PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

Časová osa

01.10.2014 16:30

Tato časová osa obsahuje přehled změn, jak se dramaticky měnila odůvodnění některých lékařů pro obřízku.

1832

Claude - Francois Lallemand obřezal pacienta, aby ho uzdravil z nočních polucí.


1840-1890  Masturbace a fimóza


1845

Edward H.Dixon tvrdí, že obřízka zamezuje masturbaci

1855

Jonathon Hutchinson (GB) vydává publikaci, že obřízka zamezuje syfilis.

1865

Nathaniel Stern Ford (GB) tvrdí, že obřízka by mohla vyléčit epilepsii.

1870

Lewis A. Sayre dokazuje ve svém pojednání, že obřízka by mohla vyléčit epilepsii.

1870

Lewis A.Sayre tvrdí, že obřízka chrání před páteřním ochrnutím. (Částečné ochrnutí z reflexního podráždění způsobené vrozenou fimózou a adherentní předkožkou)

1871

MJ Moses prohlásil, že Židé jsou imunní vůči masturbaci, protože jsou obřezaní.

1873

Joseph Bell oznámil "objev", že obřízka léčí noční pomočování.

1875

Lewis A. Sayre učí, že neporušená předkožka způsobuje zkřivení páteře, ochrnutí močového měchýře a koňskou nohu.

1879

H.H. Kane objevil, že obřízka léčí poluce a bolest nervů v podbříšku.

1881

Maxmilian Burgendland oznámil, že obřízka by mohla léčit oční problémy, které připisoval masturbaci.

1881

Peter Charles Remondino vydal svou knihu Dějiny obřízky. Také tvrdil, že obřízka vyléčí nebo zabrání asi stu nemocím, mimo jiné alkoholismus, epilepsii, astma, pomočování, kýlu, dnu, rektální prolaps, revmatismus a jiné.

1886

William G. Eggleston objasnil, že obřízka vyléčí šilhání.

1888

John Harvey Kellog podporuje obřízku chlapců bez anestézie jako trest za masturbaci. U dívek ze stejných důvodů doporučoval leptání klitorisu kyselinou karbolovou.

1890

William D. Gentry vysvětluje, že obřízka vyléčí slepotu, hluchotu a němotu.


1890 - 1920  syfilis a masturbace

1891

Jonathan Hutchinson, jeden z nejznámějších lékařů své doby prohlásil, že předkožka svádí k masturbaci. Proto doporučoval obřízku chlapců jako prevenci před masturbací.

1893

Mark J. Lehman vyzývá k okamžitému masovému obřezání všech amerických chlapců.

1894

Peter Charles Remondino vyzývá k obřezání černochů, aby se tím zamezilo znásilňování bělošských žen.

1894

HL Rosenberry publikoval studii, v níž se snažil dokázat, že obřízka ochraňuje před močovou a fekální inkontinencí.

1898

Scott Mc Farland tvrdil, že obřezal tolik dívek jako chlapců a ty vždy byly velmi spokojeny s výsledkem.

1900

Jonathan Hutchinson radí, že obřízka snižuje potěšení ze sexu a je proto výborným prostředkem proti sexuální nemorálnosti.

1901

Ernest G. Mark konstatuje, že pocity rozkoše způsobené mimořádně citlivou tkání vnitřní předkožky podněcují dítě k masturbaci" a proto doporučuje obřízku, poněvadž ta "snižuje citlivost orgánu.

1902

Roswell Park publikuje článek, v němž "dokazuje", že předkožka způsobuje epilepsii a ta by měla být léčena obřízkou.

1914

Abraham L. Wolbarst tvrdí, že předkožka způsobuje tuberkulózu a vyzývá k obřízce všech dětí v Americe. Univerzální obřízka jako sanitární opatření.

1915

Benjamin E. Dawson prohlásil, že žanská obřízka, poněvadž klitoriální kapuce je příčinou mnoha neuróz, je nezbytně nutná.

1918

Belle Eskire dochází k závěru, že tkáně, které jsou příčinou masturbace u dívek, mají být odstraněny obřízkou.


1920 - 1940   rakovina penisu

1926

Abraham L. Wolbarst tvrdí, že obřízka by mohla zabránit rakovině penisu.

1930

Norton Henry Bare tvrdí, že obřízka vyléčí chlapce z epilepsie.

1934

Aaron Goldstein a Hiran S. Yellen vynalézají a distribují Gomko svorku, která umožňuje odstranit ještě více kůže, než bylo možné při dřívější obřízce. Jde o nejvíce používaný nástroj při obřízce v USA, který se podepsal na vzhledu penisu mnoha amerických mužů.

1935

RW Cockshut požaduje, aby všichni chlapci byli obřezáni kvůli znecitlivění penisu a podpoře cudnosti.


1940 -  1950  onemocnění pohlavních orgánů

1941

Allan F. Guttmacher doporučuje masovou obřízku dětí jako prostředek k redukci sexuálních pocitů. On také rozšířil falešné stanovisko, že předkožka neobřezaného dítěte by měla být denně násilně přetahována kvůli mytí. Jedná se o bolestivou a velmi škodlivou praxi, které vede k zánětům, infekcím a zjizvením.

1942

Abraham Ravich tvrdí, že obřízka chrání před rakovinou prostaty.

1949

Eugene H. Hand vysvětluje, že obřízka nějakým způsobem chrání před pohlavními chorobami a rakovinou jazyka.

1949 - obrat ve Velké Británii

Douglas Gairdner vydává studii "Vývoj předkožky" a poskytuje důkazy, že úmrtí novorozenců v souvislosti s obřízkou byla zbytečná vzhledem k nedostatku lékařského odůvodnění pro obřízku. Jeho studie měla za následek rychlý pokles obřízek ve Velké Británii a z určitým zpožděním i na Novém Zélandu a Austrálii. Gairdner se sice v popisu vývoje předkožky zmýlil a jeho omyl byl po celá desetiletí základem evropské literatury (k nám se dostal až po převratu). Přesto jsou jeho zásluhy o skoncování s novorozeneckou obřízkou v anglosaských zemí kromě USA nezpochybnitelné.


1950 - 1970  rakovina děložního čípku (rakovina penisu)

1951

Abraham Ravich vynalézá mýtus, že obřízka snižuje riziko rakoviny děložního čípku.

1953

RL Miller a DC Snyder zveřejnili plány, že by měli být všichni chlapci hned v porodnici obřezáni, aby se zabránilo pozdější masturbaci a získali imunitu ohledně tělesných a duševních onemocnění.

1954

Ernest L. Wynder obhajuje mýtus, že obřízka snižuje riziko rakoviny děložního čípku.

1956

Raymond Creelman vynalézá circumstraint. Plastové zařízení, do kterého se vloží miminko a je upoutáno za ruce a nohy.

1958

CF McDonald říká, že stejné důvody, které platí pro obřízku chlapců, platí i pro obřízku dívek.

1959

RG Rathmann tvrdí, že výhodou obřízky kapucky klitorisu je, že ho manžel lépe najde.

1966

Masters a Johnsonová učili, že není žádný rozdíl v citlivosti obřezaného a neobřezaného penisu. Práce tehdy velmi prestižních sexuologů vedla k prostoupení lékařské literatury myšlenkou, že obřízka nemá žádný vliv na sexuální uspokojení. Tato mylná doktrina se držela celá čtyři desetiletí.

1969

Morris Fishbein požaduje obřízku jako prevenci nervozity a samozřejmě masturbace.

1971

Abraham Ravich přichází s mýtem, že obřízka je dobrá na prevenci rakoviny močového měchýře a rakoviny konečníku.

1971

Komise pro poškození plodu a novorozence Americké Pediatrické Asociace vydala varování k národu:

Neexistují žádné přesvědčivé indikace pro obřízku novorozenců.

1973

R.Dagher, Melvin Selzer a Jack Lapides se vychloubají, že každý, kdo se odváží kritizovat jejich agendu pro zavedení masové novorozenecké obřízky, je zaslepený.

1976

Benjamin Spock poté co po 30 let ve svém průvodci "Dítě a péče o dítě" doporučoval obřízku, vše přepracoval a napsal:

"Nyní radím nechat předkožku na pokoji, nenalézám pro obřízku žádné předvědčivé důvody"

1980 - průlom v USA

Po letech práce vydává dr. Edward Wallerstein (židovského původu) velkou knihu s názvem: Obřízka - americký zdravotnický blud. Wallersteinova kniha, vydaná v době, kdy byla míra novorozenecké obřízky v USA na svém vrcholu, přispěla k poklesu této nechutné praxe a také ke vzniku mnohých intaktivistických skupin.


1985 - 2000 infekce močových cest

1985

Thomas E.Wiswell tvrdí, že obřízka snižuje riziko infekce močových cest.

1986

Aaron J. Fink tvrdí, že obřízka chrání vůči AIDS.

1989

Pod předsednictvím zavilého obhájce obřízky Edgara J. Schoena vysvětluje pracovní skupina pro obřízku Americké Pediatrické Akademie, že obřízka má "potenciální výhody".

1991

Edgar J. Schoen selže, když se snaží přesvědčit evropské země, aby zavedly masovou obřízku

1991

Aaron J.Fink prohlašuje, že masová obřízka je nutná, aby se zabránilo průniku písku pod předkožku vojáků.

1996

JR Taylor prokáže, že průměrná velikost amputované předkožky představuje polovinu kůže penisu.

1997

Edgar J. Schoen znovu selže ve své opakované snaze přesvědčit evropské země, aby zavedly masovou obřízku dětí.

1997

Janice Lander potvrzuje, že obřízka bez anestezie je velice trajmatuzující. Do té doby byly téměř všechny obřízky prováděny bez anestezie, protože byl velice cynický pohled lékařů, že novorozenci necítí bolest a když, tak si to stejně nepamatují.

1999

JR Taylor dokončil svůj výzkum specializované inervace předkožky  a prokázal, že předkožka je "primární erotogenní tkáň", která je nezbytná pro normální sexuální funkce.

1999

Projektová skupina o obřízce Americké Pediatrické Asociace AAP přišla při analýze přes čtyři desetiletí k poznání:

"Potenciální zdravotní výhody novorozenecké obřízky nestačí k jejímu doporučení"

Tato zpráva je mimochodem první, kde AAP uznává, že obřízka bez anestezie je traumatická.(lékaři po celá desetiletí věřili, že novorozenci necítí bolest) a déle vyžaduje, aby se obřízky dělaly pouze pod narkózou. Zde jsou některá vybraná prohlášení:

Role hygieny:

"Existuje jen velmi málo důkazů o souvislosti mezi obřízkou a optimálním stavem hygieny"

Pohlavně přenosné nemoci včetně HIV:

"Bahavoriální faktory se zdají být mnohem důležitější než postavení obřízky."

Infekce močových cest:

"Přírodní kojení mělo trojí ochranný účinek na výskyt infekce močových cest ve vzorku neobřezaných dětí. Neobřezaní kojenci měli třikrát nižší výskyt než neobřezané děti, které nebyly přírodně kojeny. Dosud stav kojení nebyl systematicky zkoumán ve stadiích HTI a stavem obřízky"

I když se obřízka zdá být užitečným opatřením vůči HTI, bylo by třeba kvůli jedinému chlapci, který by tak byl ochráněn vůči HTI obřezat 195 zdravých chlapců, kteří by HTI nikdy nedostali a tak je vystavovat riziku operace na zvláště citlivém místě. Dívky dostávají HTI mnohem častěji než chlapci. Stačí standardní léčba antibiotiky.

AAP v závěru svého vyjádření učinila poznámku:

"riziko neobřezaného chlapce na HTI je velmi nízké"

2002

WK Nahm prodloužil životnost specializovaných buněčných kultur, které jsou získávány z novorozenecké předkožkové tkáně. Od roku 1980 jsou amputované novorozenecké předkožky v USA prodávají do biomedicínských firem, které je používají nejen pro výzkumné účely ale také jako surovinu do komerčních kosmetických přípravků, z kterých se dělají krémy proti vráskám.

2003

Edgar J. Schoen požaduje, aby AAP změnila své politické prohlášení o obřízce, když tvrdí, že obřízka chrání před AIDS.


2000 a dále  HIV/AIDS

2005

RY Stallings zjistil, že výskyt HIV je výrazně nižší u obřezaných žen. Je zajímavé, že WHO nepořádá kampaň za masovou obřízku žen.

2007

RC Bailey přeruší a nedokončí své studium v Keni, kdy byli pokusně obřezáni mladí kenští Afričané kvůli výzkumu AIDS a jako výsledek chválí obřízku jako jakési očkování vůči HIV.

2007

L. de Witte konstatuje, že Langerhansovy buňky ve vnitřní předkožce jsou přirozenou bariérou vůči HIV. Tato studie však byla v médiích většinou ignorována.

2007

M.Sollerrs zkoumal citlivost penisu a zjišťuje, že vnitřní list předkožky je nejsitlivější částí penisu, mnohem citlivější než žalud.