PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

CO JE TO OBŘÍZKA A ČÍM TA OBŘÍZKA NENÍ

10.10.2017 17:00

     autor:                                            Francisco Garcia

 

               Obsah

     Kožní systém penisu

     Fiktivní předkožka 

     Efektivita kožního systému

     Trojnásobné prokletí

     Obřízka u dospělých versus obřízka u dětí. 

 

     Obřízka kojenců a dětí se zdá být přijatelnější díky představě, že ta předkožka je jednoduše pouze kožní hadr, který visí nad žaludem a že ta obřízka jednoduše ten kožní hadr odstraní. Ta myšlenka je ale fakticky nesprávná. Vzhledem k představě, že je ta předkožka samostatná nebo jakási "extra" tkáň je snadnější uvěřit, že její odstranění má pouze malý vliv na zbývající kůži penisu.

     Ve skutečnosti neexistuje žádná "anatomická struktura", která se nazývá "samostatná předkožka". Ve skutečnosti se jedná pouze o jediný kožní obal penisu, který je označován jako "kožní systém". Tento jediný, nepřetržitý kožní systém se může kdykoliv posouvat a tak může v různé míře zakrývat žalud, nebo může být stažen dozadu a pak je žalud celý odkrytý. Ta kůže, která je složena, může být nazvána předním záhybem. Rozsah se často mění dle různých stupňů erekce a nikdy se nejedná o samostatnou strukturu, která je oddělena od kůže těla penisu.

     Co vlastně způsobí ta operace, když se ten kožní systém poruší a je tak redukován na zlomek jeho normálního anatomického a funkčního rozsahu?

 

               Kožní systém penisu

     Intaktní penis je pokryt pouze jediným kožním pláštěm. Ten obal je částečně různě poskládán. Ta složená část kožního systému se nazývá preputium neboli předkožka.

     Ten kožní záhyb je často mylně pokládán za jednu vrstvu kůže nebo za jediný kožní hadr. Ve skutečnosti je to volná dvouvrstvá pleť, která je tvořena kůží, která vychází od kořene penisu, táhne se až k vrcholu žaludu a pak se táhne zpět a napojí se k penisu za žaludovým žlábkem. Obě části toho záhybu, ačkoliv leží na sobě, nejsou vzájemně srostlé ale přesto vytvářejí vzhled jediného kožního hadru.

      

     Äussere Vorhaut - vnější předkožka

     Inerre Vorhaut (glatte Schleimhaut) - vnitřní předkožka (hladká sliznice)

     Inerre Vorhaut (gefruchtes Band) - vnitřní předkožka ( rýhovaný pás)

     Vorhautöffnung - otvor předkožky

     Eichelkranz - věnec žaludu

     U dospělých mužů není ten kožní systém spojen se žaludem, takže může být stahován tak, že se při tom úplně odkryje žalud. Když mluvíme o tomto kožním záhybu, tak nesmíme mluvit stejným způsobem o povrchu žaludu jako o povrchu těla penisu, protože na povrchu žaludu není žádná skutečná kůže. Pokud mluvíme o pokožce, která pokrývá žalud, tak tou pokožkou může být pouze předkožka. Předkožka je pokožka, která pokrývá žalud.

 

               Fiktivní předkožka

 
     Signifikantní anatomická chyba, která byla v minulosti dělána při popisu struktury penisu a ta chyba je dělána až dodnes, je popis "předkožky" jako nezávislé struktury na těle penisu. Lidé tu předkožku vnímají, jako by to bylo něco separátního od kůže těla penisu. To je však špatně.
 
     Předkožka není vůbec nějakou anatomickou strukturou, která je nezávislá na zbytku kůže. Ve skutečnosti jde o umělý rozdíl. Když se použije pojem předkožka, tak nejde o samostatnou část penisu, ale jde o část souvislé kožní soustavy, která může být kdykoliv náhodně přeskládána přes žalud. Proto neexistuje skutečný anatomický limit pro tu "předkožku". Vzhledem k tomu, že podíl kožního systému, který leží na žaludu se zvětšuje nebo zmenšuje dle okolností, tak dospějeme k závěru, že slovo "předkožka" je nevhodným termínem pro popis anatomické struktury penisu. Místo toho by bylo přesnější popsat část tohoto systému jako "přední systém pokožky.".
 
     Na rozdíl od mylného ohraničení mezi předkožkou a pokožkou těla penisu existuje v tomto kožním systému skutečný anatomický limit. Ten leží mezi sliznicí - nekeratinizovanou částí kožního systému - vnitřní předkožkou a keratinizovanou částí - která odpovídá pokožce penisu. Hranice je v ochablém stavu v nejpřednější části, tedy ve špičce toho systému.
 
 
 

               Mobilita kožního systému

 
                    
 
     Celý ten kožní systém se volně pohybuje. U intaktního muže penis klouže bez tření těsně pod povrchem té kůže, což není u žádné jiné kožní struktury lidského těla. To znamená, že kůže na penisu není připojena k podkladu, jak je tomu u každé jiné části kůže. Tato jedinečná vlastnost umožňuje, aby se celá kůže penisu pohybovala jako jednotka buď podélně nebo kruhově po těle penisu, což způsobuje, že je pokožka penisu nejpohyblivější pokožkou na těle intaktního muže.
 
     Ten kožní systém pokrývá žalud v různé míře v závislosti na faktorech, které mění z okamžiku na okamžik, jako je rozsah erekce nebo teplota. Volný záhyb tohoto kožního systému, který nazýváme "předkožkou" se stále opakovaně posunuje a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu penisu. Je to velmi dynamický systém. Jednou z mnoha funkcí předkožky je, že je pro penis zásobárnou pokožky, která je potřebná během erekce. Kůže vzpřímeného intaktního penisu je stále pohyblivá a volná, což dovoluje mukózně zakryté vnitřní předkožce se pohybovat přes žalud sem a tam.
 
     Pomyslná dělící linie mezi tím, co nazýváme kůží těla penisu a mezi tím, co nazýváme předkožkou je neustále buď jako "kůže těla penisu" nebo jako "předkožka" přes to tělo penisu přetahována. To, co bylo popsáno jako "předkožka" se může stát v zápětí "kůží těla penisu", protože to momentálně pokrývá tělo penisu. Pokud se penis zmenší do ochablého stavu na obvyklou velikost, třeba kvůli studené koupeli na pláži, tak se ta část kůže zase stane "předkožkou", protože nyní pokryje žalud. Ten kožní systém je dynamickým, pružným a flexibilním pláštěm, který se přizpůsobuje aktuálnímu stavu penisu. Takový kožní systém u obřezaného muže neexistuje.
 
     Další anatomickou chybou je popis předkožky jako cáru, který vyrůstá z těla penisu. Tato představa předpokládá, že se ta předkožka podobně jako kůže na těle penisu skládá z jediné vrstvy, která vyrůstá z kůže na těle penisu a pokrývá žalud. Takový popis usnadňuje, aby na tu předkožku bylo nahlíženo jako na přebytek nebo jako na "extra kůži". Pak je na druhé straně těžší zjistit, jak by její odstranění mohlo ovlivnit zbytek penisu. Takový popis předkožky je ale mylný. Ta předkožka není žádnou "extra kůží", která vyrůstá z kůže na těle penisu. Na lidském těle se nevyskytuje žádná "extra kůže". To je velmi hloupá myšlenka. Ve skutečnosti se jedná o dlouhý dvouvrstvý záhyb, který je nedílnou součástí kožního systému penisu. Předkožka se rozprostírá od místa na těle penisu za žaludem, pokrývá žalud na němž je složena a připojuje se k tělu penisu za žlábkem, který je za žaludem. Oční víčko funguje obdobným způsobem. Ani oční víčko není jednoduchou vrstvou kůže, ale skládá se též ze dvou pohyblivých vrstev.
 
     Ve skutečnosti se při obřízce neodstraňuje "špička penisu" ani "přebytečná kůže" ani se neodstraňuje přebytečná struktura, která se nazývá "předkožka". Ve skutečnosti se při obřízce dítěte odstraňuje značné procento kožního systému penisu a tak se více méně zničí funkce toho kožního systému a penis je pak zbaven své mobility.
 
 
 

               "Trojnásobné prokletí"

 

      Obřezaný penis je poškozen třemi způsoby

 
        
 
     1) nejbližší tělo penisu k věnci žaludu

  2) vnější předkožka

  3) hrana ústí předkožky

  4) mukokulatní spojení

  5) rýhovaný pás

  6) předkožková sliznice

  7) sulcus

  8) věnec žaludu

  9) střed žaludu

  10) žalud a močová trubice

  11) věnec žaludu

  12) uzdička a močová trubice

  13) uzdička blízko vyvýšeného pásu

  14) uzdička a mukokulantní spojení

  15) hrana předkožkového ústí

  16) vnější předkožka

  17) nejbližší tělo penisu k věnci žaludu

   Obřezaný

   1) nejbližší tělo penisu k věnci žaludu

  6) předkožka - sliznice

  7) sulcus

  8) věnec žaludu

  9) střed žaludu

  11) žalud u ústí

  12) uzdička s močovou trubicí

  17) nejbližší tělo penisu k věnci žaludu

  18) jizva - dorzální vrchní plocha

  19) jizva - ventrální vrchní plocha


      1) ztráta samotné předkožky

 
     Dle nových studií, jako je například studie Dr Taylora má ta předkožka obrovskou hustotu nervových zakončení. Jedná se především o specializovaná nervová zakončení, která zaznamenávají sebelehčí dotek, vibrace a napětí a jsou obzvláště důležité pro sexuální citlivost. Není pochyb, že ta předkožka je vysoce erotogenní tkání. Tato obrovská citlivost je zcela ztracena, když je ta předkožka amputována. Významné procento, dokonce většina z erotogenních nervových zakončení penisu je ztracena obřízkou.
 
     Přední oblast vnitřní předkožky včetně rýhovaného pásu a uzdičky mají nejvyšší hustotu specializovaných nervových zakončení na celém penisu, jsou tedy nejcitlivější částí penisu. Přední část vnitřní předkožky včetně rýhovaného pásu je při obřízce zcela odstraněna. Ten takzvaný rýhovaný pás se nachází na hranici sliznice na špičce předkožky. Jedná se o velmi citlivou strukturu specializované nervové tkáně, která se skládá z těsně složených soustředných rýh, z vysoké hustoty krevních cév a specializovaných erotogenních zakončení. Navíc je po předkožce nejvíce citlivá část penisu - uzdička, někdy též poškozena částečným nebo úplným odstraněním. Takže je významné procento, dokonce většina, erotogenních nervových zakončení penisu při obřízce odstraněna.
 
     Experimentálně bylo též potvrzeno obrovské bohatství specializovaných nervových zakončení a s tím spojená epikritická citlivost předkožky. Při nejkomplexnější studii, při které byla objektivně vyšetřována ta citlivost bylo zjištěno, že nejcitlivější oblasti penisu jsou na předkožce a na uzdičce. Vědci při té studii použili speciální neurologické nástroje - Semmens - Weinstein - Monofilamenten, aby vyšetřili citlivost na lehké dotyky na 17 místech intaktního penisu, na 9 společných místech, která má jak intaktní, tak obřezaný penis a na 2 místech, která má pouze penis po obřízce. Ta studie dospěla k závěru:
 
     "Obřízka odstraňuje nejcitlivější část mužského penisu a snižuje citlivost na lehké dotyky u žaludu. Nejcitlivějšími místy intaktního penisu jsou právě ta místa, která byla odstraněna při obřízce. Ve srovnání s citlivými místy, která na obřezaném penisu zbyla je několik míst na intaktním penisu výrazně citlivější - hřbetní a ventrální okraj předkožky, uzdička v blízkosti rýhovaného pásu a uzdička v blízkosti mukutálního spojení."
 
     (Sorrells ML, Snyder JL, Reiss MD a kol., "Fine-touch pressure thresholds in adult penis.") BJU Int 2007, 99: 864-9.)
 

     2) poškození žaludu

 
     Zbytky erotogenní citlivosti po obřízce jsou převážně na žaludu. Tato zbytková citlivost je nadále snížena odstraněním ochranné předkožky a s tím souvisejícím trvalým odkrytím žaludu.
 
     Na rozdíl od těla penisu a zbytkem celého ostatního těla nemá žalud svou vlastní pokožku. Žalud, stejně jako oční bulvy nebo dásně úst jsou určitě nahou strukturou. Povrch žaludu není keratinizován, stejně tak jako není keratinizován povrch dásní, oka nebo klitoris ženy. To znamená, že žalud nemá silnou ochrannou vrstvu pokožky, takovou, jakou má normálně keratinizovaná kůže a vnitřní předkožka. Stejně tak jako oční bulvy je žalud překryt stažitelnou předkožkou. Struktura očního víčka je velmi podobná struktuře předkožky. Pokud by byla oční víčka odstraněna a oční bulvy by následně zkeratinizovaly, tak by byly velké potíže s viděním. Totéž platí i pro žalud. V důsledku trvalého odkrytí je zkeratinizovaný, vyschlý, ztvrdlý, vráščitý a proto je méně citlivý.
 
     
 
     popis nákresu

 

      vlevo obřezán vpravo intaktní

 

      Berührungreize - dotykové dráždění

      verdickte Keratineschicht - zesílená keratinizovaná vrstva

      dünne Schlammhaut -  tenká sliznice

      Nervenendidungen - nervová zakončení.

      Vlevo: Přes silnou keratinizovanou vrstvu získají nervová zakončení pouze zlomek z dotykového dráždění oproti intaktnímu            penisu

      Vpravo: Přes slabou sliznici intaktního penisu ve však dotykové dráždění lehce přenášeno


      A protože je většina mužů ( v USA) obřezána a tak mají svůj žalud v tom zkeratinizovaném stavu, tak je obtížné tuto anomálii rozpoznat. Stačí ale porovnat žalud intaktního muže a žalud muže obřezaného a všimnete si velkého rozdílu.

     Kromě odstranění mnoha erotogenních nervových zakončení na předkožce a uzdičce obřízka snižuje i zbývající citlivost žaludu tím, že se po ní ten žalud na trvalo odkryje.

 

     3) ztráta pohybu kůže

 
     Nervová zakončení na žaludu - žalud má pouhý zlomek těch nervových zakončení oproti předkožce - jsou volná nervová zakončení. Ta se liší od specializovaných nervových zakončení předkožky, která dovedou reagovat i na ten sebemenší dotek. Volná nervová zakončení žaludu jsou nejlépe stimulována masáží a ne povrchovým třením.
 
     Díky extenzivnímu a vysoce mobilnímu kožnímu systému, který klouže po žaludu umožňuje intaktní penis optimální stimulaci žaludu a zároveň je tak zabráněno přímému tření na citlivém povrchu žaludu, které jinak dráždí receptory bolesti a způsobuje podráždění a následnou další keratinizaci žaludu.
 
     
 
     Vorhaut - předkožka
     gefruchtenes Band - rýhovaný pás
     Frenulum - uzdička
     Eichel - žalud
 
     V důsledku drastického odstranění penilní kůže obřízkou se ta kůže stává v podstatě nepohyblivou a tak se penis stává statickým orgánem bez jakéhokoliv samočinného stimulujícího mechanismu. Pak to musí být škrábavé. Hlavní formou stimulace je nyní přímé tření. Obřízka tak dále snižuje erotogenní citlivost penisu tím, že snižuje pohyblivost kůže a tím je ztracena schopnost předkožky stimulovat žalud.
 
     Ta souhra předkožky se žaludem vede k rozsahu a k široké škále slastných pocitů, které obřezaný muž vůbec nezná.
 

     Závěr

 
    Obřízka chlapečka nebo chlapce podstatně zredukuje jeho erotogenní pocity v sexuálně aktivním věku. Ta citlivost se s přibývajícím věkem nadále snižuje a tak v mnoha případech zůstane ta citlivost jen velmi malou.
 
 
 

            Obřízka dospělých versus obřízka kojenců a dětí

 
     Je velmi rozšířená mylná představa, že je obřízka kojenců a malých dětí vhodnější než obřízka dospělých, protože ušetří dospělého muže bolesti a traumatu. Ale mnoho lékařů tvrdí opak a kritici musejí uznat, že mnoho námitek, které jsou proti obřízce kojenců a dětí nejsou použitelné při tom zásahu u dospělých. Zde jsou důvody:
 

     1. Přesnější a lepší výsledky

 
     Obřízka u dospělého je přesnější a méně riziková než u kojence a malého dítěte. Je to proto, že penis u dospělého je už úplně vyvinutý. Mnoho plastických chirurgů pracuje na penisu, který je ve vzpřímené poloze, protože je tak jasnější, do jaké míry je ta kůže na penisu natažena. U dítěte tuto přesnější metodu použít nelze. Dospělý klient si také může přesně vyžádat, jak mají být ty tkáně dle jeho znalostí odstraněny (viz obřízkové styly), to však dítě udělat nemůže. Množství kůže, které má být odstraněno lze u obřízky dítěte těžko odhadnout a tak je u dítěte mnohdy odstraněno příliš mnoho kůže. Přesné nástroje se dají použít pouze u obřízky dospělých. Při americkém obřezávání dětí se používají objemné, ale málo přesné nástroje, jako je Gomko svorka. Dobrého výsledku operace lze dosáhnout pouze na plně vyvinutém penisu ve vzpřímené poloze s přesnými nástroji, když je prováděna kvalitním chirurgem pouze při obřízce dospělého. Nikdy však při obřízce dítěte nebo kojence.
 

     2. Snížené riziko vedlejšího poranění

 
     Z výše uvedených důvodů je riziko vedlejšího poškození penisu než je pouhé odstranění předkožky a uzdičky u dospělých menší než u obřízky dětí a kojenců. Riziko, že bude odříznuto velmi mnoho nebo naopak velmi málo kůže je sníženo a riziko, že bude nechtěně odříznut i žalud je minimalizováno. Jizva po obřízce dospělých je též méně výrazná.
 

     3. Snížení ztráty citlivosti

 
     Vzhledem k tomu, že penis dospělého měl mnoho let na to, aby se vyvinul přirozeně  a dlouho byl jeho žalud předkožkou chráněn, tak je jeho žalud v době obřízky pořád stále plně citlivý. Žalud se normálně vyvinul se svým ochranným krytem a předkožka se už přirozeně uvolnila od žaludu. Tak se u dospělého omezí ztráta citlivosti, která je důsledkem obřízky prováděné v raném věku. U dětí musí být ta předkožka odtržena od žaludu, s kterým je přirozeně slepená. U chlapců v plenkovém období jsou jejich holé žaludy dlouhodobě vystaveny korozivnímu účinku moči v plenkách. Toto předčasné poškození při obřízce dospělých odpadá.
 
 

     4. Osobní svoboda rozhodnutí

 
     Při obřízce dospělých se pacient pro provedení té obřízky rozhoduje sám. Má možnost zvážit výhody a nevýhody a má zkušenost, jaké je to mít předkožku. Námitka nedostatku svobody rozhodnutí, kterou se ohánějí odpůrci obřízky, je tu bezpředmětná.
 
 

     5. Snížené psychologické účinky. U dospělých jsou psychologické účinky obřízky nižší

 
     Je to
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 

 

                                (článek bude přeložen později)