PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

CO JE TO OBŘÍZKA A ČÍM TA OBŘÍZKA NENÍ

10.10.2017 16:54

     autor                                               Francisco Garcia

 

               Obsah

 
     Kožní systém penisu

     Fiktivní předkožka 

     Efektivita kožního systému

     Trojnásobné prokletí

     Obřízka u dospělých versus obřízka u dětí. 

 

     Obřízka kojenců a dětí se zdá být přijatelnější díky představě, že ta předkožka je jednoduše pouze kožní hadr, který visí nad žaludem a že ta obřízka jednoduše ten kožní hadr odstraní. Ta myšlenka je ale fakticky nesprávná. Vzhledem k představě, že je ta předkožka samostatná nebo jakási "extra" tkáň je snadnější uvěřit, že její odstranění má pouze malý vliv na zbývající kůži penisu.

     Ve skutečnosti neexistuje žádná "anatomická struktura", která se nazývá "samostatná předkožka". Ve skutečnosti se jedná pouze o jediný kožní obal penisu, který je označován jako "kožní systém". Tento jediný, nepřetržitý kožní systém se může kdykoliv posouvat a tak může v různé míře zakrývat žalud, nebo může být stažen dozadu a pak je žalud celý odkrytý. Ta kůže, která je složena, může být nazvána předním záhybem. Rozsah se často mění dle různých stupňů erekce a nikdy se nejedná o samostatnou strukturu, která je oddělena od kůže těla penisu.

     Co vlastně způsobí ta operace, když se ten kožní systém poruší a je tak redukován na zlomek jeho normálního anatomického a funkčního rozsahu?


 

                Kožní systém penisu

 
     Intaktní penis je pokryt pouze jediným kožním pláštěm. Ten obal je částečně různě poskládán. Ta složená část kožního systému se nazývá preputium neboli předkožka.

     Ten kožní záhyb je často mylně pokládán za jednu vrstvu kůže nebo za jediný kožní hadr. Ve skutečnosti je to volná dvouvrstvá pleť, která je tvořena kůží, která vychází od kořene penisu, táhne se až k vrcholu žaludu a pak se táhne zpět a napojí se k penisu za žaludovým žlábkem. Obě části toho záhybu, ačkoliv leží na sobě, nejsou vzájemně srostlé ale přesto vytvářejí vzhled jediného kožního hadru.

      

      Äussere Vorhaut - vnější předkožka

     Inerre Vorhaut (glatte Schleimhaut) - vnitřní předkožka (hladká sliznice)

     Inerre Vorhaut (gefruchtes Band) - vnitřní předkožka ( rýhovaný pás)

     Vorhautöffnung - otvor předkožky

     Eichelkranz - věnec žaludu

     U dospělých mužů není ten kožní systém spojen se žaludem, takže může být stahován tak, že se při tom úplně odkryje žalud. Když mluvíme o tomto kožním záhybu, tak nesmíme mluvit stejným způsobem o povrchu žaludu jako o povrchu těla penisu, protože na povrchu žaludu není žádná skutečná kůže. Pokud mluvíme o pokožce, která pokrývá žalud, tak tou pokožkou může být pouze předkožka. Předkožka je pokožka, která pokrývá žalud.

 

               Fiktivní předkožka

 
     Signifikantní anatomická chyba, která byla v minulosti dělána při popisu struktury penisu a ta chyba je dělána až dodnes, je popis "předkožky" jako nezávislé struktury na těle penisu. Lidé tu předkožku vnímají, jako by to bylo něco separátního od kůže těla penisu. To je však špatně.
 
     Předkožka není vůbec nějakou anatomickou strukturou, která je nezávislá na zbytku kůže. Ve skutečnosti jde o umělý rozdíl. Když se použije pojem předkožka, tak nejde o samostatnou část penisu, ale jde o část souvislé kožní soustavy, která může být kdykoliv náhodně přeskládána přes žalud. Proto neexistuje skutečný anatomický limit pro tu "předkožku". Vzhledem k tomu, že podíl kožního systému, který leží na žaludu se zvětšuje nebo zmenšuje dle okolností, tak dospějeme k závěru, že slovo "předkožka" je nevhodným termínem pro popis anatomické struktury penisu. Místo toho by bylo přesnější popsat část tohoto systému jako "přední systém pokožky.".
 
     Na rozdíl od mylného ohraničení mezi předkožkou a pokožkou těla penisu existuje v tomto kožním systému skutečný anatomický limit. Ten leží mezi sliznicí - nekeratinizovanou částí kožního systému - vnitřní předkožkou a keratinizovanou částí - která odpovídá pokožce penisu. Hranice je v ochablém stavu v nejpřednější části, tedy ve špičce toho systému.                Mobilita kožního systému

 
                     
 
      Celý ten kožní systém se volně pohybuje. U intaktního muže penis klouže bez tření těsně pod povrchem té kůže, což není u žádné jiné kožní struktury lidského těla. To znamená, že kůže na penisu není připojena k podkladu, jak je tomu u každé jiné části kůže. Tato jedinečná vlastnost umožňuje, aby se celá kůže penisu pohybovala jako jednotka buď podélně nebo kruhově po těle penisu, což způsobuje, že je pokožka penisu nejpohyblivější pokožkou na těle intaktního muže.
 
     Ten kožní systém pokrývá žalud v různé míře v závislosti na faktorech, které mění z okamžiku na okamžik, jako je rozsah erekce nebo teplota. Volný záhyb tohoto kožního systému, který nazýváme "předkožkou" se stále opakovaně posunuje a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu penisu. Je to velmi dynamický systém. Jednou z mnoha funkcí předkožky je, že je pro penis zásobárnou pokožky, která je potřebná během erekce. Kůže vzpřímeného intaktního penisu je stále pohyblivá a volná, což dovoluje mukózně zakryté vnitřní předkožce se pohybovat přes žalud sem a tam.
 
     Pomyslná dělící linie mezi tím, co nazýváme kůží těla penisu a mezi tím, co nazýváme předkožkou je neustále buď jako "kůže těla penisu" nebo jako "předkožka" přes to tělo penisu přetahována. To, co bylo popsáno jako "předkožka" se může stát v zápětí "kůží těla penisu", protože to momentálně pokrývá tělo penisu. Pokud se penis zmenší do ochablého stavu na obvyklou velikost, třeba kvůli studené koupeli na pláži, tak se ta část kůže zase stane "předkožkou", protože nyní pokryje žalud. Ten kožní systém je dynamickým, pružným a flexibilním pláštěm, který se přizpůsobuje aktuálnímu stavu penisu. Takový kožní systém u obřezaného muže neexistuje.

      Další anatomickou chybou je popis předkožky jako cáru, který vyrůstá z těla penisu. Tato představa předpokládá, že se ta předkožka podobně jako kůže na těle penisu skládá z jediné vrstvy, která vyrůstá z kůže na těle penisu a pokrývá žalud. Takový popis usnadňuje, aby na tu předkožku bylo nahlíženo jako na přebytek nebo jako na "extra kůži". Pak je na druhé straně těžší zjistit, jak by její odstranění mohlo ovlivnit zbytek penisu. Takový popis předkožky je ale mylný. Ta předkožka není žádnou "extra kůží", která vyrůstá z kůže na těle penisu. Na lidském těle se nevyskytuje žádná "extra kůže". To je velmi hloupá myšlenka. Ve skutečnosti se jedná o dlouhý dvouvrstvý záhyb, který je nedílnou součástí kožního systému penisu. Předkožka se rozprostírá od místa na těle penisu za žaludem, pokrývá žalud na němž je složena a připojuje se k tělu penisu za žlábkem, který je za žaludem. Oční víčko funguje obdobným způsobem. Ani oční víčko není jednoduchou vrstvou kůže, ale skládá se též ze dvou pohyblivých vrstev.

 
     Ve skutečnosti se při obřízce neodstraňuje "špička penisu" ani "přebytečná kůže" ani se neodstraňuje přebytečná struktura, která se nazývá "předkožka". Ve skutečnosti se při obřízce dítěte odstraňuje značné procento kožního systému penisu a tak se více méně zničí funkce toho kožního systému a penis je pak zbaven své mobility.


 

                "Trojnásobné prokletí"