PRÁVO NA VLASTNÍ TĚLO

Mgr. Antonín Vlas
ČR: Na Borku 1623/ BRD: Am Obstwiese 3A Schwante
431 11 Jirkov / 16727 Oberkrämer (u Berlína)

telefon:
ČR:00420731118064
BRD:004915223639656
pravo-na-vlastni-telo@atlas.cz

BALÓNKOVÁNÍ U CHLAPCE

02.12.2014 04:16

    Autorka:                                         Jennifer Coaisová                                                                       

 

 

  Penisové balónkování. To je občasná radost intaktních chlapců.

  Vždycky se chichotám, když slyším příběhy, jak nevědomí dětští lékaři, varují rodiče před tím, že balónkující penis jejich dítěte je náchylnější k infekcím a komplikacím a měl by být co nejrychleji ošetřen. To mě obzvášť přivádí k smíchu, poněvadž můj vlastní syn, který má teď tři roky, má každý den  radost z tohoto normálního vývojového procesu, který má od svých deseti měsíců. Ve skutečnosti věřím, že většina intaktních chlapců má balónkující penis v určitém stadiu svého dětství bez ohledu na to, zda to rodiče zaznamenali nebo ne. Ale vážně, nevím, zda se mám vlastně smát nebo plakat, protože tato prohlášení lékařů jsou nejen směšná, ale jsou i velmi špatná, ale hlavně svědčí o nedostatku základních znalostí ohledně intaktního penisu. To je téma, které znovu a znovu s rodičemi procházíme a přesto se zdá, že přes všechny informace, které jsou dnes k dispozici, tak mají mnozí rodiče nahnáno a tak jejich děti podstupují zbytečná a škodlivá ošetření nebo dokonce amputaci předkožky a to jen pro jednu z nejnormálnějších vývojových fází intaktního chlapce - balónkování předkožky.

 

     Co je to balónkování předkožky

  K balónkování předkožky dochází v tom případě, když se předkožka začne odlepovat od žaludu, a nebo je již zcela odlepena, ale otvor v předkožce zůstává stále úzký. V případě, že chlapec právě močí, tak se vyplní prázdný prostor mezi předkožkou a žaludem penisu a předkožka se tak nafoukne jako balónek. Jak moč odchází úzkým otvorem ven, tak balónek postupně zplaskne a předkožka se vrátí do původního stavu.

 

  

 

     Co rodiče potřebují vědět

 

       1. BALÓNKOVÁNÍ PŘEDKOŽKY JE NORMÁLNÍ

 
  Jak už bylo řečeno v základní péči o penisu intaktního dítěte, je předkožka při narození slepena se žaludem tenkou membránou, která se nazývá synechie. V určitém okamžiku života dítěte se toto přírodní slepení začne rozpouštět, a tak je předkožka oddělena od žaludu. To může nastat v jakémkoliv věku, ale nejčastěji k tomu dochází u kojenců nebo v raném dětství. To, že se předkožka odlepí od žaludu, vůbec neznamená, že může být stažitelná. Aby bylo stahování možné, tak musí proběhnout druhý proces a to sice rozšíření otvoru předkožky.
 
  Otvor předkožky zůstává u kojenců a malých dětí velmi úzký a zaškrcený. To slouží  k ochraně vyvíjejícího se penisu před výměšky, bakteriemi, viry a jinými škodlivými patogeny.  V podstatě je ten svěrač chová jako jednocestný ventil a umožňuje pouze odtok moči. S produkcí hormonu především během puberty se tkáň předkožky stává elastickou a její otvor se rozšiřuje. Přirozeně, když se otvor v pozdějším věku rozšíří, tak už nemůže docházet k nafukování předkožky, protože bývalý úzký otvor už plynulému odtoku moči nebrání. Jak už bylo vysvětleno ve článku Falešná diagnóza phimosis, je průměrný věk, ve kterém je předkožka stažitelná až 10 let a u některých chlapců je to možné až ke konci puberty - to je naprosto normální. Tak může balónkovací období probíhat u různých chlapců v různých letech, tedy v kojeneckém věku, u jiného v různých letech dětského věku a někoho dokonce až do doby, než jeho tělo začnou v pubertě zaplavovat specifické hormony.
 
 

     2. BALÓNKOVÁNÍ PŘEDKOŽKY JE DŮLEŽITÉ A UŽITEČNÉ

 
  Balónkování má skutečně důležitou funkci při rozvoji intaktního penisu. Tělo samo dobře ví,  co dělá. Za prvé, odlepení předkožky od žaludu se většinou děje mnoho let před rozšířením jejího otvoru a balónkování pomáhá vyplavit odlepené buňky. Tak příroda sama zajišťuje, aby vše zůstalo čisté a odumřelé buňky byly odplaveny. Za druhé tento proces zajišťuje, že odlepování, k němuž dojde, pokud chlapec ještě nemá stahovací předkožku, zůstalo zachováno. Balónek odtrhuje, někdy až v trvání mnoha let tyto dva orgány mírně od sebe, takže to zabraňuje opětovému slepení předkožky se žaludem. Často bylo pozorováno u chlapců, jejichž předkožka byla amputována při obřízce časté znovupropojení - když se pak samo snažilo léčit pomocí tkáňových zbytků, které tam zůstaly a už nemohl být žádný balónkovací proces, poněvadž už neexistovala žádná předkožka, většinou se nejdříve oddělí jen malá část a tlakem moči se postupně odlepuje čím dál tím více.  Jako u každé malé dívky je oddělení její předkožky od žaludu klitorisu zcela individuální tak je též u každého chlapce zcela jedinečný proces oddělování jeho předkožky od žaludu. To u některého chlapce může nastat náhle, takřka přes noc, zatímco u jiného tento proces trvá mnoho let - všechny tyto rozdíly jsou normální. Příroda dělá velmi málo chyb a balónkovací fáze, pokud k ní dojde, je nejen normální, ale je i prospěšná pro celkový rozvoj penisu intaktního dítěte.
 
 
 

        3. BALÓNKOVÁNÍ JE NEŠKODNÉ

 
  Balónkování nezpůsobuje infekci, ve skutečnosti je tomu právě naopak. Moč je sterilní a úzký otvor v předkožce brání fekálním bakteriím, hlavně příčině infekce močových cest UTI, aby pronikly do otvoru močové trubice ale naopak  moč vše vypuzuje ven vše, co by mohlo potenciálně proniknout ke špičce penisu. Moč nezůstává přilepená, ale odtéká ven z předkožkového vaku a odumřelé buňky  a jiné dráždivé látky vezme s sebou.
 
 

     4. BOLEST PŘI MOČENÍ NA POČÁTKU BALÓNKOVÁNÍ

  Začátek balónkování může být doprovázen mírnou bolestí, svěděním, zčervenáním nebo otokem. Nejčastěji se tyto příznaky objeví velmi málo nebo vůbec. U jiného chlapce se může objevit buď jeden nebo více z těchto příznaků na začátku odlepování. K zarudnutí nebo otokům dochází často kvůli tomu, že je předkožka stejně jako rty úst velmi hustě protkána cévami a tak má tendenci tímto způsobem reagovat na sebemenší zranění nebo podráždění. Některý chlapec bude cítit mírné nepohodlí, když moč dráždí čerstvě odlepený žalud, když na jeho povrch přijde moč úplně poprvé. Bolest může být akutní, jako například krátké pálení, nebo i výraznější v závislosti na situaci a tak často dochází k mylné myšlence, že se jedná o infekci močových cest, protože k tomu dochází pouze když chlapec močí a pouze když je dítě malé a nastává odlepení předkožky.
 
  (Krátká vsuvka: četl jsem, že mnoho mladých žen irituje, když vidí malého chlapce jak si tahá za akroposthion - typický chlapecký chobůtek a proto na netu psaly, že by svého syna nechaly obřezat, právě kvůli tomu, aby to nedělal. Jinde jsem četl, že toto tahání za akroposthion se děje právě v období, kdy se mu odlepuje předkožka od žaludu, poněvadž to trošku svědí. V tom případě je toto přechodné tahání za akroposthion přirozené, není to nic nemravného a v žádném případě to není důvod k nesmyslné obřízce. Redakce PNVT)
 
  Dobrou zprávou je , že se během pár dní stává žalud hladký a pálení a svědění během pár dní ustane. Někdy žádají rodiče, aby během těchto pár dní dítě močilo do vany nebo pohárku plného vody, aby se zmírnilo toto nepohodlí. Není to však vhodné pro každého chlapce, protože někteří mají otvor v předkožce tak malý, takže voda zvenku nemůže naředit moč, která je v kontaktu se žaludem.
 
   Předčasné odlepení předkožky od žaludu způsobené nuceným stažením nebo manipulací s předkožkou rodiči nebo lékaři může způsobit velmi bolestivé oddělování později. Po nuceném stažení předkožky (zejména pokud je to prováděno opakovaně)  se předkožka se ve snaze léčit sama zase se žaludem slepí. Vznikají při tom malé prasklinky a jizvy, které pak způsobují zvýšenou bolest, když to přirozeně odlepuje později. To je také jeden z důvodů, proč by nikdo neměl manipulovat s předkožkou dětí nebo ji stahovat.
 
  Cizí mikroby na rukou blahovolných rodičů nebo lékařů mohou změnit pH genitálií, když se patogeny dostanou během stahování dovnitř. Tyto změny pH mohou způsobit riziko přemnožení plísňových spor. Plísňové infekce jsou známé tím, že způsobují předčasné a bolestivé oddělovací epizody a tak by rodiče měli dávat pozor na jakékoliv příznaky, které by mohly poukazovat na plísňovou infekci jako je krémový výtok, svědivé dráždění nebo světle červené fleky u třísel nebo konečníku. Stejně jako u děvčat, tak i chlapců nejčastěji nastává plísňová infekce v plenkovém období, nebo v kontaktu s chlorovanou bazénovou vodou nebo jinými chemikáliemi, které narušují normální pH těla. Kvasnicové plísňové spory (které jsou normálně přítomné u všech osob) jsou pouze malý problém. Pokud se dostanou mimo kontrolu, tak jsou snadno léčitelné acidophilem a jinými léky. Příznaky normálního odlepení mohou přijít a probíhat během dětství, zatímco se předkožka dále odděluje od žaludu. Tyto příznaky zmizí sami sebou, není tu žádný důvod k obavám nebo návštěvě lékaře a vůbec nevyžadují zvláštní lékařskou péči.
 
 

     Závěrečná příloha

  Je předpoklad, že počet novorozeneckých obřízek bude v USA nadále klesat. A tak se budou informace o normálním penisu a jeho normálním vývoji nadále rozšiřovat, jak je to ve zbytku intaktního světa. V této fázi můžeme být vděčni, že existují vědecky podložené webové stránky, kde se mohou také rodiče, pedagogové a lékaři navzájem informovat a sdělovat své zkušenosti. Sama si pamatuji, jak jsem se cítila nejistá, když můj první syn začal balónkovat. Naštěstí jsem narazila na tématickou internetovou síť dobře informovaných matek a odborníků, kteří mi pomohli pochopit, co se děje a tak jsem se tu o tyto důležité informace podělila.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

     Přílepek

 

  Dám sem příspěvek, co napsala Alicka na fóru Rodina.cz dne 9.10 2011

  Nenechávejte své dítě zbytečně obřezávat!!! Navštívila jsem 5 doktorů, pražské odborníky, a všichni mi diagnostikovali jednoznačnou obřízku u syna 2,5 roku. Až šestá, MUDr. Marta Kudláčková, Rockotova 1717, Praha 4, nám to během dvou měsíců (dle jiných urologů na Karlově náměstí, pediatrů u Apolináře a dále, šlo o případ, který se nedá řešit jinak než obřízkou) to bezbolestně vyřešila pomocí krému Triancenolu. Po dvou měsících má syn předkožku naprosto přetahovatelnou! Předtím měl v předkožce malinkou dírku, sotva na čůrání. Při močení se mu tvořil takzvaný balónek. A díky paní doktorce je nyní naprosto v pořádku. Jen doporučuju provádět léčbu pod vedením paní doktorky, ne podle vlastního uvážení, vzhledem k různosti použití krému za den!

  Okopíroval jsem tu záměrně tento příspěvek, který dosvědčuje, jak je v tomto hrozná situace s některými doktory. Kdyby tato matka nebyla zdravě umíněná, tak by byl její syn už dávno obřezaný. I když dle intaktivistických autorů z USA je v takto malém věku zbytečná, tak já bych se k ní, protože nikdo neví, na jakého doktora v budoucnu narazí. Jennifer a jiní píšou, že malí kluci mají z toho balónkování zpravidla velkou radost. Osobně jsem tuto radost nikdy nezažil, protože jak u mě, tak u mého o tři roky mladšího bráchy byla od samého malička ta kůžička krásně stahovací. Za to jsem jako malý kluk prožíval velkou radost z té stahovací kůžičky, zvláště poté, co jsem později zjistil, že to jiným nejde. Proto si myslím, že je možná lepší už ve 2,5 roku použít tu mast a radovat se z něčeho jiného než z balónkování. I rodiče jsou pak určitě klidnější, když to dobře funguje už od mala.Redaktor PNVT)

 

  

 

 

  •