nepříznivými obecnými důsledky obřízky, které se vyskytují u každé obřízky a to i v případě, že byla provedena lege artis (podle pravidel lékařské vědy). Tyto nevýhody se vztahují bez vyjímky na každého obřezaného muže nebo chlapce.

          Shrnutí

  Mužská obřízka vede k trvalým změnám ve vnějším vzhledu a funkci penisu. Mezi ně patří umělé trvalé obnažení žaludu penisu což vede ke keratinizaci a změněnému vzhledu žaludu. Kromě toho obřízka způsobí ztrátu 30 - 50% kůže penisu, ztrátu 10 000 - 20 000 specializovaných erotogenních nervových zakončení, ztrátu vzájemné stimulace předkožky a žaludu a ztrátu přirozeného koitálního mechanismu a tak dále. S ohledem na sexuální pocity a funkci je nejvýraznější dopad způsobený samotnou ztrátou tkáně, nejcitlivější část penisu je obřízkou odstraněna a jsou narušeny běžné mechanismy pohlavního styku a erotogenní stimulace.

          Obsah

  1) úvod

  2) kosmetické účinky

  3) externizovaný a zkeratinizovaný žalud

  4) ztráta tkáně kvůli obřízce

  6) ztráta vzájemné stimulace předkožky a žaludu

  7) ztráta posuvného mechanismu

  8) závěr

          Úvod

  Mužská obřízka může pojednávat o následujících aspektech:

  1) kosmetické účinky

  2) trvale obnažený a zrohovatělý žalud

  3) ztráta pokožky a sliznice penisu 33 - 50%

  4) ztráta senzorických nervových zakončení

  5) ztráta vzájemné stimulace mezi předkožkou a žaludem

  6) ztráta posuvného mechanismu

          Kosmetické účinky

  Obřízka vede ke změnenému vzhledu penisu, který je ve všech ohledech stálý. Obnova předkožky není jednoduchá a výsledky nejsou zpravidla perfektní. Oproti tomu je pro intaktního muže poměrně snadné se nechat obřezat. Někteří muži spokojeně vyrůstají s obřezaným penisem, zatímco jiní mohou být kvůli tomu velmi rozrušení. Mezi obřezanými muži, kteří se obrátili o pomoc na NORM UKGB je hlavní příčinou jejich stížnosti vzhled jejich penisu. Často hlásí, že se vyhýbají tomu, aby je někdo viděl a zvláště se vyhýbají tomu, aby je viděli jiní muži nahé a tak zásadně nemočí do pisoáru ale vždy chodí do kabinky a vyhýbají se takovým sportům, kdy by se museli mezi jinými muži převlékat.

          Snížená velikost penisu

  To je téma, které muže silně zaměstnává, a někteří z toho mají silně nepříjemné pocity. Obřízka mírně zmenšuje délku a obvod penisu v ochablém stavu. Obřízka redukuje délku penisu v klidovém stavu, protože normální při neztopořeném stavu často přesahuje žalud. Velikost je pak redukována z důvodu ztráty dvojitého pláště, který pokrývá žalud. Vztyčený penis může být také trochu zkrácen, poněvadž může chybět dostatek kůže, aby dosáhl plné erekce. Australské studie prokázaly, že obřezaní muži mají v průměru o 8 mm kratší penis než muži intaktní. (Talarico a Josaitis v roce 1973 a Richters s kolektivem v roce 1995)

          Barva kůže

  U zdravých evropských mužů se barva žaludu pohybuje od křiklavě růžové po tmavě fialovou, u černochů se pak pohybuje od křiklavě růžové po tmavě hnědou. Obřízka novorozence se provádí, když je předkožka ještě slepená se žaludem, což vede k zajizvení, vrásčitému vzhledu a ztrátě barvy povrchu žaludu a v průběhu let vede zvýšená keratinizace ke ztrátě přirozeného zabarvení žaludu.

          Externalizovaný a zkeratinizovaný žalud

  Normálně je žalud vnitřní orgán, který je obnažen pouze na krátkou dobu během močení, mytí nebo při pohlavním vzrušení. Jeho povrch je měkký a není zkeratinizovaný. Obřízka však žalud přemění ve vnější orgán. Bezprostředně po operaci si žalud na krátkou dobu zachovává svou extrémní citlivost a kontakt s oblečením tak způsobuje nepříjemné pocity, ale brzy tu citlivost ztratí, což je způsobeno vytvořením zkeratizované vrstvy na epitelu ( jako epitel je označována vrsta buněk, která pokrývá vnější i vnitřní plochy těla, v tomto případě vrchní vrstva kůže žaludu). Někteří muži mají po obřízce přetrvávající potíže při kontaktu s oblečením po celý život. Epitel žaludu dostává po obřízce v naprosté většině případů povrch normální kůže místo tenké sliznice. Obřízka mění nejen povrchovou povahu žaludu, ale způsobuje ztátu citlivosti, která je u někoho velmi dramatická. (K tomu je nutno připočíst ztrátu citlivosti v důsledku odstranění předkožky, která je zevnitř hustě prostoupena citlivými nervovými zakončeními.)

  Sollerrs s kolektivem (2007) sledovali tlakové limity pro lehký dotyk u penisů obřezaných a neobřezaných mužů. Po těch výzkumech je teď jasné, že žalud je v každém případě nejméně citlivá část z erotogenních zón penisu a je obsazen pouze takovými erotogenními zakončeními, která dovedou vnímat pouze silnější tlak a bolest.

 

          Ztráta tkáně po obřízce

  červeně vlevo je napsáno: NENÍ TO JEN TAK NĚJAKÝ KOŽNÍ HADR

  na obrázku stojí: Když se předkožka průměrného muže rozprostře zabere plochu zhruba 100 cm čtverečních, tedy plochu velkou jako tato pohlednice.

  Mezí nejzávažnější funkční důsledky obřízky patří ztráta tkáně. Což je asi tak 30 - 50% penilní tkáně, což u dospělého obnáší asi tak 15 palců čtverečních, což zahrnuje téměř celou a někdy úplně celou vnější a vnitřní předkožku, která je odstraněna (dle stylu obřízky) a někdy je porušena nebo dokonce odstraněna i uzdička.

  Gefruchtes band - vroubkovaná tkáň

  Vnitřní předkožka obsahuje vroubkovanou tkáň, která je specializovanou vnitřní strukturou, která je na konci vnitřní předkožky ( ve vnitřku špičky) a která byl teprve v roce 1999 od Johna Taylora a jeho kolegů vědecky popsána.

  Taylor popsal vroubkovanou tkáň následujícím způsobem;

  "Pokud je předkožka stažena dozadu, tak uvidíte na vnitřní straně dvě zóny, jednu vroubkovanou a druhou hladkou.První z nich je vroubkovaný slizniční pás široký 10 - 15 m, který souvisí s okrajem pravé pokožky na vnitřní předkožce a v klidovém stavu je to vnitřek její špičky. Při ztopořeném penisu se vyvýšený pás nachází na hřbetní linii na vrcholu hladké sliznice a z obou stran pak plynule přechází do uzdičky. Když je zvětšen, tak má vyvýšený pás jizevnatý nebo korálkový vzhled. Při nepřetažené předkožce leží vroubkovaná tkáň na žaludu a je to vlastně vnitřek špičky. Když je předkožka stažena, tak je vroubkovaná tkáň převrácenana ruby, takže leží na hřídeli penisu. Zbytek vnitřní předkožky mezi vroubkovanou tkání a žaludem je hladký. Existují značné rozdíly ve stupni jeho vroubkování. U starších mužů je méně vroubků, kdežto u mladších je vroubkování výraznější. Určité množství vroubkování však bylo zjištěno u všech zkoumaných předkožek"

  Taylor s jeho kolektivem zjistil, že je vroubkovaná tkáň silně protkána cévami, což je typický komponent nervového systému.

  Pevně složené koncové pásky vroubkované tkáně byly popsány jako gumičky u ponožek. Tyto rozevírající se faldy začínají na uzdičce a obkružují vnitřek špičky předkožky. Umožňují, aby se rty předkožky otevřely a ta mohla být stažena dozadu, takže je poté žalud obnažen. Vroubkovaná tkáň dává předkožce její typický špičkový konec. Význam vroubkované tkáně spočívá v její enormní hustotě nervových zakončení. Tak to popsal Taylor při histologickém průzkumu.

  Vroubkovaná tkáň tvoří ohniskově špičaté nebo zaoblené širší hřebeny, které jsou odděleny brázdami. Meissnerova tělíska byla u některých zkoumaných kusů četnější než u jiných, ale důležitější je to, že se nachází pouze na vrcholech vroubků. Nebyly vůbec nalezeny v záhybech mezi vroubky.

  Uprostřed je napsáno: (předkožka )NENÍ JEN NĚJAKÝ KOŽNÍ HADR

  Zezhora vpravo:( Vnitřní) předkožka obsahuje 20 000 speciálních nervových zakončení, na obrázku 10 na jeden bod.

  Meisnnerova tělíska jsou speciální mechanoreceptory pro vnímání těch nejjemnějších dotyků. Jsou sice na celé pokožce, ale v takto koncentrovaném množství jsou pouze na špičkách prstů, dlaních, chodidlech a u mužských genitálií jsou pouze na této vroubkované tkáni.

  Jinak bylo zjištěno, že obřízka odstraňuje 10 - 20 tisíc speciálních nervových erotogenních zakončení.

  Stejně tak odstraňuje obřízka asi tak polovinu hladké svaloviny, která obklopuje penis a je citlivá na teplotu. Uzdička, vysoce erotogenní tkáň ve tvaru písmene V, je často poškozena nebo zničena obřízkou. Obřízka také odstraní několik metrů cév, včetně ztráty frenulárních arterií.  Ztráta tohoto cévního bohatství přeruší normální průtok krve do šachty a žaludu a tak poruší přirozený oběh krve celého penisu.

  Slizniční povrch předkožky produkuje plazmatické buňky, které jsou součástí obraného systému organismu. Ony produkují antibakteriální a antivirové proteiny, jako je například lyzosym.

  V seznamu věcí odstraněných obřízkou jsou také lymfatické cévy, apokrynní žlázy (které obsahují feromony) a Langarhansenovy buňky, které jsou součástí imunitního systému.

          Ztráta senzorických nervových zakončení

  Jak už bylo popsáno, obřízka odstraní část penisu s nejvyšším počtem a hustotou senzorických nervových zakončení a v každém případě vyvýšený pás. Obecně platí, že vnitřní předkožka je několikanásobně citlivější než vnější předkožka, která se jen nepatrně liší od pokožky hřídele.

  "Při každé, i té "nejšetrnější obřízce" je nenávratně odstraněna ta nejcenější a nejcitlivější část penisu, vnitřek špičky předkožky - vroubkovaná  tkáň".

  Tato ztráta je doložena výsledky studií Morrisse Sollerrse a jeho kolektivu z roku 2007. Při pohledu na tabulku vidíme prahové hodnoty tlaku na lehký dotek. Vidíme, že nejnižší práh a tedy nejcitlivější místo na penisu je bod 3, tedy vnitřní strana předkožkového ústí. Další nejnižší prahy jsou na pozicích 13 a 14, které jsou sočástí uzdičky a body 4 a 5, kde se nachází hranice vroubkované tkáně.

  U obřezaného penisu se nejcitlivější místo nachází v bodě 19 , což je horní ventrální plocha obřízkové jizvy

  Prahy při lehkých dotycích v určitých bodech dospělého penisu u neobřezaného - světlý sloupec a obřezaného muže - tmavý sloupec. Určité tmavé sloupce chybí, poněvadž předkožka byla odstraněna, zato vzadu jsou jen dva tmavé sloupce, poněvadž jen obřezaní mají obřízkovou jizvu.

          Ztráta vzájemné stimulace předkožky a žaludu

  Pohyblivý kožní kryt intaktního penisu umožňuje předkožce klouzat přes žalud tam a zpátky. Přitom se předkožka opakovaně falduje a narovnává. Tímto pohybem jsou nevyhnutelně stimulována nervová zakončení a žaludu a ještě ve větší míře  nervová zakončení ve vnitřní předkožce, bez ohledu na to, zda se to děje při maturbaci, pettingu, milostné předehře nebo při penetraci u pohlavního styku. Při pohlavním styku se vroubkovaná tkáň pohybuje přes žalud, když je zatahován a dotýká se vaginární stěny, když je vytahován.

  Hladká svalová tkáň v předkožce zajistí, že předkožka přesně obklopí žalud.

          Jak funguje předkožka

  Pohyblivý graf ukazuje, jak se předkožka zasouvá při mytí, v erekci při pohlavním styku a masturbaci.

  žlutá - pokožka

  oranžová - sliznice

  vroubkovaná fialová- vroubkovaná tkáň

 

 • Obřízka tuto jedinečnou strukturu a funkci totálně a dokonale zničí.

 • Ztráta posuvného mechanismu

 • Bigelow v roce 2002 upozornil na mechanickou funkci předkožky při pohlavním styku. Tato funkce umožňuje, aby byl sex příjemnější pro oba partnery. Během sexuálního vzrušení pochva vylučuje lubrikační tekutinu, která umožňuje příjemný průnik. Pak během pohlavního styku klouže intaktní penis ve svém vlastním plášti tam a zase ven, a tak je tření mezi kůží penisu a stěnou vaginy redukováno a tak vaginární sekrety zůstávají na vnitřní vaginární ploše a nejsou vytaženy ven jako při strkavých pohybech obřezaného penisu, který nemá při ztopořeném stavu žádnou pohyblivou kůži. Podobně je omezena i masturbace. Intaktní muž při ni postupuje tak, že rukou pohybuje předkožkou a tu tahá tam a zpět přes žalud. To u obřezaného není možné a tak musí často použít umělé mazivo, aby bylo možná příjemná stimulace. Obřízka se stala módní v 19. století protože se věřilo, že by mohla zabránit právě masturbaci. Masturbace byla toho času považována za škodlivou. To je však už dávno vyvráceno. Ve skutečnosti nebrání obřízka masturbaci ani v nejmenším, jen ji činí něco méně příjemnou.

 • Popis obrázků:

 • Obrázek číslo 1

 • Při erigovaném stavu je věnec žaludu chráněn staženou předkožkou, která je nahrnuta vzadu. Pak nepůsobí věnec žaludu jako hák při penetraci a nepůsobí nadbytečné tření.

 • Obrátek číslo 2

 • Intaktního  penisu je přirozeně vlhký, měkký a poddajný - perfektní pro vaginální prostředí oproti vyschlému a popraskanému žaludu obřezaného penisu.

 • Obrázek číslo 3

 • Obřezaný penis se nemůže pohybovat ve svém vlastním plášti a bez nadměrného tření se pohybovat zpět. Stejně tak málo je schopen bez toho nadměrného tření pohybovat vpřed.

 • Obrázek číslo 4

 • Věnec žaludu potřebuje nějaké pokrytí

 • Obrázek číslo 6

 • Přikrytá koruna žaludu netahá přirozené mazivo s vagíny ven.

 •           Závěr

 • Při zvážení fyzických účinků obřízky jsme zjistili, že obřízka trvale změní vzhled penisu a způsobí, že je žalud trvale obnažen, což způsobuje jeho keratinizaci, sníží jeho citlivost a změní jeho vzhled.

 • Při ohledu sexuální funkce a pocity má však daleko více závažný vliv samotné odstranění tkáně. Obřízka odstraní nejcitlivější části penisu a zasahuje do jeho mechanismu během pohlavního styku a masturbace. Rovněž jsme se dověděli o funkci mužské předkožky, to téma bylo v minulosti lékařskými výzkumníky totálně zanedbáno.

 • Vůbec jsme se nezabývali chirurgickými komplikacemi, ale následky, které jsou u obřízky vždy, i když operace dobře dopadla.

 •  

 •