PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

ČISTI JEN TO, CO MŮŽEŠ VIDĚT! EPIDEMIE NÁSILNÉHO STAHOVÁNÍ PŘEDKOŽKY A PROČ MUSÍ BÝT ZASTAVENA

28.12.2014 10:43

     28.12.2014 11:06

             tento článek byl publikován v pátek 30. května 2008 

             autoři:                        John W. Travis MD  &  John V. Geisheker JD, LLM

 

            o autorech:                                   John Walton Travis MD

 

    John W Travis MD, MPH

 

John Travis: Proměny ve vnímání zdraví a wellness (přednáška)

  Dr. med. John Travis absolvoval své medicínské studium v Bostonu a dále odbornou přípravu ve všeobecné preventivní medicíně na universitě Johna Hopkinse. V roce 1975 založil v Kalifornii první wellness centrum na světě. Vytvořil první návod pro wellness a je též autorem mnoha knih o wellnessu. V roce 1991 si uvědomil, že způsob jak děti vyrostou má větší vliv na jejich pozdější tělesné a duševní zdraví než jiné faktory v jejich pozdějším životě a tak rozšířil zaměření své práce o wellness kojenců. Byl spoluzakladatalem aliance pro Transformaci života dětí a byl též autorem článku: "Proč mizí tatínkové" (Proč muži odcházejí, epidemie mizejících otců), který byl poprvé zveřejněn v časopise Byronchild a později byl rozšířen na celou knihu. V současné době žije v Mullumbimby v Novém Jižním Walesu v Austrálii.

                                                           

                                                                    John V. Geisheker JD, LLM

Dr. John Geisheker

  Na společné fotografii s Georganne Chapinovou, ředitelkou Intaktní Ameriky

  Doktor práv John Geisheker je rodák z Nového Zélandu, je v  současné době generálním ředitelem Lékařů proti obřízce (DOC) se sídlem v Seattlu , ve státě Washington v USA ( v tom státě se podařilo dětskou obřízku téměř vymýtit, současná míra je tam pod 18% , v roce 1980 byla tam jako jinde v USA přes 90%. gin). Vzděláním je právník. a angažuje se v lékařských právních sporech. Svou práci pro DOC vykonává zdarma a též asistuje  zdarma při právních sporech na toto téma. V poslední době pomáhal jako právník při ochraně třináctiletého Mischi, kterému hrozila nedobrovolná obřízka, na které trval jeho otec, který konvertoval k judaismu.  Případ se dostal až k Nejvyššímu soudu USA. Dr. Geisheker je ženatý a má dvě dospělé děti. Je hrdý na to, že v jeho rodné zemi, na Novém Zélandu byla  dětská obřízka prohlášena za neetickou a tak tam byla tato dříve prováděná praxe zcela opuštěna.

 

     Přehled

  1) Úvod: Proč všechny ty nejistoty kolem předkožky a péče o ní.
 
  2) Historie násilného stahování předkožky
 
  3) Přetrvávající mýty
 
  4) Péče o předkožku
 
  5) Evoluce, předkožka a její čištění
 
  6) Kultura a lékařské vzdělávání
 
  7) Lepší hygiena versus hygienická hysterie 
 
  8) Falešné a nebezpečné informace od některých lékařských sdružení
 
  9) Jaké jsou důsledky, je-li předkožka stahována násilně
 
  10) Násilné stahování předkožky a obřízka
 
  11) Obřízka dětí
 
  12) Stažení předkožky při kateterizaci - musí to být
 
  13) Co dělat, když se to stane: První pomoc u chlapců, jejichž předkožka byla stažena násilím.
 
 

     Úvod: Proč všechny ty nejistoty kolem předkožky a péči o ní: Péče o intaktní penis je jednoduchá věc -  prostě ho nechat na pokoji - tak proč všechna ta nejistota?

 
  Doktoři proti obřízce (DOC), což je mezinárodní sdružení lékařů, zaznamenávají z týdne na týden mnoho vystrašených stížností rodičů, že byla jejich intaktním (neobřezaným) synům byla násilně stažena předkožka neznalými lékaři. Je to truchlivé, poněvadž toto předčasné násilné stažení je velmi bolestivé, závažné a trvale poškozující. To čehož si většina rodičů není vědoma, že předčasné stahování předkožky je chorobná epidemie, zvláště v anglosaských zemích a zvláště když se tam zvyšuje počet intaktních chlapců, tak se tam v tom situace neustále zhoršuje.
 
 / Také v Německu vypukla tato epidemie, a to bez kulturního pozadí rutinní obřízky, jak je tomu v anglosaských zemích. redakce BVJ/
 
  (Jak vidím z internetového svědectví matek, tak ani v ČR to dnes není lepší, přitom to byla před 25 lety věc zcela neznámá. Redaktor PNVT)
 
  Domníváme se, že zaregistrujeme pouze jeden případ z tisíce případů a to máme zaznamenáno v USA každý rok na 150 000 takových případů násilného stažení předkožky. Pravděpodobně se najde mnohem více takových incidentů v jiných anglicky mluvících zemích, neboť mimo USA je v nich mnohem více chlapců intaktních. Většina lidí vůbec netuší, že jejich dítě bylo takto poraněno a proč.
 
  Zde je jedna taková typická stížnost:
 
  Vážení lékaři 
 
  četla jsem na vašich webových stránkách o případech, že si mnozí stěžují na násilné přetahování předkožky malých chlapců. Nechali jsme našeho malého Ethana, je mu teď 6 měsíců intaktního (neobřezaného), poněvadž jsme věděli, že obřízka je zbytečná, bolestivá a riskantní. Minulý týden, ještě předtím, než tomu mohlo být zabráněno, náš pediatr Ethanovi předkožku zcela stáhl. Stalo se to tak rychle, že jsem proti tomu nemohla nic dělat. Ethan okamžitě zařval, brečel celé hodiny, a od té doby je stále neklidný a rozrušený. Vytvořili se mu u jeho předkožky malé kroužky s trhlinkami, z kterých teče krev. Jeho penis je nyní červený a oteklý. Ethan je nyní neobvykle rozmrzelý, pokud má mokrou plenku, tak ho to pálí, pláče, když ho přebalujeme. Láme mi to srdce ho poslouchat. Před návštěvou toho lékaře neměl vůbec žádné problémy.
 
  Ten doktor nám řekl, že takto máme stahovat předkožku Ethanovi každý den, aby se zabránilo srůstové adhezi a bylo řádně odstraněno smegma. Řekl, že pokud by chom to nedělali, tak musí být náš syn v každém případě obřezán.
 
  Je toto nutné? Nemohu uvěřit, že bychom našeho chlapečka měli takto trápit, abychom ho udrželi čistého. Vůbec to nedává smysl. Před tímto incidentem to byl velmi radostný chlapeček. Prosím, pomozte nám.
 
  To, co se stalo Ethanovi je klinicky zbytečné a naprosto neomluvitelné. Ethanovi rodiče mají všechny naprosto správné instnkty, a to z dobrých důvodů. Ale abychom pochopili, proč se toto může stávat, tak musíme poznat pozadí celé té věci.
 
 

     Historie násilného stahování předkožky

 
  V polovině 19. století začli mnozí britští a američtí doktoři doufat, že proces porodu a následné kojenecké péče je vynikající obchodní příležitost a tak začli vytlačovat svou pradávnou konkurenci, porodní báby a asistentky. Tak nastala medikalizace porodu.
 
  Zhruba ve stejné době se mezi jinými lékaři rozšířil názor, že podráždění nebo stimulace senzitivních tkání, jako jsou například genitální sliznice, může způsobit nemoci velice vzdálených částí těla. Tehdy lékaři vymysleli mýtus ze staré šatny, že masturbace může zapříčinit slepotu. Oni seznali, že jejich teorie nemocí je v souladu s teorií zárodku "reflexní neurózy". 
 
  Samozřejmě, že tato teorie byla mylná, ale přiřkla pacientovi, že si za své zdravotní problémy způsobil sám. A tak vznikla teorie reflexní neurózy a vznikl zcela nový způsob pseudomedicínských zásahů na dětech, jako je obřízka, odstranění poštěváčku a násilné stahování předkožky.
 
  Zvláště se rozšířil názor, že hromadění smegmatu, což je vlastně ochranný sekret, který produkují pohlavní orgány jak chlapců, tak  dívek může způsobit nežádoucí stimulaci. Tato stimulace údajně mohla nežádoucně nasměrovat pozornost dítěte k jeho penisu nebo klitorisu a tak se jich děti mohli nežádoucně dotýkat. Začlo se věřit tomu, že i náhodné zkoumání pohlavních orgánů může u dítěte vyvolat tuberkulózu, psychické poruchy, slepotu, debilitu a desítky dalších chorob. Dokonce ještě v roce 1930 radili někteří lékaři rodičům, aby udělali vaky ze škrábavého mušelínu, udělané z toho důvodu, aby v tom měli chlapci a dívky svázané ruce, a tak se zabránilo tomu, aby se náhodou dotkli svých pohlavních orgánů během spánku.
 
  Později bylo doporučeno, aby jejich chlapcům stahovali předkožku a pravidelně jim odstraňovali ony "nebezpečné" ochranné sekrety a nebo ještě lépe, aby své chlapce nechali obřezat, aby se ty sekrety neměly kde hromadit. V průběhu 20. století se stalo násilné stahování předkožky z důvodů čištění lékaři doporučovanou standardní praxí. U miliónů anglosaských mužů, kteří zůstali intaktní, lze předpokládat, že jako dětem byla násilně a bolestivě stahována předkožka.
 
  Australští lékařští historici zveřejnili po krátkém pozorování o vymyšleném a falešném mýtu o nutnosti rigidní hygieny mužských kojenců. Je ironií, že dívky pouze o vlásek unikly podobnému zacházení.
 
 " Abychom pochopili celý omyl, tak se musíme podívat na protějšek u žen. Je to, jako by byla brána panenská blána jako vrozená vada a proto by musela být nutně odstraňována, aby mohl být vnitřek pochvy pravidelně promýván."
(Robert Darby: Chirurgická temnota a démonizace předkožky a vzestup obřízky ve Velké Británii)
 
 

     Přetvávající mýty

 
  Je překvapující, že paranoidní verze mužské kojenecké hygieny žije v různých zmirněných formách jako folklór, který se dědí z generace na generaci u lékařů a zdravotních sester, které pak učí rodiče. Jak jste si tu přečetli, je velmi pravděpodobné, že se bude lékař nebo zdravotní sestra ve vaši místní nemocnici bude snažit násilně stáhnout předkožku nešťastného malého chlapce a radit rodičům, aby to dělali při každé koupeli. A my vidíme, že i na samotných webových stránkách  Royal Australisian College of Psychicans (Královské Australské Lékařské Kolegium) - což je společný spolek různých australských a novozélandských lékařských svazů vyslovuje na toto téma škodlivá doporučení.
 
 

     Pěče o předkožku

 
  Vhodná hygiena pro chlapce a dívky je překvapivě jednoduchá:
 
  "Čisti jen to, co můžeš vidět!"
 
  To znamená, že u chlapce a dívky není potřeba nic jiného, než teplá voda, kterou se jemně očistí vnější viditelné části jejich genitálií. Mýdlo není nutné. Pronikání dovnitř a vnitřní očista genitálií obou pohlaví není nejen nutná ale dokonce není vůbec žádoucí. Agresivní vnitřní intimní mytí poškozuje ještě nerozvinuté tkáně a vnitřní mikroflóru a je škodlivé a příliš bolestivé.
 
  Při narození není penis ještě plně anatomicky vyvinutý. Předkožka je se žaludem spojena přirozenou membránou, balanoprepuciální laminou, což je žaludopředkožková vrstva. Tato membrána což je tenká spojovací kůžička je evidentním způsobem přírody, který chrání husté nervy obsazenou  erotogenní tkáň  předkožky a žaludu vyvíjejícího se penisu před drážděním od fekálií, amoniaku obsaženého v moči a od invaze patogenů. I když má velmi odlišnou stavbu, tak si lze předkožku představit jako mužskou obdobu panenské blány, která v průběhu let chrání pohlavní orgány po dobu, kdy ještě nejsou sexuálně používány. Tato ochrana může někdy trvat 18 let i déle, než se předkožka přirozeně uvolní a začne být stažitelnou.
 
  Četné studie prokázaly, že průměrný věk, že průměrný věk, kdy může být předkožka stažena bez bolesti a poranění je asi 10 let. Někteří muži vidí svůj žalud poprvé až ve dvaceti. Jakýkoliv věk je v tomto normální. Není třeba, aby byl viditelný žalud. Ve skutešnosti chlapci a dívky před pubertou nepotřebujou čistit jejich pohlavní orgány. Doporučení, že je třeba stáhnout předkožku směrem dozadu při každé koupeli, nebo jim ukazovat, že si to mají dělat sami je zastaralá pověra z 19. století.
 
 

     Evoluční biologie

 
  Podívejme se na to jako evoluční biologové. Je-li skutečně zapotřebí takové čištění, tak jak to, že vůbec existujeme? Pak by naši předkové vymřeli na dětské infekce dávno předtím, než by se stačili rozmnožit. Naši předkové z řady primátů sotva chodili každý den k řece drhnout genitálie svých dětí. Ti, kdo by potřebovali takovou péči by rychle vyhynuli. Přežili by jen ti, kdo nepotřebují takové genitální čištění. A my jsme přežili!
 
  Ve skutečnosti je moč, pokud není napadena nějakou infekcí sterilní. Předkožkový vak kojenců, batolat, předškolních a školních dětí je propláchnut sterilní tekutinou při každém močení. Další čištění není nutné. Chlapci a dívky v anglicky mluvících zemích neměli tuto agresivní hygienu až do poloviny 19. století a po stovky generací snadno přežili a najednou se začlo tvrdit, že zanedbávat takovou agresivní hygienu je škodlivé.
 
  Ve skutečnosti jsou tkáně v oblasti genitálií samočistící a samoochranné. Z evolučního hlediska tomu ani nemůže být jinak.
 
 

     Kultura ovlivňuje odbornou lékařskou přípravu

 
  Lékaři muži, kteří se narodili mezi rokem 1930 - 1980 v USA byli téměř bez vyjímky obřezaní už při narození. V důsledku toho nemají žádnou osobní zkušenost s předkožkou - normální a vysoce specializovanou složkou mužské anatomie. Záleží tedy jaké informace získali během svého vzdělávání od stejně tak obřezaných profesorů. Mnoho amerických lékařských učebnic /na které jsou německé po celá desetiletí orientovány, redakce BVJ/ ( po revoluci je to u nás prakticky to samé.gin) bylo napsáno obřezanými muži a ty pak byly vyvezeny do Austrálie, často vůbec neobsahuje vůbec žádný obrázek normální mužské anatomie. Je nepravděpodobné, že by takto vyškolení lékaři byli schopni poskytnout přesné informace o správné péči o části těla, kterou sami nemají, nebo kterou vidí jen občas.
 
  Někdy to bereme v DOC aneknoticky, že předkožka je prvkem psychologického nátlaku. Intaktní chlapci jsou novinkou pro lékaře v některých anglosaských zemích zvláště v USA, pro lékaře, kteří jsou sami obřezaní nebo mají obřezaného partnera. Touha po vyšetření a prozkoumání toho, co doktor sám ztratil nebo co jen sotva vidí je neodolatelná a to i v případě, že nejsou žádné známky nemoci nebo infekce.
 
 

     Lepší hygiena versus hygienová hysterie

  Několik moderních učebnic v anglickém jazyce popsalo normální anatomii penisu správně, tak jak je tomu u Evropanů a varují před násilným zacházením s předkožkou. Bohužel, ze čtyřiceti lékařských knih a knih pro rodiče, které byly přezkoumány DOC, jen čtyři informovaly správně. Z velké části ale podporovaly hygienické myšlení 19. století, kdy vznikla teorie klíčků.
 
  Chcete-li pochopit krátké citace z těchto textů, tak je třeba znát pár lékařských definic.
 
  * předkožka - předkožka muže nebo klitoriální kapuce u ženy
 
  * fimóza - řecky pro "tlamu" zúžení otvoru předkožky, což způsobuje, že stažení předkožky je nemožné a to důsledkem infekce nebo traumatu. To je třeba odlišit od běžného přilnutí předkožky k žaludu, jak je tomu při narození. Nicméně, někteří lékaři tímto nazývají oba dva stavy, což je nesprávné.
 
  *parafimóza - je tendence nepružné předkožky, poté co byla stažena dozadu zůstat za věncem žaludu a pak jí nelze jednoduše na něj vrátit.
 
  * rektabilní - zatahovací předkožka, jak je tomu u dospělého
 
  * patologický - na rozdíl od normální fyziologie
 
  Referenční text Pediatrics, podává správný harmonogram stažitelnosti předkožky:
 
  "Předkožka je při narození normálně nestažitelná. Ventrální (vnitřní) povrch je přirozeně slepen se žaludem. Ve věku 6 let má ještě 80% chlapců ne zcela stažitelnou předkožku. Ve věku 17 let má 97 až 99% chlapců zcela stežitelnou předkožku."
 
  A Robertsonova učebnice neonatologie dále varuje:
 
  "Násilné stahování předkožky v dětském věku narušuje tkáň předkožkové špičky a způsobuje její zjizvení a to je pak nejčastější příčinou skutečné fimózy v pozdějším životě."
 
  Averyho neonatologie má stejné upozornění:
 
  "Násilné stahování předkožky má tendenci způsobit trhlinky v jejím otvoru, což může vést k patologické fimóze"
 
   Stejně tak mluví Pediatrie AAP když mluví o fimóze a parafimóze:
 
  "Je obvykle přičítán infekci nebo traumatu v důsledku násilného stahování předkožky"
 
  a dodává:
 
  "obvodové zjizvení předkožky není normální a pak se to samovolně neuvolní"
 
  Dokonce i Americká Asociace Pediatrů , která dříve vystupovala proti přirozenému kojení a doporučovala násilné stahování předkožky u intaktních chlapců v tomto změnila svou politiku:
 
  "Péče o neobřezaný penis vašeho syna nevyžaduje žádné speciální akce. Počkejte, až bude předkožka stažitelná přirozeným způsobem a nikdy neprovádějte nucené stahování předkožky. Když se chlapci začnou koupat sami, tak si budou mýt svůj penis jako kteroukoliv jinou část těla."
 
 

     RACP a nebezpečná lékařská doporučení?

 
  Bohužel, Australská Královská Kolej Lékařů (RACP) vydává stále staré mýty o stahování předkožky a údajné citlivosti intanktního dítěte a tak se dostává do doby naftalínových kuliček proti molům. RACP uvádí také zcela mylné hodnoty  o vývoji a stažitelnosti předkožky a poukazuje na to, že vnitřní struktura penisu má být brzy vidět. Souhlasí také s tím, že pokud nemá chlapec zcela stažitelnou předkožku ve věku 4 let, pak je třeba lékařského zákroku nebo operace. To je bohužel zavádějící nesmysl a šíření poplačných zpráv, které jsou zřejmě účelově šířeny kvůli tomu, aby mohla být provedena operace včetně obřízky. Tvrdí, že:
 
  "Fyziologická fimóza, tedy normální zůžení předkožky, které u kojenců a malých dětí způsobuje, že je předkožka těžce stažitelná a žalud nemůže být vidět, se normálně ve věku 3 nebo 4 let uvolní a nepotřebuje žádné ošetření. Pokud na patologickou fimózu nezaberou stereoidní masti, které jsou na zúženou část nanášeny 4x denně po dobu 6 týdnů, je velká pravděpodobnost, že to přinese problém a dítě je tak zralé na obřízku."
 
  Je to myšlenka zcela nepravdivá a zavádějící, prohlašovat ve věku čtyř let přítomnost nemoci tam, kde žádná není, kde to bylo způsobeno dřívějším násilným stahováním předkožky. Bohužel to odráží úroveň vzdělání australských lékařů, kteří praktikují v současné době (z toho, co píšou na netu různé matky, tak vidím i českých.gin). Ve věku 4 let může jen velmi málo chlapců stáhnout předkožku. Je to absolutní základ proto, proč se muselo stávat, že stovky generací jejich předků měli přirodní pohlavní orgány a to bez žádného zvláštního rizika.
 
  RACP (stejně jak vidím, mnozí čeští lékaři.gin) příliš ovlivněni tím, co se v odborných lékařských kruzích nazývá "Gairdnerova chyba" nebo též "Gaidnerův omyl". V roce 1949 vydal Douglas Gaidner, vlivný pediatr ve Velké Británii článek, kde tvrdil, že ve věku 3 let by mělo mít přes 90% chlapců plně stažitelnou předkožku. On založil tento odhad na omezené klinické zkušenosti (zkoumal pouze 300 chlapců, poněvadž v té době byla drtivá většina chlapců ve Velké Británii hned po narození obřezána.Redakce PNVT) a stejně jako všichni lékaři jeho generace stahoval předkožku násilně, což nebylo správné. Téměř jistě zkoumal chlapce, kteří měli své předkožky staženy násilně.
 
  I když Gaidner odsoudil ve Spojeném Království Velké Británie tehdy běžnou novorozeneckou obřízku, proti níž vystoupil zcela osamoceně a jeho zásluhou se tam s touto praktikou přestalo, tak se totálně zmýlil ohledně věku, kdy má být předkožka zcela stažitelná. Tento omyl byl na dlouhou dobu převzat lékařskými autoritami a objevil se i v knihách pro rodiče. Po roce 1968 však čtaři evropské a asijské studie Gaidnera zcela vyvrátily. RACP, která vychází pouze z Gaidnera, to co zjistily pozdější studie, jak se zdá, zcela ignoruje.
 
 

     Co může nastat u malého Ethana?

 
  Ethanovi rodiče mají všechny důvody k tomu být rozzuření a ustaraní. Předčasné násilné stažení Ethanovy předkožky bylo riskováno nebo to zapříčinilo jeden nebo více následků, kterým se dalo zcela vyhnout a některé se mohou projevit až po letech. Nastane starost: předčasné stažení předkožky je v každém případě velmi bolestivé, poněvadž předkožka je struktura, která je v mužském těle nejvíce protkána citlivými nervy. Výzkum ukazuje, že tyto bolesti mohou mít později psychické důsledky.
 
  * S největší pravděpodobností má nyní dítě iatrogenní (lékařem způsobenou infekci), která byla způsobena zbytečným stažením. Většinou se tyto pokusy dělají bez chirurgických rukavic a vhodného antisepčního prostředku a otevřená rána je pak přímým vstupem pro infekci.
 
  * Jeho infekce může zhoršit urelaci urerty (močové trubice) nebo může dojít dokonce ke stenóze urerty (zúžení močové trubice), septické napadení pohlavních orgánů je důvodem pro pravděpodobnou infekci močových cest, která je pak využívána jako záminka pro obřízku v dětství.
 
  * Bolestivé, krvácející povrchy, které byly dříve slepené přírodní membránou, takzvanou synechií nebo též balanoprepuciální membránou, mohou společně srůstat, což  má za následek nepřirozené adheze a kožní mosty, které se mohou vyřešit časem - nebo také ne.
 
  * Jeho infekce může zanechat jizvu, která dělá předkožku nepružnou, což brání osobní péči v dospělosti a normální sexuální funkci.
 
  * Tato nepružnost může vést k patologické fimóze, tedy k nepřirozenému zúžení otevření předkožky, které se časem nemusí zlepšit a pak je ironicky lékařský zásah nutný.
 
  * Dítě s nepružnou předkožkou může trpět parafimózou, kdy předkožka už nejde vrátit, pokud je stažena. Pak může být přiškrcen původ krve do žaludu, což způsobuje otoky - což někdy musí být vyřešeno v nemocnici.
 
  * Dítě může trpět bolestivými nočními erekcemi kvůli své poškozené předkožce (čtyři nebo pět nočních erekcí je normálních v každém věku. To by mohlo zasahovat do základní REM spánkové fáze a dokonce vést k sexuální disfunkci v dospělosti.
 
  * U dítěte se může pochopitelně vyvinout velký odpor k tomu, aby se dospělí dotýkali jeho genitálií a také ke koupání.
 
 

     Násilné stahování předkožky a obřízka

 
  Možná jste si snad všimli vztahu mezi historickým rozšířením novodobé obřízky a násilným stahováním předkožky. Vyprávění mladým a důvěřivým rodičům, že intaktní chlapec potřebuje důkladnou hygienu při každé koupeli, pomohlo zvýšení významu obřízky. Rodičům se pak tvrdí, že obřízka od nich odejme toto nepříjemné a bolestivé břemeno. Je lepší - tak zní tato falešná argumentace - snést jednu jednorázovou extrémní bolest obřízky, než snášet pravidelné bolesti, které by pak museli rodiče v průběhu let dítěti způsobovat. A v případě, že násilné stažení předkožky skutečně způsobuje infekci, jizvy, srůsty, fimózu, tak bylo snadné z důvodu nedostatečné tělesné hygieny nebo jejich odmítnutí obřízky je napomenout a přemluvit je k této zdánlivě logické, ale jinak zcestné volbě.
 
  Ve skutečnosti existují četné nepřímé důkazy, že násilné stahování předkožky ve 20. století v anglosaských zemích bylo druhem odplaty pro nespolupracující rodiče, kteří odmítli novorozeneckou obřízku. Obojí, obřízka a násilné stahování předkožky byly spolu vzájemně úzce spojené a obojí vytvářeli práci pro lékařský perzonál, zatímco nechat intaktního chlapce jen tak jim nepřinášelo ani ty nejmenší ekonomické výhody. Byla to zcela nehorázná volba, před kterou byli rodiče po celých 140 let v anglosaských zemích stavěni, buď dítěti vždy předkožku násilně stahovat nebo ho nechat obřezat. Jednodušší a etičtější evropské a asijské řešení - že stačí nechat genitálie dítěte jednoduše na pokoji - bylo v anglosaské lékařské praxi doporučované jen vyjímečně.
 
 

     Obřízka dětí 

 
  Tendence, kdy je normální spojení předkožky se žaludem u malých dětí chybně interpretováno jako abnormální adheze vede ke zcela zbytečným obřízkám v  dětství! Děti pak musely zcela zbytečně projít zcela zbytečnou, bolestivou a někdy psychiku poškozující obřízkou, ať už s anestezií nebo dokonce bez ní, jen z důvodu této velké nevědomosti. Tím musely projít milióny starších dětí v USA, Velké Británii, Kanadě, v Austrálii a na Novém Zélandu. (Jak vidím z internetových příspěvků, tak se tento nesmysl, jehož se v těch zemích jen velmi těžko zbavili, nebo jako v USA, kde se ho doposavad jen velmi těžce zbavují, poslední dobou začal šířit i do ČR. Něco takového bylo v ČSSR před čtvrtstoletím zcela neslýchané.Redakce PNVT)
 
  Na této chybné diagnóze normálního membránového spojení předkožky se žaludem brané jako patologická srůstová adheze je postavena celá obřízková marketingová mantra, že: "chlapec bude tak jako tak obřízku později potřebovat."
 
  A tak se vyprávějí příběhy o strýci Brucovi a jeho bolestivé obřízce, když mu bylo šest let, na niž si až jako příliš nešťastný pamatuje. Proto je navrhováno, aby byla obřízka udělána co nejdříve, nejlépe v porodnici - i když jde ve skutečnosti o zcela zdravý normální genitál - a když je jednou už udělána, tak už ji pak nebude třeba v žádném případě opakovat.
 
 

     Stahování předkožky při kateterizaci

 
  ........To není nikdy nutné. Někdy, když dítě trpí horečkou neznámého původu nebo existuje podezření na infekci močových cest, která je stále diagnostikována příliš často.  Zní to ironicky, ve skutečnosti je mnoho infekcí močových cest způsobeno zbytečným manipulováním s genitáliemi lékařem nebo na jeho radu - čehož je násilné stahování předkožky ukázkovým příkladem.
 
  Lékař může nařídit kateterizaci při každé zkoušce, zda se nejedná o infekci. Kateterizace však sama o sobě představuje riziko, že tak budou vneseny povrchové bakterie do močového měchýře, což může nejen způsobit infekci močových cest ale může to zasáhnout i ledviny. Dnes existují mnohem lepší a mnohem méně riskantní metody na testování infekce močových cest. I kdyby to však mělo být naprosto nezbytné, tak lze kateterizaci provést bez amputace předkožky. Po zavedení katetru do otvoru předkožky musí lékař nebo zdravotní sestra jen opatrně hledat, aby našli uvnitř skrze pohmat ústí močové trubice. Ani částečné stažení předkožky přitom není nutné. Ale zejména v USA, kde je tolik obřezaných a jen málo lidí s normálními genitáliemi, se z toho stalo zapomenuté umění.
 
 

     Okamžitá první pomoc pro intaktního chlapce, jehož předkožka byla násilně stažena.

 
  Ne všichni chlapci, jejichž předkožka byla stahována násilně mají tyto problémy, které popisujeme. Jsou milióny těch, jejichž tělo se zcela zotavilo z pediatrem provedeného nebo naordinovaného násilného stahování předkožky. Jsou však samozřejmě milióny dalších, kteří se z toho nezotavili a mají z toho trvalé celoživotní problémy, i když si třeba vůbec neuvědomují, že jde o následek úrazu způsobeného pediatrem nebo na jeho radu.
 
  Mimoto má lékařská profese jen omezené chápání psychických následků neopodstatněné bolesti způsobené na genitáliíéch chlapce způsobené jeho pečovatelem.
 
  V případě, že byla předkožka chlapce násilně stažena, doporučují někteří odborníci jemné odlupování povrchu a použití krému na bázi oleje na bariérovou vrstvu mezi povrchy, aby se zabránilo abnormálnímu srůstu povrchů. Ale i to je velmi bolestivé, fyziologicky škodlivé a není tam žádná záruka na úspěch.
 
  Jiní odborníci naopak doporučují, že je lepší nechat chlapce fyzicky i psychicky na pokoji a spolehnout se na jeho přirozené samouzdravovací síly. Některé studie ukazují, že ta druhotná slepení mají sklon spontánně zmizet. Tato teorie naznačuje, že další, opakované, bolestivé a traumatizující manipulace s chlapcovými genitáliemi nestojí za to riziko.
 
  Je smutné, že tu neexistují žádné jednoduché odpovědi a nejsou k tomu provedeny žádné vyčerpávající studie, které by dokázaly, která z metod je nejlepší a rozsah těchto zranění není ze strany lékařů přiznáván, natož široce přijímán.
 
  Je nepochybné, že rodiče chlapce, jehož předkožka byla stažena násilím, ho musí chránit před jakoukoliv infekcí. Mimoto se rodiče musí přesem připravit na případ, že z toho může mít patologickou fimózu, což je u dítěte, jemuž byla předkožka stažena násilím, zvláště velké riziko. Po nástupu puberty musí být chlapec schopen sám posoudit, zda je schopen stáhnout svou předkožku nebo zda má morbidní srůsty. které časem neustoupily.
 
  Nejlepším lékem je samozřejmě prevence. Rodiče by měli zcela zabránit jejímu násilnému stažení, předtím, než se to může stát. Měli by předem zdůraznit, že je to jejich přání a to jasně, konkrétně a jednoznačně, nejlépe písemně a snad i s kopií tohoto článku v ruce. Dejte své přání do oficiální zdravotnické dokumentace vašeho dítěte.
 
  Položte si sami sobě tuto otázku. Je schopen váš pediatr pochopit tyto základní anatomické skutečnosti nebo vůbec ne?
 
  DOC nabízejí rodičům barevné samolepky na pleny s nápisem: "I´m intact, no retract!" ( Jsem intaktní, nestahuj!). To si vyříkejte v klidné diskuzi s pediatrem nebo ze zdravotní sestrou. Je lepší, abyste chvíli zdrželi vašeho pediatra a vaši zdravotní sestru a dopředu je informovali, než abyste riskovali celoživotní zranění vašeho syna.
 
  V případě, že to bude ignorováno a předkožka vašeho syna bude násilně stažena zpět bez ohledu na vaše varování - a to může lékař provést během několika nestřežených vteřin - tak by jste to měli nahlásit lékařskému regulačnímu orgánu a řekněte jim všechny detaily. Nebo kontaktujte naši lékařskou asociaci, aby vám pomohla. Nechceme poplatky za naši zprostředkovatelskou práci, i když dary neodmítneme. (Co je na konci posledního odstavce, je použitelné pouze v USA.gin)
 
  Pokud lékař nebo zdravotní sestra chápou přirozenou anatomii vašeho dítěte a jsou okolím respektováni, tak nám prosíme Vás sdělte jejich jméno. Neustále hledáme vzdělané, etické a odpovědné lékaře a zdravotní sestry, kteří jsou přátelsky nakloněni předkožce, kterým můžeme důvěřovat a které pak můžeme doporučit rodičům intaktních dětí každého věku.
 
  (Tu bych přidal podobnou prosbu, i když jsem prozatím v ČR jako intaktivista jak to tak vypadá prozatím osamocen.Redaktor PNVT)
 
  Nikdy nezapomeňte: Nejste zavázání k tomu, abyste hladili ego vašeho špatně vyškoleného lékaře nebo zdravotní sestry. Raději chraňte své dítě!

 

 

 
 
 
     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John W. Travis, MD, Wellness zásob, Wellness