PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

evangelikál 22

03.03.2019 11:05

Za bolševika toto nikdo eticky neřešil, protože výzkumy, které prokázaly, že ta OBŘÍZKA JE ZMRZAČENÍ byly provedeny až deset let po jeho pádu. Takže zcela zcestná argumentace. Mimoto, u nás na obřízce trvá pouze na sto ortodoxních židů. Na 99% českých židů nechává své syny intaktní.--------------Lékaři se mají řídit etickým kodexem a nesprávně provedená obřizka JE UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ. To je základní problém, obřízek z rozmaru rodičů nebo proto, že jim stupidní cirkumfetišistická propaganda vymyla mozek je u nás málo ale na 95% obřízek, u nás provedených ze zdravotních důvodů je zcela zbytečných a tudíž neetických. On nedávno psal soudce Baxa, jehož manželka je lékařka, že informovaný souhlas je u našich lékařů velkým problémem všeobecně - on to myslel povšechně - slovo obřízka v jeho článku vůbec nebylo. Evangelikále, vidím to tak, za záminku si bereš náboženství a etiku a tvrdíš tu věci, které z vaší církve nikdo netvrdí, ale ve skutečnosti jsi cirkumfetišistický úchyl velkého kalibru. Ani já, když jsem byl ještě cirkumfetišistou jsem na o tom na internetu nikde nepsal, začal jsem teprve před pěti lety, když jsem se z toho cirkumfetišismu vymanil. Tvé obdivování erekcí u některých obřezávaných dětí mě utvrdilo, co jsi vlastně zač. U Zkoumala mě to nepřekvapilo, teď vyplulo na povrch, že jsi vlastně to samé co Zkoumal. On měl nakonec ten Hvězdoun alias Próza alias Cashewmandle na už zaniklých KD ohledně tebe pravdu.